Skip to main content

CTO i Egencia flytter fra Seattle til Paris for å støtte globale vekstinitiativer

CTO i Egencia flytter fra Seattle til Paris for å støtte globale vekstinitiativer

3 min
Posted: 30 May 2017
Topics: Nyheter
2016-01-14_Egencia_Execs_007.jpg
CTO i Egencia flytter fra Seattle til Paris for å støtte globale vekstinitiativer

Oslo, 30 mai 2017 - Etter et sterkt første kvartal i 2017 annonserer Egencia at deres Chief Technology Officer, Alex Kaluzny, flytter fra Seattle til Paris for å bidra til å støtte selskapets globale vekstinitiativer og teamstruktur, som er spredt utover Europa, USA og India. Relokaliseringen er et av flere trekk i det nylig omorganiserte Egencia, som har en ambisjon om å øke markedsandeler globalt. I fjor åpnet selskapet to nye kontorer i Hong Kong og Singapore. Kaluzny var tidligere lokalisert i Bellevue, Washington, hjemstedet for utviklingsteamet i Egencia og hovedkvarter for Expedia-gruppen. Årsaken til at han nå flytter til Paris er drevet av merkbar vekst i Europa, der teknologi- og utviklingsteamet har økt med det dobbelte av det i USA de siste to årene, samt et behov for å utmerke seg i en global talentkonkurranse. «For å styrke selskapets globale suksess ser vi nå et behov for å plassere nøkkelpersoner i strategiske regioner. Nærheten til utviklingsteamet i Frankrike vil gjøre det lettere å konkurrere utenfor USA. Med hovedbase i Paris vil jeg komme tettere på menneskene og forhåpentligvis være en mer effektiv leder for hele regionen», sier Kaluzny. Egencia er i rask vekst, med virksomheter i 65 land over hele verden. I 2016 økte omsetningen med 16 prosent til 462 millioner dollar, der viktige produktutviklinger inkluderer den ledende, intuitive Egencia smartwatch-appen og et nytt reiseregningssystem for enklere og mer effektiv rapportering. I oktober annonserte selskapet en ny global organisasjonsstruktur for å støtte sin ambisjon om å være «det mest dedikerte selskapet for forretningsreisende i verden». Kaluzny vil ha en sentral rolle i arbeidet med å opprettholde en vellykket global organisasjonsstruktur. Han forklarer at de i Egencia kun har to nivåer under Teknologiledelsen – team manager og functional domain leader. «Vi har valgt denne strukturen for å tydeliggjøre ansvar og gi folk eierskap til arbeidet - og vi ser at dette fungerer. Det betyr også at hver enkelt av oss blir avgjørende for Egencias suksess. Det at jeg flytter til Paris vil bidra til at jeg kan gi bedre støtte til den globale organisasjonen. CCO for Egencia, Christophe Peymirat, legger til, «At Alex flytter til Paris er helt typisk for vår kultur. Alle som jobber i Expedia har to ting til felles; lidenskap for reisebransjen og sterk tro på mangfoldets kraft. Som en global organisasjon kan vi trekke på et bredt utvalg av talenter, og på denne måten også gi de ansatte mulighet til å jobbe ulike steder i verden».

Om Egencia

Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum ved å kontinuerlig utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia-gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering.  Egencia tilbyr tjenester i 66 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke www.egencia.no, @Egencia_NO og se Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

For ytterligere informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:

Adm. direktør Anders Lindqvist, Egencia Norge tlf.: 480 18 902, e-post: alindqvist@egencia.com    

Was this content helpful?
0