Forretningsreisetrender – oktober

Posted: 26 November 2020
Travel Manager Uses Business Travel Trend Data

Slik bruker du trenddata fra Egencia

Bedrifter må ta mange reiserelaterte avgjørelser etter hvert som COVID-19-situasjonen endrer seg rundt om i verden. Egencia vil gjerne hjelpe deg med å ta veloverveide avgjørelser og har derfor laget en oversikt over forretningsreisetrender.

Nedenfor ser du diagrammer som er laget med forretningsreisedata fra hele verden. Dataene er samlet inn fra systemene våre og har blitt anonymisert, slik at det er mulig å se større trender og samtidig beskytte kundenes opplysninger. De tar dessuten utgangspunkt i utførte bestillinger. Vi oppdaterer disse dataene etter hvert som den globale økonomien og forretningsreisebransjen utvikler seg.

Industry-Returning

I noen tilfeller er det viktig med definisjoner. Dataene på bransjenivå viser for eksempel bransjene som reiser, og ikke de som planlegger å reise. Forskjellen har å gjøre med hvordan bedrifter i en gitt bransje bruker systemene våre. En bedrift som reiser, legger inn bestillinger. En bedrift som planlegger å reise, reiser ikke, men endrer policyer i verktøyet for å gjenspeile nye strategier. Bedrifter som planlegger å reise, blir derfor på et tidspunkt til bedrifter som bestiller reiser.

Vi oppfordrer Travel Managers til å bruke disse dataene når de skal snakke med og gi råd til ledelsen angående forretningsavgjørelser som handler om å gjenoppta reisevirksomheten. Dette blir mye enklere hvis du kan underbygge argumentene dine med data. Diagrammene nedenfor kan brukes til videre analyse.

Fem viktig funn basert på disse dataene

Land som stengte grensene sine tidlig, er de første som gjenopptar reisevirksomheten. I diagrammet over hvilke land som er på vei opp igjen på reisefronten, ser vi at India, Kina og Vest-Europa dominerer i den internasjonale reisekategorien og over hele linjen. Med tanke på den bredere trenden er det verdt å merke seg noen avvik. Sverige er høyt oppe når det gjelder reiser innenlands, men mye lavere for utenlandsreiser. Denne kontrasten kommer mest sannsynlig av Sveriges håndtering av viruset, der de har forsøkt å unngå nedstengninger – til tross for at andre land har vært skeptiske til denne tilnærmingen. USA er ikke med i rangeringen over internasjonale reiser, men har nok innenlandsreiser til å oppnå en global plassering.

Antallet reiser er stigende i alle bransjer, men bransjer som produksjon og forretningstjenester gjenopptar reisevirksomheten raskere enn andre segmenter. Merk at disse kategoriene er brede og laget av oss. De omfatter bedrifter som lager fysiske produkter eller installerer systemer, og andre som leverer tjenester til virksomheter, for eksempel konsulenter. Kategoriene kan også omfatte ulike typer opphopet etterspørsel for essensielle reiser, som fabrikkingeniører, IT-konsulenter som installerer systemer, advokater og rådgivere samt annen aktivitet som ble begrenset tidligere i 2020. På samme måte viser dataene at programvarebransjen leder an innen bransjer som planlegger å reise. Dette kan potensielt være knyttet til bølgen av aktivitet innen produksjon og forretningstjenester.

Store byer er primære reisemål og – ikke overraskende – sentre for økonomisk aktivitet, som også kan spre seg utover et større område. For mange bransjer kan flyplasser i storbyer være et viktig reisemål. Dataene viser liten aktivitet på mindre flyplasser, noe som mest sannsynlig er knyttet til færre bestillinger hos lavprisselskaper. Utover at store flyplasser generelt tiltrekker seg flere reisende, kan det også hende at de oppfattes som bedre rustet til å håndtere COVID-19 enn mindre terminaler.

Sammenlignet med tidligere bestiller dessuten reisende nå heller overnattingssteder av en mindre størrelse. De bestiller oftere enn forventet bed and breakfast-hoteller eller leiligheter i stedet for rom på store hoteller, særlig i Europa. Selv om de fleste bestiller hoteller på et globalt nivå, ønsker en del reisende å bo på mindre og mer private overnattingssteder, der det mest sannsynlig er færre gjester.

Både oppholdslengdene og antallet dager en bestilling gjøres i forveien, er fallende. Dette kan bety at forretningsreiser begynner å vise en normaliseringstrend. Kort fortalt betyr det at reisende drar til et reisemål, gjør jobben sin og reiser hjem igjen, noe som i bunn og grunn er det de gjorde før COVID-19. Hvis denne utviklingen fortsetter og underbygger trenden, står det i kontrast til observasjoner om den bredere reisebransjen, som antyder at bestillinger gjøres lenger tid i forveien, og at reisene varer lenger. Dette kan være folk som planlegger å ta drømmereisen etter nedstengningene er over, eller som finner eksotiske reisemål der de kan jobbe eksternt.

Observasjoner og problemer å holde øye med

Forretningsreisevirksomheten tiltar, dog fra et lite grunnlag. Ettersom dette er den første rapporten om trender i dataene våre, holder vi øynene åpne etter endringer i utviklingen av forretningsreiser basert på dette utgangspunktet. Selv en jevn, rolig økning påvirker den globale økonomien samt strategiske diskusjoner på styrerommet. Som nevnt ovenfor, er forhåndskjøp og oppholdslengde også statistikk det er verdt å følge med på for å evaluere normaliseringen av forretningsreiser.

Disse dataene viser tydelig at fleksibilitet er viktig for å gjenoppta og opprettholde reisevirksomheten. Det kan være nødvendig å oppdatere policyer for å få bedre fleksibilitet og samtidig opprettholde etterlevelsen, som å tillate overnatting på bed and breakfast-hoteller i stedet for store hoteller.

Travel Managers må holde seg oppdatert om hvordan landene der du finner bedriftens viktigste reisemål, håndterer COVID-19. Det innebærer å følge med på folkehelsedata og tilknyttede forholdsregler.

Hvordan tilpasser reisebransjen seg? 

I tillegg til Egencias oversikt over forretningsreisetrender kan du lese intervjuer med ledere i reisebransjen, som dette med Cyril Ranque. Han deler sine perspektiver på hvordan reisebransjen tilpasser seg COVID-19, og evaluerer gamle prosesser og antakelser. 

Les intervjuet og annen trendinformasjon.

Ytterligere ressurser og informasjon 

Gjenopptakelsen av forretningsreiser krever at Travel Managers tar del i forskjellige samtaler over alt i bedriften. Egencia har en rekke verktøy og mye informasjon som Travel Managers kan bruke i disse diskusjonene.

Trenger du en oversikt over kursene om reiseadministrasjon i krisetider? Bli med i Egencias Business Travel Management Academy.

Trenger du generell informasjon om COVID-19 rundt om i verden? Da kan du gå til

Forbereder du deg på å gjenoppta reisevirksomheten? Bruk denne veiledningen for å få bedriftens reisevirksomhet på beina igjen. Dette inkluderer

  • å forberede deg på forretningsreiser i den nye normalen
  • å omforme reiseprogrammet
  • å oppdatere policyen for forretningsreiser
  • å strekke reiseprogrammets budsjett

Har de ansatte begynt å reise allerede? Egencias ressurser og funksjoner omfatter

Du bør bokmerke denne siden for å holde oversikt over trendene etter hvert som forretningsreisevirksomheter tar seg opp igjen.

Er du på utkikk etter bedre løsninger for forretningsreiser? Kontakt oss.