Skip to main content

Benchmarking av flypriser: Hva forteller det oss egentlig?

3 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
526058253.jpg
Leter du etter de beste prisene når du handler brød? Siden brød er en basismatvare, er svaret sannsynligvis nei. Det er stor konkurranse i dagligvarebransjen, og forskjellige butikker tar som regel omtrent de samme prisene for brød. Forbrukerne baserer vanligvis kjøpene sine på andre faktorer, som for eksempel hvilken butikk som ligger nærmest hjemmet.
Håndtering av konstante prisendringer
Kjøp av flybilletter er langt mer komplisert. En billettpris kan endres hundrevis av ganger hver dag, og med store summer. Endringene avhenger både av tilgjengelighet og hvor stor den nåværende og fremtidige etterspørselen er. Dette gjør det vanskeligere å bestemme seg for hvor man skal kjøpe flybilletter, og er årsaken til at så mange feriereisende bruker mye tid på prissammenligning. I jobbsammenheng har de fleste reisende og reisebestillere verken tid eller mulighet til å lete etter de beste prisene for hver billett. De som allikevel forsøker seg, oppdager raskt at det krever både tid og innsats å spare penger.
Pris per handlekurv
Innkjøpsavdelingers økende innflytelse når det gjelder kjøp av forretningsreiser har skjedd på samme tid som fremveksten av en interessant måte å sammenligne priser på – en måte som minner om forbrukere som velger seg en dagligvarebutikk å handle i basert på prisen for en normal handlekurv på én enkelt dag. Innenfor forretningsreiselivet kalles dette benchmarking av priser. Forretningsreisebyråer som blir invitert til levere tilbud på reisebyråtjenester til en bedrift, blir bedt om å legge fram priser for et titalls flyvninger på nøkkelruter på spesifikke datoer og tider, ofte med ulike forkjøpsintervaller. De resulterende regnearkene inneholder hundrevis av priser. Byråer som kan legge fram jevnt lave priser scorer høyt. Benchmarking av flypriser er populært blant selskaper med middels reiseomsetning, samt i anbudsprosesser som gjennomføres av eksterne konsulenter. Årsaken er at disse konsulentene ofte får sin godtgjørelse basert på antallet forretningsreisebyråer som svarer på et anbud, eller fordi kompliserte anbudsprosesser krever mer analyse. Benchmarking av priser kan virke som en god løsning, men å kjøpe flybilletter og å kjøpe brød er to vidt forskjellige ting.
Bevisbyrden
Siden prisene er basert på tilbud og etterspørsel, vil selv det å bare holde av ett sete endre markedet. Hvis et forretningsreisebyrå holder av et sete og et annet gjør sin benchmarking samtidig og kun er i stand til å sikre seg et dyrere sete, kan man spørre seg om hvilket av byråene som faktisk er best. Noen forretningsreisebyråer kan også komme til å blokkere seter med vilje for å gjøre andre byråers anbudsprosesser vanskeligere. Det er også et spørsmål om bevis. Det ville være dumt av forretningsreisebyråer å finne på priser, men de vet samtidig at en Travel Manager som regel ikke vil studere billettpriser i detalj.
Hva er svaret?
Hva skjer når prosessen er gjennomført og bedriften har valgt et forretningsreisebyrå? Det er lite som tvinger et forretningsreisebyrå til å fortsette å lete etter markedets beste priser. Benchmarking av flypriser gir et bilde av hvor dyktig et forretningsreisebyrå er til å sikre lave priser på et spesifikt tidspunkt, så er ikke dette alt. Travel Managers som bruker denne metoden bør sørge for at øvelsen gjentas jevnlig og at prisene som sikres på denne måten blir gransket av en tredjepart, slik at prosessen blir så robust som mulig. Eventuelt kan vi være modige og vedkjenne at innkjøpsavdelingenes fokus på pris ikke er  holdbar, og at Travel Managers heller bør sammeligne forretningsreisebyråer basert på verdien de leverer over tid. English version - Fare benchmarking: does it really tell you anything?