Privacy

EGENCIA NORGE PRIVACY POLICY

Personvern hos EGENCIA
Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av EGENCIA
Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113
Oslo, Norway.

Vi vet at du har stor tillit til oss når du foretar bestillinger på nettsiden
www.egencia.no (heretter kalt ”EGENCIAs nettside” eller ”nettsiden vår”). Derfor tar vi ansvaret vårt for å sikre og sørge for at de opplysningene vi innhenter om deg (”personopplysningene” dine) holdes konfidensielle på største alvor. Vennligst les denne personvernerklæringen nøye før du deler personopplysninger med EGENCIA.

Innhold

1. Program for forretningsreiser
1.1 Generelt
1.2 Reisende
1.3 Reiseadministrator og Reisekoordinatorer

2. Omfanget av denne personvernerklæringen
2.1 Hvilke opplysninger innhenter vi om deg?
2.1.1 Sensitive personopplysninger
2.1.2 Cookies (informasjonskapsler)
2.1.3 Statistiske opplysninger
2.2 Hvorfor innhenter vi personopplysningene dine?
2.3 Overføring av personopplysningene dine utenfor EØS
2.4 Når og med hvem deler vi opplysninger?
2.4.1 Våre samarbeidspartnere
2.4.2 Tjenesteleverandører
2.4.3 De ansatte i selskapet ditt
2.4.4 Andre tilfeller der vi vil kunne dele personopplysningene dine
2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva errettighetene dine?2.5.1 ”Min profil”
2.5.2 ”Mine bestillinger”
2.6 Når vil du kunne motta (e-post-)kommunikasjon fra EGENCIA?
2.6.1 Registrering som bruker av EGENCIA
2.6.2 Å bestille reiser
2.6.3 Abonnement på og stans av abonnement på EGENCIAs markedsføringskommunikasjon
2.6.4 Kampanjer per post
2.6.5 Undersøkelser
2.7 Hjelp med kontoen din
2.8 Hvordan vi sikrer opplysningene dine
2.9 Andre nettsider
2.10 Endringer av EGENCIAs Personvernerklæring og gjeldende lov
2.11 Hvordan kontakte EGENCIA

 

1. PROGRAM FOR FORRETNINGSREISER

1.1 Generelt
Med mindre noe annet fremgår av denne Personvernerklæringen, viser ”du” til deg som Reisende, uavhengig av hvorvidt du handler på egne vegne eller gjennom en Reiseadministrator eller Reisekoordinator.

EGENCIAs Program for Forretningsreiser gir deg muligheten til å bestille og administrere de forretningsreiser du foretar på vegne av selskapet ditt. I dette programmet kan selskapet ditt utnevne en reiseadministrator (”Reiseadministrator”) til å behandle reisehenvendelser og foreta bestillinger for selskapet ditt. Selskapet ditt og/eller Reiseadministrator kan også utnevne én eller flere Reisekoordinatorer til å bestille og organisere reiser for selskapets ansatte og tjenesteleverandører (i denne Personvernerklæringen kalt ”Reisende”).

Reiseadministrator har fullmakt til å foreta bestillinger for alle av Selskapets Reisende ved bruk av EGENCIAs nettside. Reisekoordinatorer har derimot kun rett til å foreta de bestillinger for Reisende som Reiseadministrator har gitt dem i oppdrag å utføre, samt til å behandle de reiseopplysninger som Reiseadministrator har gitt dem tilgang til.

1.2 Reisende
Reisende kan foreta egne bestillinger eller tillate at en Reiseadministrator eller Reisekoordinator bestiller på egne vegne. Hvis Reisende ønsker å ordne reisen selv, må de først registrere seg som brukere på EGENCIAs nettside eller be EGENCIA om å opprette en brukerprofil for dem. Reisende uten brukerprofil må bestille gjennom en Reiseadministrator eller Reisekoordinator.

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle Reisende uansett om reisen ble bestilt av den Reisende eller gjennom en Reiseadministrator eller Reisekoordinator. Den gjelder også uavhengig av om den bestilte reisen er en forretningsreise eller en privat reise. Generelt antar vi imidlertid at hensikten med reisen er forretninger.

