Implementering av moderne reiseadministrasjon

Egencia hjelper bedrifter over hele verden med å implementere og iverksette moderne reiseadministrasjon på bare 30 dager, og bidrar til at kunden sparer verdifull tid og penger. Vi bestreber oss på å hjelpe kunden med å bygge og vedlikeholde bransjens beste reiseadministrasjon.

Skreddersydd for suksess

Proaktiv opplæring er avgjørende for å oppnå rask innføring og bruk av reisebestilling hos Egencia. På bare 30 dager kan en Egencia Account Manager og et engasjert implementeringsteam forberede og lære opp kundens reisebestillere og reisende for å sikre en vellykket oppstart. Egencia kan vise til en høy gjennomsnittlig onlineandel og god policy-etterlevelse.

Besparelser innen forretningsreiser

Egencia-kunder reduserer kostnadene i tilknytning til forretningsreiser ved å minske antallet byråassisterte bestillinger og ved å gi de reisende tilgang til Egencias omfattende utvalg av reisealternativer. Ved å avdekke effektivitetsmuligheter via innsikt i reiseutgifter og muligheter for egne leverandøravtaler, bidrar Egencia til ekstra besparelser for kundene år etter år. En typisk Egencia-kunde vil se kostnadsbesparelser på til sammen 10-15 % etter implementering.

Vi bestreber oss på å hjelpe kunden med å bygge og vedlikeholde bransjens beste reiseadministrasjon.

Et eksempel på Egencias implementeringsprosess

Oppstartsmøte
Introduksjon og planlegging av reisepolicy, rapportering, profiladministrasjon og kundens leverandøravtaler.

Datainnhenting
Kunden innhenter data fra alle omfattende land vedrørende det vi ble enige om på oppstartsmøtet og sender en sammenstilling til Egencia.

Konfigurering
Egencia konfigurerer siden med reisepolicy og laster profiler. Vi begynner med ukentlige oppfølgingssamtaler for drøfting av videre fremdrift.

Kvalitetssikring/test
Egencia og Travel Manager hos kunden tester og kvalitetssikrer konfigurasjonen av siden og bestillingsprosessen.

Kommunikasjon
Travel Manager sender e-post til alle reisende for å informere om ny reisebyråavtale/nye bestillingsrutiner og tidspunkt for opplæring.

Opplæring
Opplæring fysisk hos kunden eller per telefon/internett med oppfølging via e-post for brukerveiledning og support.  

Testing
Sørger for at prosessene for reisebestilling og reiseadministrasjon på nettsiden er klare.

Klar til start!

Klar for Egencia
Ring oss på
+47 23151600
Kontakt vår salgsavdeling
Lær mer om oss