Skip to main content

Egencia får ny Senior Vice President og CCO

2 min
Posted: 22 November 2017
Egencia-Resources1.png
Mieke De Schepper, nåværende Vice President for Market Management i Expedia-gruppens enhet Lodging Partner Services, tiltrer rollen som Senior Vice President og Chief Commercial Officer for Egencia i januar. Hun overtar etter Christopher Peymirat. Oslo, 15. November, 2017 – Egencia, Expedia-gruppens forretningsreiseselskap kunngjør at Mieke De Schepper, nåværende Vice President for Market Management i Expedia-gruppens enhet Lodging Partner Services, tiltrer rollen som Senior Vice President og Chief Commercial Officer i januar. Hun erstatter Egencia-veteranen Christopher Peymirat som har vært i selskapet i 17 år. Egencias øverste leder, Rob Greyber, reflekterer over Peymirats karriere i Egencia og sier “Christopher har valgt å forlate selskapet etter 17 år. På disse årene har han sett Egencia, Expedia og, ikke minst, bransjen endre seg på mange områder. Han har selv vært en pådriver for disse endringene. Christopher var blant dem som var med å starte opp Egencia tidlig på 2000-tallet og han har spilt en sentral rolle i selskapets vekst, oppkjøpsprosesser og geografiske utvidelser. Den siste tiden har han også vært involvert i å bygge opp den globale, kommersielle delen av organisasjonen. Vi ønsker han lykke til videre.” De Schepper har jobbet i Expedia siden 2015, og med base i Singapore har hun ledet Expedias Lodging Partner Services i APEC-regionen. De Schepper har blant annet håndtert alle relasjoner med hotellpartnere og koordinert implementeringen av forretningsstrategien til enheten Lodging Partner Services.  Videre er De Schepper også styremedlem i Expedia-selskapet trivago. Hun vil fortsette arbeidet fra Singapore. Greyber er fornøyd med ansettelsen “Jeg vet at Mieke er et organisatorisk talent. Hun har kompetanse innenfor interessenthåndtering og evner å ha et strategisk overblikk. Hun vil kunne utvikle og lede oss fremover.”

Om Egencia

Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum ved å kontinuerlig utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia-gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering.  Egencia tilbyr tjenester i 66 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke www.egencia.no, @egenciaNO og se Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.  
For ytterligere informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:
Carl Moltzau | Director of Account Management, Egencia Norway E-post: cmoltzau@egencia.com Tlf: + 47 952 75 559 Nora Callander | Prosjektkoordinator, Gambit Hill+Knowlton E-post: nora.callander@hkstrategies.com Tlf: + 47 986 56 639