1.3 Reiseadministrator og Reisekoordinatorer
Selv om denne Personvernerklæringen hovedsakelig gjelder for Reisende, så er den også rettet mot Reiseadministratorer og Reisekoordinatorer. Alle personopplysninger som oppgis av en Reiseadministrator, en Reisekoordinator eller en Reisende i forbindelse med Programmet for Forretningsreiser er underlagt denne Personvernerklæringen. Hvis reisen bestilles og administreres på vegne av den Reisende, må Reiseadministratorer og Reisekoordinatorer sørge for at den Reisende (i) har samtykket til at Reiseadministrator og/eller Reisekoordinator opptrer på den Reisendes vegne og (ii) mottar, anerkjenner og godtar denne Personvernerklæringen. Hver Reiseadministrator og Reisekoordinator er personlig forpliktet til å gå gjennom denne Personvernerklæringen og til å overholde vilkårene i denne når en Reisendes personopplysninger deles eller behandles.

Uansett om du bestiller din egen reise gjennom EGENCIA eller får en Reiseadministrator eller Reisekoordinator til å gjøre det for deg, så kan ansatte i selskapet ditt som har fullmakt til å gjøre dette (i) få tilgang til ditt Medlems-ID, ditt pass-ID, adressen din, passordet ditt, navnet på brukerkontoen din, reiseopplysningene dine og alle andre opplysninger som gjelder brukerkontoen din, og (ii) gi tillatelse til å oppgi slike opplysninger til tredjepart for regnskapsformål og andre lovlige formål.

Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din kan også oppdatere opplysningene på brukerkontoen din, herunder reisepreferansene dine, og se, endre og slette reiseopplysningene dine. Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din kan imidlertid ikke endre eller slette brukernavnet eller passordet ditt.

2. OMFANGET AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Denne Personvernerklæringen opplyser om hvordan EGENCIA innhenter og behandler personopplysningene dine i forbindelse med selskapets aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Prinsippene og metodene for personvern i ditt selskap eller din organisasjon kan være forskjellige fra våre, og vi påtar oss ikke noe ansvar for uautorisert bruk eller fremlegging av personopplysningene dine av eller gjennom en person i selskapet ditt, eller noen handling eller manglende handling hos Selskapet ditt eller en eadministrator eller Reisekoordinator. Hvis du har spørsmål om hvordan selskapet ditt eller Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din behandler personopplysningene dine, vennligst kontakt den som er ansvarlig for personvern i selskapet ditt.

2.1 Hvilke opplysninger innhenter vi om deg?
Før du går inn på reiseplanleggingssidene på EGENCIAs nettside, må du logge på ved å taste inn brukernavnet og passordet ditt. For å kunne behandle bestillingene dine hos VIA EGENCIA, må vi innhente visse personopplysninger. Du kan selv oppgi personopplysningene dine, eller de kan oppgis av Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din på dine vegne. For å kunne behandle bestillingen din, trenger vi følgende personopplysninger om deg: etternavn, fornavn, mellomnavn, adresse (jobb eller privat), fødselsdato (om nødvendig pass- /legitimasjonsopplysninger (for å kunne reise til USA for eksempel)), samt kredittkort- og kontoopplysninger og andre opplysinger som trengs for å kunne behandle betalingen. Du (eller Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din) kan også oppgi ytterligere personopplysninger om deg som ansatt (for eksempel ansatt-ID) for å gjøre det mulig for oss å yte våre tjenester direkte til deg. Vi vil kunne be om ytterligere opplysninger om dine reisepreferanser, slik som valg av måltid, sete og billett og bonusprogrammer.

Hvis en annen person blir med deg på en reise bestilt gjennom EGENCIA, må vi også innhente personopplysninger og reisepreferanser for den personen. Du må innhente personens samtykke før du oppgir hans/hennes personopplysninger til EGENCIA. Når vi innhenter personopplysninger gjennom nettsiden vår, vil vi gi en detaljert beskrivelse av de personopplysningene vi trenger for å yte den tjenesten du har bedt om, eller som er bedt om for deg av Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din.

2.1.1 Sensitive personopplysninger
For å kunne bestille reiser eller foreta en forespørsel om bestilling, kan EGENCIA måtte innhente sensitive personopplysninger om deg. Sensitive personopplysninger omfatter opplysninger om:  helsen din (for eksempel hvis du har noen diettbegrensninger). 

EGENCIA vil kun innhente sensitive personopplysninger hvis og i den grad (I) du tidligere har gitt oss ditt eksplisitte samtykke ved å frivillig oppgi disse opplysningene for et bestemt formål, eller (II) loven tillater oss å gjøre dette.

