Skip to main content

Ny undersøkelse bekrefter ansattes lojalitet - norske virksomheter sparer millioner på effektiv reisepolicy

3 min
Publisert: 15 September 2020
Emner: Blogg
Egencia-010816_PicByKenIngwersen13_smaller.jpg

95 prosent av forretningsreisende i norske virksomheter kjenner hovedtrekkene i dens reisepolicy godt. Det viser at de aller fleste har kontroll på reisekostnadene. Ny teknologi gjør det også stadig enklere å styre den reisende til virksomhetens avtalepartnere og akseptable prisnivåer, og dermed redusere kostnadene ytterligere.

  • Forretningsreisebyråer som Egencia kan ifølge våre beregninger spare norske virksomheter for millionbeløp hvert eneste år gjennom å bistå med å utvikle og følge opp en fornuftig reisepolicy. De seneste årene har virksomhetene også blitt mye dyktigere til å forankre og informere om sin reisepolicy internt, sier Anders Lindqvist, adm. direktør i Egencia® Norge.
Undersøkelsen er gjennomført av Egencia og 4962 kunder har besvart spørsmålene.
Svært lojale
38 prosent sier de aldri avviker fra virksomhetens reisepolicy selv om det ville økt effektiviteten eller komforten på reisen. 35 prosent sier de tillater seg å gjøre avvik dersom beløpet ikke overstiger 500 kroner. Kun åtte prosent er villige til å bruke mer enn 1000 kroner ekstra.
  • Norske forretningsreisende er svært lojale til de retningslinjene de får fra virksomheten. Selv avvik på noen få hundrelapper på en reise som koster mange tusen, anser de fleste som helt uaktuelt, sier Lindqvist.
Lojaliteten til virksomhetens reisepolicy bekreftes også av at mange velger bort sitt prefererte flyselskap for å etterkomme bedriftens avtaler. Mens 67 prosent sier de helst ville flydd med SAS der det er et alternativ, er det 44 prosent som gjør det. Tilsvarende tall for Norwegian er 11 prosent og 31 prosent.
  • Tidligere måtte de reisende kjenne til hvilke som var virksomhetens avtalepartnere for alltid å velge rett flyselskap og hotell. Med vår teknologi får de reisende denne informasjonen akkurat når de trenger den uansett om de bestiller via appen, nettsiden eller på telefon. Dette gjør at virksomhetene får maksimalt ut av de avtalene de har, og at kostandene reduseres samtidig som de reisende er sikret tilgang til øvrige goder som eventuelt ligger i avtalen, sier Lindqvist.
Shopper beste pris
Sammenlignet med andre land i Europa, samt Kina og USA er reisepolicyen i norske virksomheter mindre firkantet. Blant annet er Norge det landet hvor færrest har klare restriksjoner på hvilke klasser man kan fly i og hvilke hoteller man skal benytte.
  • En del norske virksomheter er opptatt av å benytte seg av de pristilbudene som er i markedet. Å bo billigst mulig er for eksempel iblant viktigere enn å benytte en bestemt kjede. Dette er nok i stor grad knyttet til at Norge har en stor andel små- og mellomstore bedrifter som heller stoler på oss til å finne de beste alternativene enn å bruke tid på å forhandle egne avtaler med utvalgte fly- og hotellselskaper. Da blir reisebyråets kompetanse, spesialpriser og teknologi svært verdifull fordi vi alltid har oversikten over hvor og hvordan den reisende får den beste totalprisen, sier Anders Lindqvist i Egencia.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Egencia i Norge gjennom marketsanalyseverktøyet EasyResearch by Questback i 3-9. februar 2017. Spørreskjemaet ble besvart av 4962 kunder, både forretningsreisende, reisebestillere og Travel Managers/innkjøpere.
Om Egencia
Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum ved å kontinuerlig utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia-gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering. Egencia tilbyr tjenester i 66 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke www.egencia.no, @Egencia_NO og se Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
For ytterligere informasjon og kommentarer, vennligst kontakt: Adm. direktør Anders Lindqvist, Egencia Norge tlf.: 480 18 902, e-post: alindqvist@egencia.com
Var dette innholdet nyttig?
0