Skip to main content

Egencia vant Norges største avtale for reisebyråtjenester

Egencia vant Norges største avtale om reisebyråtjenester

2 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
Egencia_signering_difi_PicByKenIngwersen_10_cms.jpg
Egencia, Expedia-gruppens forretningsreiseselskap, annonserte i dag at de har blitt tildelt hoveddelen av reisevolumet i reisebyråkonkurransen utlyst av Direktoratet for forvaltning og ikt, Difi. Anbudsprosessen omfatter reiseaktiviteten til 200 statlige virksomheter. Kontrakten tildeles to forretningsreisebyråer, hvorav Egencia ble rangert som nummer en og får opptil 70 prosent av det totale reisevolumet når avtalen er fullt implementert. Dette vil ta 12 til 24 måneder. - Dette er den største enkeltavtalen for reisebyråtjenester som noen gang har vært utlyst i det norske markedet. Vi gleder oss til å bistå statlige virksomheter med å gjøre deres reiser enklere, rimeligere og mer digitale, sier Carl Wilhelm Barth, Director of Sales for Egencia Norge.

Leverte godt på alle tildelingskriteriene

I anbudsprosessen fikk Egencia en vektet totalscore på 9,98 av 10 mulige[1]. I begrunnelsen fra Difi legges det blant annet vekt på Egencias intuitive digitale løsninger, meget god produkt- og servicekvalitet, og at Egencia kan vise til konkrete og omfattende innsparingsmuligheter. - Alle de større forretningsreisebyråene deltok i konkurransen, og alle leverte solide besvarelser. Egencia hadde det beste totaltilbudet, og leverte utfyllende og godt på alle tildelingskriteriene, sier Kjetil Østgård, avdelingsdirektør i Difi. - Den enkelte virksomheten vil knytte seg til denne avtalen når deres eksisterende avtaler går ut. Det vil si at vi får en gradvis innfasing i løpet av 2018 og frem til og med 2020. Vi er stolte av å ha fått full score fra Difi på blant annet kompetanse, organisering og dedikasjon, og ser frem til å leve opp til de høye forventningene i det daglige arbeidet, sier Carl Moltzau, Director of Account Management i Egencia Norge.

Om Egencia

Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum ved å kontinuerlig utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia-gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering.  Egencia tilbyr tjenester i 66 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke www.egencia.no, https://www.linkedin.com/company/egencia, @egenciaNO og se Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Kontaktinformasjon

Carl Wilhelm Barth, | Director of Sales, Egencia Norway E-post: cabarth@egencia.com Mob: 0047 915 34 700 [1] Meddelelsesbrevet fra Difi av 29.11.17
Was this content helpful?
0