2.1.2 Cookies (informasjonskapsler)
Informasjonskapsler er små stykker informasjon som lagres på datamaskinen din og som er knyttet til opplysninger om deg. Vi bruker informasjonskapsler på EGENCIAs nettside av flere grunner. Informasjonskapsler gjør det for eksempel mulig å logge inn på brukerkontoen din uten å måtte taste inn brukernavnet ditt hver gang, slik at du kun behøver å oppgi passordet ditt for å få tilgang til kontoen din. Informasjonskapsler gjør det også mulig for oss å følge med på og rette oss mot våre brukeres interesser slik at du får en bedre opplevelse av EGENCIAs nettside.

Du kan justere innstillingene i nettleseren din slik at informasjonskapsler aksepteres eller avvises. Informasjonskapsler kan også plasseres på harddisken din av andre selskaper som reklamerer på EGENCIAs nettside. Disse selskapene kan bruke samlet statistikk om dine besøk på denne og andre nettsider for å reklamere for reiserelaterte produkter og tjenester som du kan tenkes å være interessert i. EGENCIA har ikke tilgang til eller kontroll over opplysninger innhentet av uavhengige annonsører. De fleste annonsenettverk gir deg mulighet til å velge bort målrettet annonsering.

For nærmere opplysninger om informasjonskapslene som vi og tredjeparter benytter
gjennom nettsiden vår, vennligst les våre retningslinjer om informasjonskapsler på nettsiden.

2.1.3 Statistiske opplysninger
EGENCIA og de andre tjenesteleverandørene vi gir tillatelse til vil av og til innhente statistiske opplysninger. Disse opplysningene inneholder ikke personopplysninger og brukes kun for å utvikle nye programmer og innhold som – etter vår mening – vil være av generell interesse for våre brukere og besøkende på nettsiden.

2.2 Hvorfor innhenter vi personopplysningene dine?
EGENCIA innhenter personopplysningene dine, enten direkte fra deg eller fra Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din, for å kunne gi deg den tjenesten du har bedt om. Vi bruker spesielt personopplysningene dine til å:

• registrere deg som bruker av EGENCIA-programmet,
• åpne brukerkontoen din hos EGENCIA,
• opprette en profil som Reisende,
• planlegge og bestille reiser,
• sende bekreftelser på bestilling gjennom tjenesten Travel Alerts Service,
• behandle betalinger,
• gjøre det mulig å delta i undersøkelser,
• gi deg mulighet til å kontakte EGENCIA,
• svare på henvendelsene og forslagene dine,
• opplyse deg om spesielle tilbud, tjenester og kampanjer som vil kunne være av interesse for deg,
• gi deg bonuser og tilbud hvis du deltar i slike ordninger,
• løse uenigheter og tekniske problemer,
• forhindre bedrageri,
• vurdere interessen din for, samt forbedre, produktene og tjenestene våre og nettsiden vår, og
• for alle andre formål som vi kan tenkes å spesifisere når vi innhenter personopplysningene dine.

2.3 Overføring av dine personlige data utenfor EØS-området

I dag lagrer og vedlikeholder EGENCIA de reisendes personopplysninger, kundekontakter og medlemmer i et sikkert miljø i USA. På grunn av dette trenger EGENCIA å overføre dine personopplysninger fra Norge til USA.

Overføringen av personopplysninger som vi utfører vil skje i henhold til lokal lovgivning om personvern og EUs personverndirektiv, og vi vil etterstrebe å sikre alle personopplysninger vi overfører i henhold til strenge datasikringsstandarder.

VIKTIG: Ved å registrere deg som en reisende eller som EGENCIA kunde, godtar du denne overføringen av dine personlige data til USA. Om du er reisende, Travel Manager eller reiseansvarlig i din bedrift, bekrefter du herved at du godtar at din egen informasjon blir overført på denne måten, og at du har fått de nødvendige tillatelser fra andre av dine reisende som vi har mottatt  personopplysninger på.

2.4 Når og med hvem deler vi opplysninger
EGENCIA låner ikke ut eller selger personopplysninger til noen.

2.4.1 Våre samarbeidspartnere
EGENCIA samarbeider med respekterte tredjeparter (”Samarbeidspartnere”) for å kunne tilby en lang rekke produkter og tjenester til våre brukere og besøkende på nettsiden. Dersom de reisetjenestene som tilbys gjennom EGENCIA tilbys av en Samarbeidspartner, beskriver vi dem som dette, og den aktuelle tredjepart identifiseres. Selv om våre Samarbeidspartnere er vel ansett, kan deres metoder og retningslinjer for personvern avvike fra våre. Vi anbefaler at du leser og gjennomgår våre Samarbeidspartneres vilkår og personvernerklæringer nøye slik at du forstår deres metoder når det gjelder innhenting, bruk og fremlegging av personopplysningene dine.

