Skip to main content

Forretningsreisende foretrekker...

Posted: 08 June 2016
Topics: Blogg
eyetracking-blogplain-1.jpg
Innovativ teknologi som kan fortelle hva du ser på og hvor lenge, og om du er henrykt eller irritert, hjelper Egencia å gjøre bruken av reiseportalen enklere, raskere og mer tilfredsstillende. Bedriftens øyesporingsteknologi bruker diskrete infrarøde sensorer festet til en dataskjerm for å se nøyaktig hvor man fokuserer blikket og og hvor øynene beveger seg mellom elementene på skjermen. Målet? Å hjelpe brukerne av Egencia-plattformen til å få den best mulige brukeropplevelsen uavhengig av når og hvor de bruker den. Egencia og morselskapet Expedia har et team med brukeropplevelses-eksperter (user experience/UX-team) som hjelper med å gjennomføre denne banebrytende forskningen. “Det er en betydelig verdi i å ha noen på innsiden som kjenner bransjen, kjenner verktøyene og kjenner brukerne så inngående at de forstår hva de ser” sier Kyle Russell, Egencias UX Research Manager. Kyleer fascinert over hvordan vi ser verden. “Øyet er er fantastisk optisk instrument. Det kan endre fokus raskt, fra noe i horisonten til skjermen foran deg på bare et tredjedels sekund,” sier han. Den generelle oppfatningen om at øynene våre bare fanger lys fra omgivelsene for å danne et fullstendig bilde av verden er ikke helt riktig. Den sentrale dele av netthinnen, det foveale systemet, er den eneste delen av øyet som gjør at vi får et helt klart og tydelig syn. Området rundt dette er mindre er ikke like klart, men våre hjerner oppfatter ikke dette som uskarpt. “Når man leser en tekst kan vi bare se ett eller to ord skarpt samtidig. Alt annet på siden er mindre skarpt,” forteller Kyle. Egencia bruker i likhet med morselskapet Expedia øyesporingsteknologi for å utvikle en jevn og god opplevelse for brukere av tjenestene via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Det er en nyanseforskjell mellom hvordan de to selskapene tar i bruk teknologien. “I forretningsreiseverden er fokuset på effektivitet heller enn å skulle for eksempel inspirere mennesker til å ta en tur til Paris," forklarer Kyle. “I Egencia blir øyesporing brukt til å sikre at folk kan finne det de leter etter og at alt er velfungerende” sier han. Det er flere forskjellige typer av øyesporingsteknologi. En populær type bruker såkalte varmekart som aggregerer øyesporing fra en mengde brukere, og resulterer i et kart der fargene er "varmere" der folk ser mest, og "kaldere" der folk kikker minst. Varmekart blir ofte brukt i digitalmarkedsføring. For Egencia-teamet er visuelle strømmer eller videoer som viser nøyaktig hvor en individuell bruker ser betraktet som mer nyttig. Disse systemene følger øyebevegelsene mellom ting du observerer i verden og de du fokuserer på i en kort periode. Denne informasjonen blir presentert som en serie av linjer (observeringene) og sirkler(fokuseringene). Størrelsen på sirklene reprensenterer hvor lenge brukerne ser på det aktuelle stedet før øynene beveger seg videre til neste ting. Blikk-plottingene som kommer ut av systemet viser at det er typisk at brukernes øyne flakker mellom rutetider og priser, og at de bruker mindre tid på informasjonen i overskriftene. Egencia bruker et sporingssystem som heter Tobii Pro X2-60, en infrarød sensor som er festet til bunnen av skjermen. Andre øyesporingssystemer bruker briller men dette systemet er mindre påtrengende slik at brukerne oppfører seg mer naturlig. Egencias brukeropplevelse på mobil blir testet på en litt annen måte, ved bruk av et stativ for mobile enheter og et videokamera som tar opp hvordan mennesker bruker nettstedet og hvordan fingrene beveger seg over berøringsskjermen. Forskningen gjøres som oftest på kundens kontor istedenfor et laboratorie. “Vi jobber med Account Management avdelingen vår for å identifisere kunder og setter så opp et mobilt laboratorie i et konferanserom hos kunden,” forteller Kyle. “Mennesker i sine egne omgivelser er mer komfortable og naturlige i sin oppførsel. De er mye mer åpne enn de er i et laboratorie-setting der de føler de må "opptre". Både forretningsreisende og reisebestillere blir brukt i øyesporingsundersøkelsene. “Avhengig av tema kan det være enten et større reisende-fokus eller et større fokus på reisebestillere. Vi ønsker å være sikre på at ting fungerer godt for begge målgrupper,” sier Kyle. De er som oftest eksisterende kunder og de fleste er vanlige forretningsreisenede som er på reise flere ganger i året. Teamet har funnet ut at forskjellige kulturer og nasjonaliteter oppfører seg littegrann forskjellig. “Det er definitivt flere likheter enn forskjeller,” forteller Kyle. “Jeg har sett at det vi trekker ut fra nettstedet kan være forskjellig siden mennesker har ulike toleranse for at systemet virker på ulike måter.” Egencias forskning viser at de i Europa virker mer fokusert på priskategorier, regler og restriksjoner enn de i Nord-Amerika. Et godt design er alltid utgangspunktet for Egencia. “Du må være sikker på at du har et design som virker bra, er validert og vil gi en god brukeropplevelse. Det klarer du ved å forstå hva kundene ønsker og ha en god designstrategi” sier Kyle. “Så går du til A/B testing for å to se hvordan designet kan forbedres, noe som gjør at du kan teste de forskellige variantene og gradvis gjøre nettstedet bedre,” fortsetter han. Det er her øyesporing er uvurderlig. Så hva er det UX-teamet bruker øyesporingsteknologi til å undersøke? En av testene teamet har spurt brukere om å delta i, var å spørre dem hvor lang til det kreves mellom ankomst og avgangstid mellom to tog på togstasjon for en reise som involverer togbytte. “Det vi fant ut var at folk ikke engang la merke til informasjonen om tider for togbytte” forteller Kyle. “Vi kunne da gjøre teksten om togbyttetider til å bli mer synlig for brukerne.” Egencias misjon er å gjøre forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum, ved kontinuerlig å utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia Gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering.