Skip to main content

VIDEO: Hvordan Expedia, Inc. tilrettelegger sitt globale forretningsreiseprogram for vekst

Posted: 18 April 2017
Topics: Blogg
17EG383-CaseStudyVideo_Youtube_240217_Video02_opt3.jpg
&seo=false&videoFoam=true&videoWidth=640 Hør på Tracy Takeuchi, Snr. Director Strategic Sourcing, som forteller hvordan Expedia, Inc. utvidet forretningsreiseprogrammet i takt med selskapets vekst.