Vi vil dele personopplysningene dine med våre Samarbeidspartnere kun dersom og i den grad dette er nødvendig for å inngå, implementere eller si opp en (bestillingsrelatert) avtale mellom deg og oss, eller deg og en av våre Samarbeidspartnere. For å unngå tvil presiserer vi at EGENCIA ikke er ansvarlig for behandling av personopplysninger av tredjeparts reiseleverandører, herunder, men ikke begrenset til, hoteller, flyselskaper, online bestillingsverktøy eller andre leverandører av programvare.

2.4.2 Tjenesteleverandører
For å kunne yte de tjenestene du etterspør, deler EGENCIA personopplysningene dine med autoriserte tredjeparts tjenesteleverandører som vi engasjerer for å utføre visse tjenester på våre vegne. Vi deler kun reiseopplysninger som gjelder reiser som er reservert eller bestilt gjennom EGENCIAs nettside eller EGENCIAs reisebyråer.

Våre tredjeparts tjenesteleverandører kan ha behov for opplysninger om din profil som Reisende samt kredittkort- og betalingskortopplysninger for å kunne bekrefte og behandle bestillingen din. Disse tjenesteleverandørene deler igjen opplysningene i din profil som Reisende med aktuelle hoteller, flyselskaper, jernbaneselskaper eller bilutleiere hvis nødvendig, samt andre leverandører av reisetjenester som du har kjøpt produktene til. Akkurat som ethvert annet reisebyrå må disse opplysningene deles med tredjeparts leverandører av reisetjenester for å bekrefte reservasjonen din og reisepreferansene dine. I tillegg kan disse tredjeparts leverandørene av reisetjenester kontakte deg om nødvendig for å få ytterligere opplysninger om den bekreftede reservasjonen. Hvis du foretar en ny bestilling eller oppdaterer en eksisterende bestilling ved å ringe vårt kundenummer, kan disse opplysningene bli tilgjengelige for en tredjeparts leverandør av reisetjenester, om nødvendig, for å svare på henvendelsen din.

EGENCIA vil sørge for at alle tredjeparts tjenesteleverandører som vi samarbeider med som beskrevet over er underlagt strenge datasikringsforpliktelser. EGENCIA kan også kontakte tredjeparter (som handler på våre vegne) for å sørge for distribusjon av e-post, undersøkelser, reklame eller lignende tjenester. Alle kontaktopplysninger som oppgis i den forbindelse vil kun bli brukt for slike formål. Etter at disse prosjektene er gjennomført vil alle opplysninger bli returnert til EGENCIA eller bli slettet på en sikker måte.

2.4.3 De ansatte i selskapet ditt
Visse ansatte i selskapet ditt, herunder, men ikke begrenset til Reiseadministratorer og Reisekoordinatorer, kan også ha tilgang til personopplysningene dine som beskrevet i punkt 1.3 over.

2.4.4 Andre tilfeller der vi vil kunne dele personopplysningene dine
I tillegg til ovennevnte kan vi fremlegge personopplysningene dine til:

• Selskaper i konsernet vårt, enhver tredjepart som kjøper alle eller i det vesentlig alle eiendeler og all virksomheten vår, og
• instanser som håndhever lovverket, domstoler, tilsynsmyndigheter, offentlige myndigheter eller andre tredjeparter dersom vi anser dette for å være nødvendig for å overholde en rettslig eller tilsynsmessig plikt, eller ellers for å sikre våre rettigheter eller rettighetene til en tredjepart.

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? EGENCIA mener at brukere og besøkende på nettsiden bør kontrollere hvordan personopplysningene deres samles inn og brukes. Du har derfor rett til å:

• finne ut hvilke personopplysninger EGENCIA innehar om deg,
• endre personopplysningene dine,
• finne ut hvordan personopplysningene dine behandles og hvem som behandler dem,
• bestemme om og hvilke tjenester, markedsføringskommunikasjoner og kampanjemateriell du ønsker å motta for andre produkter og tjenester, og
• nekte å oppgi visse opplysninger eller trekke tilbake ditt samtykke til videre bruk av personopplysningene dine.

