Skip to main content

Aktsomhetsplikt: Hva du behøver i reiseprogrammet ditt

1 min
Posted: 12 May 2020Updated: 05 April 2021
travel-manager-duty-of-care.jpg

Registrer deg for å se et webinar utviklet for å gi både nye og erfarne Travel Managers en demonstrasjon av viktige sider ved aktsomhetsplikten. Vi håper at dette kan være et bidrag til å hjelpe deg i den nåværende situasjonen.

Emner som dekkes:

  • Håndtering av hendelser
  • Sporing av reisende
  • Egendefinerte meldinger til reisende
  • Reisepolicy
  • Godkjenning (inkludert sikkerhetsgodkjenning)

Dette webinaret er rettet mot dem som har administratorrettigheter til reiseprogrammet og kan bestemme reisepolicy, velge sikkerhetsinnstillinger og kjøre rapporter.

Send inn opplysningene dine og se nå