Skip to main content

Flere fordeler for små og mellomstore bedrifter

Egencia-funn: Små og mellomstore bedrifter håndterer nå forretningsreiser med samme fordeler som store selskaper

3 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
SME_Team_office-blog.jpg
Tidligere var dedikerte team for reiseadministrasjon kun forbeholdt større selskaper. Men i dag bruker også små og mellomstore bedrifter (SMB) interne ressurser til å håndtere forretningsreiser. SMB legger vekt på den reisendes tilfredshet, og ser på dette som avgjørende for å øke etterlevelse av reisepolicy, besparelser og optimalisering av reisebudsjett. Oslo 29. mai 2018 - SMB-kjøpere er nå mer fokusert på å skape verdi for virksomheten ved å spare penger, administrere reiseutgifter og forstå reisemønstre. - De forventer detaljerte rapporter, grundige kostnadsanalyser og godt dokumentert avkastning på hva de betaler for reisen. Tidligere har små og mellomstore bedrifter kanskje ikke hatt tilgang til samme mengde data som større selskaper, fordi det krever implementering av dyre programvarer. Men vi tilbyr dem brukervennlige verktøy som gjør dem i stand til å analysere dataene. Det gir dem bedre oversikt og et godt grunnlag for å gjøre nødvendige justeringer, sier Virginie Pouget, leder av Global Consulting i Egencia.

 Sparer penger ved å øke produktiviteten for reisende

I desember 2017 spurte Egencia et utvalg av SMB-kunder om å dele sine satsningsområder for 2018. Hele åttifem prosent sa at «økte kostnadsbesparelser» var et av de tre viktigste områdene for det kommende året. Blant dem svarte 60 prosent at de trodde det ville være det aller viktigste. De andre to øverste områdene er begge nært knyttet til effektivitet, hvor 50 prosent mente at «økt produktivitet for reisende», og 40 prosent mente at «bedre synlighet/ mer transparens rundt utgifter» vil komme til å være avgjørende fremover. Tradisjonelt har innkjøpere fokusert på å utvikle eller utvide reisepolicyen, forbedre risikostyringen og optimalisere hotell- og flyavtaler. I 2018 har disse faktorene falt lenger ned på listen.

Mennesket er viktig

I dag er innkjøpere og Travel Managers ofte integrert i finans- eller innkjøpsavdelingen, hvor hovedoppgaven er å håndtere reisepolicy og de reisendes sikkerhet, sikre innkjøpsrutiner og administrere reiseutgifter. - Selv om de rapporterer til Finans eller Innkjøp er det viktig at vi, som deres reiserådgivere, forstår at kvaliteten på reiseopplevelsen er nært forbundet med å kontrollere kostnadene. Reiseadministrasjon handler om å forstå den menneskelige faktoren, sier Pouget. De som reiser ofte har sterke meninger om hvilket flyselskap de vil fly med, og hvilket hotell de ønsker å bo på. For mange er dette avgjørende for hvor effektive de opplever at de selv er når de er på reise. - Innkjøperen må forstå dette og håndtere både kulturen i selskapet og de ansattes ønsker. Hvis ikke kan kostnadsbesparende tiltak møtes med motstand og potensielt påvirke bunnlinjen negativt, sier Pouget.

Teknologien er kostnadseffektiv og forbedrer tilfredsheten hos de reisende

På samme tid utvikler teknologien seg raskt i reisebransjen. Likevel trenger det ikke å være en motsetning mellom det å kutte kostnader og samtidig forbedre opplevelsen til reisende. Ved å bruke dagens teknologiske løsninger kan Travel Managers sørge for at erfaringen tjener både virksomheten og den som reiser. - Å bestille en forretningsreise bør være like enkelt som det er å bestille en helgetur. Dagens beste nettsteder for forretningsreiser tilbyr nettopp det. I tillegg får selskapet alle dataene fritidstilbudene ikke gir deg. Og, selvsagt må prosessen også være like enkel når reisende er på farten og bruker mobiltelefonen, sier Pouget. Les hele Q&A’en med leder av Global Consulting hos Egencia, Virginie Pouget, her.  
Om Egencia
Egencia sørger for at hver eneste reise teller, både for de reisende og bedriftenes reiseansvarlige. Ved å ha bransjens beste teknologiplattform og integrerte løsninger forenkler vi reisen i alle ledd, både planlegging, bestilling og reiseadministrasjon. Egencias forbrukerinnsikt og teknologi gjør det enklere for bedrifter å ta valg som samsvarer både med de reisendes ønsker og bedriftens reisepolicy. Et dedikert team av reisekonsulenter er alltid klare til å hjelpe. Egencia tilbyr tjenester for både små bedrifter og store multinasjonale selskaper i mer enn 60 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke Egencias nettsted, Egencias LinkedIn-side, @egenciaNO eller lese Egencias blogg. © 2018 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
Was this content helpful?
0