Du kan få tilgang til personopplysningene dine på følgende sider på EGENCIAs
nettside:

2.5.1 ”Min profil”
Siden ”Min profil” gjør det mulig for deg og enhver autorisert Reiseadministrator eller Reisekoordinator (som handler på dine vegne) å se og endre kontoinnstillingene dine. Under ”Personlige opplysninger” på denne siden kan du endre e-postadressen din og administrere abonnement på nyhetsbrev og preferanser når det gjelder informasjon om kampanjer. Ved å logge inn kan du endre passordet ditt. Du kan også legge til profiler for nye Reisende, slette eksisterende profiler fra kontoen din, oppdatere og korrigere navn, telefonnumre, passopplysninger og hvem som skal kontaktes i tilfelle nødstilfeller for enhver Reisende som er forbundet med deg, samt korrigere reisepreferansene dine.

Sletting av konto
Du kan slette brukerkontoen din hos EGENCIA ved å ringe et av telefonnumrene under. Så snart du har slettet kontoen din vil du ikke lenger kunne logge på eller få tilgang til opplysninger på kontoen din. Du vil imidlertid kunne åpne en ny konto når som helst. Vi vil sende en e-post til e-postadressen oppgitt på kontoen din for å bekrefte at kontoen din har blitt slettet.

2.5.2 ”Mine bestillinger”
Siden ”Mine bestillinger” gjør det mulig for deg og enhver autorisert Reiseadministrator eller Reisekoordinator som handler på dine vegne å se, oppdatere eller slette lagrede reiseruter.

2.6 Når vil du kunne motta (e-post-)kommunikasjon fra EGENCIA?
Du vil kunne motta kommunikasjon fra VIA EGENCIA hvis og i den grad du:

• registrerer deg i EGENCIA-programmet,
• registrerer deg som bruker av EGENCIA,
• ber om at kontoen din slettes,
• bestiller en reise,
• kansellerer eller endrer bestillingen eller reservasjonen din,
• velger å motta kampanjemateriell,
• kontakter EGENCIA med spørsmål eller forslag, eller
• blir bedt om å svare på en undersøkelse av dine erfaringer med EGENCIA, eller å svare på spørsmål om våre tjenester og EGENCIAs nettside.

2.6.1 Registrering som bruker av EGENCIA
Når du registrerer deg som ny bruker av EGENCIA vil du motta en e-post som ønsker deg velkommen. E-posten inneholder registreringsnummeret og beskriver fordelene ved å bruke EGENCIA til å planlegge og bestille reiser. Hvis du ikke registrerer deg som bruker av EGENCIA, men spør Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din om å bestille en reise for deg på nettsiden vår, sendes denne velkomsten til den e-posten som er oppgitt på kontoen din.

2.6.2 Å bestille reiser
Hver gang du bestiller en reise gjennom EGENCIA, eller hvis du kansellerer eller endrer en bekreftet reisebestilling, vil du motta bekreftelse på reiseruten din på e-post og/eller SMS. Hvis en Reiseadministrator eller Reisekoordinator har gitt oss en tilleggsliste over e-postadresser, kan opplysninger om reisebestillingen din og/eller online endringer eller erstatninger bli videresendt til disse andre e-postadressene.

E-postbekreftelsen på reisebestillinger som blir sendt til deg (og eventuelle ytterligere epostadresser som Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din har oppgitt) kan inneholde informasjon om følgende: at reisebestillingen ikke ble foretatt i henhold til selskapets retningslinjer, at selskapets krav ikke ble oppfylt, årsaken til at bestillinger ikke ble foretatt i henhold til selskapets retningslinjer, og kundeopplysningsfelt og avdelingskoder hvis aktuelt og hvis selskapet ditt krever innhenting av dette.

Hvis reiseplanene dine blir kansellert på grunn av det tekniske, været eller en hendelse, vil vi kontakte deg for å informere deg om kanselleringen og for å hjelpe deg med alternative reisebestillinger.

Eventuelle endringer av reiseplanene dine sendes til den e-postadressen som er registrert på kontoen din. Hvis reisen din ble bestilt av Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din, sendes disse opplysningene til kontoen din og Reisekoordinatoren din som har fått tilgang til opplysningene i profilen din.

2.6.3 Abonnement på og stans av abonnement på EGENCIAs Markedsføringskommunikasjon
Hvis du er registrert hos EGENCIA og har registrert deg som mottaker av nyhetsbrev, vil du kunne motta opplysninger om spesielle aktiviteter i EGENCIA eller andre reisenyheter (for eksempel krav for adgang til visse land, annonsering av streik osv.) Disse opplysningene gis på e-post, og hensikten med dem er å informere deg om nye eller unike produkter og tilbud samt viktige reisenyheter.

