Skip to main content

VIDEO: Hvordan Expedia, Inc. tilrettelegger sitt globale forretningsreiseprogram for vekst

1 min
Posted: 18 April 2017Updated: 23 September 2022
Topics: Videoer
17EG383-CaseStudyVideo_Youtube_240217_Video02_opt3.jpg

Hør på Tracy Takeuchi, Snr. Director Strategic Sourcing, som forteller hvordan Expedia, Inc. utvidet forretningsreiseprogrammet i takt med selskapets vekst.