Skip to main content

Fusjoner og oppkjøp – noen gode råd for Travel Managers

Posted: 31 May 2017
Topics: Blogg
merger_web.jpg
Det har lenge vært en akseptert sannhet innen fusjoner og oppkjøp at stabilitet sørger for at avtaler blir gjennomført. Dette har blitt snudd på hodet i løpet av det siste året, ettersom først Brexit og deretter det uventede valget av Donald Trump som amerikansk president har skapt større usikkerhet verden rundt. Allikevel er det slik at det finnes en enorm vilje der ute til å sørge for at fusjoner og oppkjøp blir gjennomført. I 2016 ble det gjort over 17 000 avtaler verden rundt, og disse var verdt imponerende USD 3,2 billioner. I en tid hvor det kan virke som om mange vestlige økonomier stagnerer, synes mange toppledere at det er vanskelig å finne muligheter for organisk vekst. Dette er grunnen til at fusjoner plutselig virker så attraktive. Ledere leter etter potensielle synergieffekter for å redusere kostnader og øke inntektene, eller for å kunne få innpass i nye markeder. Men fusjoner og oppkjøp kan skape mye hodebry for Travel Managers, som må finne ut av hvordan de skal slå sammen to potensielt svært forskjellige reiseprogrammer og reisepolicyene som er del av disse.
1. Sammenslåing av forskjellige reisekulturer
Å sørge for at to reisekulturer slås sammen på en god måte er avgjørende ved endringer i reisepolicyen, og hvis dette mislykkes, kan det føre til misnøye blant de reisende. Tenk på de to bedriftenes kulturer. Noen ganger ligner de hverandre, og i disse tilfellene krever det liten innsats for å integrere dem. Ofte er det allikevel slik at store bedrifter kjøper små bedrifter, og da merker man ofte at forskjellene i tenkemåter kan være enorme. Å tvinge den oppkjøpte bedriften til å benytte seg av oppkjøperens reiseregler kan skape problemer, spesielt hvis dette gjøres for raskt.
2. Konsolidering av forskjellige forretningsreisebyråer
I mange tilfeller vil den oppkjøpte bedriften allerede ha et forretningsreisebyrå som kanskje ikke er det samme som byrået oppkjøperen bruker, og kontrakten må kanskje følges ut avtaleperioden.  Vurder å forlenge kontrakten til forretningsreisebyrået på løpende basis fram til oppkjøperens kontrakt har utløpt. Deretter kan du sende en tilbudsforespørsel for de sammenslåtte bedriftene. Noen bedrifter bedriver stor oppkjøpsaktivitet takket være lett tilgjengelig kapital fra markedene. Å fornye reisehåndteringen hver gang det skjer et nytt oppkjøp vil sannsynligvis være bortkastet tid. I stedet vil det lønne seg å vente med å tenke på konsolidering til bedriften tar en pause.
3. Å tilpasse seg til forskjellige reisemønstre
For Travel Managers kan det å kjøpe opp en bedrift også bety at man får nye reisemønstre å forholde seg til. En oppkjøpt fabrikkvirksomhet får kanskje alle produkter produsert i Indonesia. Vurder hvordan dine eksisterende, foretrukne flypartnere kan hjelpe deg med disse reiserutene, slik at du kan nå målene dine. Hvis flyselskapene i dine eksisterende leverandøravtaler har dårlig dekning på disse rutene, bør du vurdere å legge til en ny operatør.
4. Få støtte ovenfra
Som med andre sammenslåingsprosjekter kan det å slå sammen to reiseprogrammer trenge støtte fra den øvre bedriftsledelsen, spesielt hvis de to reisepolicyene er svært forskjellige. Prøv å få støtte og hjelp fra administrerende direktør eller økonomidirektøren i kommunikasjonsprosessen, men husk at de kan ha mange mer kompliserte integrasjonsutfordringer å løse.
5. Snakk med dine reisende
Hør på reisende fra begge sider. Hvis du gjennomfører fokusgrupper/gruppesamtaler bør du samle reisende fra de to bedriftene så tidlig som mulig, slik at du kan få vite hva de forventer seg. I en verden der de reisende står i høysetet er dette viktigere enn noensinne.
6. Ta et steg tilbake
Som med andre aspekter ved bedriftsfusjoner kan det noen ganger være bedre å starte med blanke ark, heller enn å prøve å tvinge noe som er annerledes inn i en eksisterende reisepolicy. Travel Managers tar seg ofte ikke tid til å gjennomgå policyen de allerede har, så tiden etter en fusjon eller et oppkjøp vil være det perfekte tidspunktet å gjøre dette på. Den travle oppkjøps- og fusjonsaktiviteten vi har sett i de siste to årene vil sannsynligvis fortsette. I januar var det mer aktivitet enn man har sett de siste 11 årene. Derfor vil Travel Managers oftere og oftere oppleve at de må slå sammen to forskjellige reiseprogrammer.
English version - Mergers and acquisitions: wise words for travel managers