Flyskrekk-kurs

Kurset hjelper deg til å få en bedre tilværelse når du skal ut å fly.

EGENCIA HAR NÅ AVSLUTTET SINE FLYSKREKKURS.

Kursene blir videreført av de samme som underviser på kursene . Det blir ingen forandring i kursopplegget.
Det vil bli laget en ny nettside så snart dette er praktisk mulig.

Inntil videre kan intresserte kontakte Janne Maj Back, epost: jannemajback@gmail.com
Mobil:930 95 933.
Nettside : www.majback.no

Det er kurs for barn 11.mars 2017, og for voksne 25.mars 2017.

Klar for Egencia
Ring oss på
+47 23151600
Kontakt vår salgsavdeling
Lær mer om oss