Du kan når som helst stanse abonnementet og slutte å motta disse opplysningene ved å klikke på lenken for stans av abonnementet i Nyhetsbrevet eller ved å gi Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta disse opplysningene fra EGENCIA (men EGENCIA kan ikke holdes ansvarlig hvis Reiseadministratoren eller Reisekoordinatoren din ikke oppgir preferansene dine til oss på en skikkelig måte).

2.6.4 Kampanjer per post
Registrerte brukere av EGENCIA vil kunne motta post med informasjon om spesielle arrangementer eller andre reisenyheter. Du kan stanse abonnementet og slutte å motta post ved å følge de instruksjonene som er gitt i det brevet du mottar.

2.6.5 Undersøkelser
Som forklart over så sender vi av og til ut e-postundersøkelser til brukere av EGENCIA. Du er ikke forpliktet til å delta i disse undersøkelsene, og du kan be om å bli fjernet fra listen over mottakere av undersøkelser ved å følge de instruksjonene som er gitt i selve e-posten med undersøkelsen.

2.7 Hjelp med kontoen din
Hvis du trenger hjelp til å se reiseruten din, til å logge deg på EGENCIAs nettside eller til å få tilgang til kontoen din, vennligst kontakt oss på telefon eller e-post på:

Norge: +47 23 15 16 00, info@viaegencia.com
Sverige: +46 855 523700, info@viaegencia.com
Danmark: +45 707 08000, info@viaegencia.com
Finland: +35 892 288 7200, travel.finland@viaegencia.com 

2.8 Hvordan vi sikrer opplysningene dine
Vi ønsker at våre brukere, Reisende og besøkende på nettsiden skal følge seg trygge når de bruker EGENCIA til å planlegge eller bestille reiser. EGENCIA har opprettet et sikkerhetsprogram og sørget for tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre de opplysningene som er lagret på systemet vårt mot uautorisert tilgang eller fremlegging samt mot upåregnelig tap eller ødeleggelse.

Våre systemer befinner seg på sikre datasentre og –nettverk som er beskyttet med brannmurer som er i henhold til bransjens standard. Når du sender personopplysninger til EGENCIA over Internett er opplysningene dine beskyttet med Secure Socket Layer (SSL)-teknologi.

2.9 Andre nettsider
EGENCIAs nettside kan inneholde lenker til andre nettsider som er utenfor vår kontroll og som ikke er dekket av denne Personvernerklæringen. Hvis du går inn på andre nettsider ved bruk av lenkene på siden, kan operatørene av disse nettsidene innhente opplysninger fra deg som de vil bruke i henhold til deres personvernerklæring, som kan være forskjellig fra vår.

2.10 Endringer av EGENCIAs Personvernerklæring og gjeldende lov Denne Personvernerklæringen er underlagt lokal personvernlovgivning og EUs personverndirektiv.
Denne Personvernerklæringen ble utarbeidet og lagt ut på nettsiden 2. januar 2013. EGENCIA forbeholder seg retten til å modifisere, oppdatere eller endre denne Personvernerklæringen når som helst. Når vi gjør dette vil vi publisere endringene på EGENCIAs nettside. Hvis det gjøres vesentlige endringer i denne Personvernerklæringen, vil vi varsle deg ved å plassere en godt synlig melding på EGENCIAs nettside. Vi anbefaler at du leser våre retningslinjer for personvern hver gang du har til hensikt å oppgi personopplysninger slik at du vet om de nyeste retningslinjene som vil gjelde for deg.

2.11 Hvordan kontakte EGENCIA
Vi ønsker å være sikre på at du, som kunde av EGENCIA, har kontroll over din opplevelse av EGENCIA på nett, herunder, men ikke begrenset til, planlegging og bestilling av reisen din samt sikring av personopplysningene dine. EGENCIAs reisekonsulenter i vår kundeservicegruppe er tilgjengelige for å hjelpe deg med dine spørsmål om reiser bestilt gjennom EGENCIA. Hvis du trenger assistanse, vennligst bruk de e-postadressene som er tilgjengelige under ”Kontakt oss” på EGENCIAs nettside. All e-post besvares innen 24 timer (på ukedager). Du kan også kontakte EGENCIAs personvernkonsulent på følgende e-postadresse: itsecurity.nordic@viaegencia.com

I tillegg kan du kontakte din(e) utvalgte leverandør(er) (flyselskap, hotell osv.) direkte ved å bruke telefonnummeret og adressen oppgitt i reiseplanen din.

Back to the top