Skip to main content

Egencia® vant Forsvaret,Egencia® vant Forsvaret

Egencia® vant Forsvaret

2 min
Posted: 19 March 2017
Egencia-defense.jpg
Norges største reisebyrå vant anbudskonkurransen for Forsvarssektoren. Egencias teknologiske løsninger kombinert med besparelsespotensialet de skaper for en offentlig aktør som Forsvarssektoren var avgjørende for utfallet.
Kompetanse på viktig sektor
Dette er den største enkeltstående reisebyråavtalen Egencia i Norge har inngått i år, og omfatter håndtering av flyreiser, leiebil og hotellovernatting. - Reisebyråtjenester skal dekke Forsvarssektoren sitt behov for reisebyråtjenester i forbindelse med tjenestereiser utenlands og tjenestereiser innenlands. Deres reisevirksomhet skal betjenes av et av Egencia’s mest erfarne team i Oslo. Forsvarssektoren er enormt viktig for oss, og vi er stolte av at kunne tilby våre tjenester, sier AM Direktør i Egencia Norge, Carl Moltzau. Egencia har kompetanse på det offentlige Norge - Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en unik kompetanse i å betjene offentlige kunder i Norge. En kunde som Forsvarssektoren, med komplekse behov og besparelsesfokuser utfordringer som trigger oss som selskap, sier Moltzau.
Kombinasjon av online løsninger og personlig service
Mange offentlige selskaper velger å ha en god kombinasjon av interne reisebestillere som håndterer reisevirksomheten for de ansatte og ansatte som selv velger å bruke Egencia’s online bestillingsverktøy. - Vi har løsninger som ivaretar begge behov med fokus på gode standardiserte online løsninger med et meget brukervennlig grensesnitt. Skulle brukeren likevel ha behov for hjelp jobber Egencia’s reisekonsulenter i de samme systemene og kan enkelt overta bestillingen og sluttføre for den reisende, sier Carl Moltzau i Egencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
For ytterligere informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:
AM Direktør Carl Moltzau, Egencia Norge tlf.: 952 75 559, e-post: cmoltzau@egencia.com
Om Egencia
Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum, ved kontinuerlig å utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia Gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering. Egencia tilbyr tjenester i 66 land. Vil du vite mer, besøk vår www.egencia.no eller følg oss på twitter (@Egencia_NO). © 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land.  Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. CST # 2029030-50; CST # 2083922-50.
Om Det Norske Forsvar
se link: www.Forsvaret.no
Was this content helpful?
0