Skip to main content

Egencias innsiktsrapport om reisepolicy: fokus på fly

3 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
18EG548-Policy-Insights-Infographic-Brooke_BlogImages_Phase01_130418_4.jpg
Kunnskap er makt. Burde de ansatte bestille flyreiser på mandager eller tirsdager? Det er faktisk en forskjell. Tirsdager er bedre. Spre ordet. Eller enda bedre – gjør det til en del av reisepolicyen din. Grunnen til at vi kan dele denne informasjonen med deg, er fordi vi har hentet frem reisedataene våre for å avsløre hvordan reisepolicyen til din bedrift kan bli enda bedre. Våre undersøkelser belyser hva slags reisepolicyer som finnes der ute og hvordan de brukes.

Hva er en flypolicy?

En flypolicy setter regler for ansattes flyreiser i forbindelse med forretningsreiser. Den dekker «høyeste tillatte kabinklasse», regler for forkjøp og forhåndsgodkjennelse. Det er snakk om mye penger. Forretningsreiser utgjør en betydelig del av det verdensomfattende reisemarkedet som til sammen er verdt hele 1,6 trillioner amerikanske dollar. Bedriftenes policyer dekker likevel kun 235 milliarder amerikanske dollar. Mange bedrifter forstår ikke hvor mye de kan spare på å opprette flypolicyer og oppmuntre de reisende til å rette seg etter dem.

Viktige funn om flypolicy

Egencias data på flypolicy viser at kun 45 % av alle forretningsreisende over hele retter seg etter forhåndsgodkjenningsreglene som finnes. Det kommer neppe som en overraskelse av de fleste forretningsreisende flyr Economy. Det virker imidlertid som om bedrifter åpner opp for at de ansatte kan fly med Premium Class på lengre flyreiser. 33 % av de som reiser utenlands har tilgang til Premium-reiser i en eller annen form, sammenlignet med 12 % blant de som reiser innenlands. Flypolicyer kan bidra til at reisende sparer penger ved å bestille tidligere. Selskaper med forkjøpspolicyer opplever at halvparten av alle reiser bestilles to uker eller mer i forkant.
  • Søndag er den beste dagen for å sikre seg Premium-tilbud.
  • Mandag er den beste reisedagen for reisende på både Economy og Premium-klasser.
  • På lengre reiser og reiser i slutten av uken ser vi en økning i «bleisure», altså forretningsreiser som forlenges til fritidsreiser i helgen.
  • Egencias data viser at 68 % av alle forretningsreisende over hele verden tar minst én bleisure-tur i året.

Slik kan bedrifter i alle størrelser dra nytte av flypolicyer

Flypolicyer er et godt verktøy for å spare penger og etablere klarhet og rettferdighet i forbindelse med flybestillinger, uavhengig av hvor stor bedriften er. Flypolicyene må imidlertid bestemmes og implementeres i samsvar med bedriftens størrelse.
  • Små bedrifter kan, for eksempel, se gjennom utgiftene sine og finne ut at de kan spare penger ved å innføre en «bestill på tirsdager»-regel.
  • Mellomstore bedrifter kan foreta en grundigere undersøkelse av dataene sine og innføre flypolicyer rettet mot bestemte forretingsbehov, f.eks. velge ut bestemte flyselskaper på bestemte ruter.
  • En stor bedrift, som sannsynligvis har mulighet til å foreta grundige analyser, kan vurdere utgiftsmønsterene sine for å se hvor de har mulighet til å stramme inn.

Hvordan få flypolicyen til å fungere

Hvor mange av flyreisene i bedriften din er i tråd med reisepolicyen? Kan du finne ut hvor mye du kan spare på tydeligere policy og håndheving. Når du samarbeider med et forretningsreisebyrå, får du informasjon og rapporter om reisekostnader og policyetterlevelse. Du kan enkelt finne ut hva som fungerer og hvor det det finnes muligheter for å oppnå et bedre økonomiske resultater. Flypolicyer kan enkelt vise deg hvordan du kan spare. Det er den typen program som du kan vinne frem med overfor ledelsen. Les mer og se vår infografikk her...