Skip to main content

Hvert minutt teller – nå skal reisen være mest mulig produktiv

Hvert minutt teller – nå skal reisen være mest mulig produktiv

3 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
marquee-image-egencia-simplified-business-travel.jpg

En ny global undersøkelse blant forretningsreisende viser et økende behov for integrerte løsninger og teknologi som bidrar til å gjøre reisen mer produktiv. Dagens forretningsreisende vil administrere reisen på tvers av ulike enheter, og foretrekker WiFi-tilbud om bord fremfor kompensasjon for overtid som følge av reising. Egencia, Expedia-gruppens forretningsreiseselskap, kunngjør i dag resultatene fra sin fjerde utgave av undersøkelsen Egencia Business Travel and Technology Survey*. Resultatene avslører at det ikke lenger er prioritert ombordstigning og tilgang til lounge på flyplassen som topper ønskelisten til forretningsreisende. Undersøkelsen viser en økende etterspørsel etter teknologi og integrerte løsninger som bidrar til å gjøre reisen mer produktiv.

Mobilen stadig mer populær

Ifølge undersøkelsen er forretningsreisende optimistiske når det gjelder teknologiens rolle i å forbedre reiseopplevelsen. 43 prosent tror at fremskritt innen kunstig intelligens (AI) vil bidra positivt til utviklingen, og forretningsreisende ytrer også et stadig økende behov for tilgang til digitale løsninger. Så mange som 66 prosent av forretningsreisende globalt ønsker mulighet for å bestille og administrere reiser på tvers av ulike enheter. «Vi er ved et vendepunkt når det gjelder forretningsreiser. Forretningsreisende har høye forventninger og vil ha direkte tilgang til informasjon og verktøy på alle enheter. I en bransje der bedriftens og de reisendes interesser ofte er i strid, ønsker vi å tilby løsninger som imøtekommer flere behov. Troen på at en effektiv og produktiv løsning for bedriftens travel managers ikke trenger å gå på bekostning av fornøyde forretningsreisende er grunn-idèen med våre produkter, som kan synkroniseres på tvers av alle enhetene tilgjengelig rundt om i verden idag», sier Rob Greyber, President i Egencia. Mens færre ønsker personlig kontakt, blir mobilen stadig mer populær. En av to oppgir at de ikke ønsker å snakke med en person med mindre de har et problem. Derimot, ønsker 56 prosent å administrere en stadig større del av reisen over mobil, og 48 prosent vil gjerne bruke tekstmeldinger til å oppdatere reisedetaljer. Sammenlignet med andre land, ligger Norge helt på topp i å bruke direkte reiseapper.

Produktivitet og tilfredshet går hånd i hånd

Til tross for at mange forretningsreisende (70 prosent) trives bedre på jobbreise enn i arbeidshverdagen generelt, er det ifølge Egencia fremdeles et forbedringspotensiale i det å øke tilfredshet på reisen - og det starter med produktivitetsforbedringer. Blant nordmenn rangeres WiFi-tilbud om bord høyest av reisefordeler som bidrar til økt produktivitet og tilfredshet. Direktefly står som nummer to på lista, mens fast track og prioritert ombordstigning ligger på bunn. Til forskjell fra andre land, er også nordmenn i mindre grad opptatt av å få kompensasjon for overtid som følge av reising. Generelt viser Egencias fjerde utgave av den globale undersøkelsen hvordan tilfredshet og produktivitet er nært knyttet sammen. *Undersøkelsen er gjennomført av Northstar på vegne av Egencia. Utvalget utgjør 4521 forretningsreisende i alder 18 år eller eldre, fra Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, UK og USA (med n=500 spørreundersøkelser gjennomført i hvert land). Spørreundersøkelsene ble gjennomført på nett i april og mai, 2017. Les mer om hvordan produktivitetsforbedringer bidrar til økt tilfredshet på reisen i Egencias white paper, «Control: Find out what it means to your travelers». For flere resultater fra den fjerde utgaven av «Egencia® Business Travel and Technology Survey» kan du se denne infografikken.

Om Egencia

Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum ved å kontinuerlig utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia-gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering.  Egencia tilbyr tjenester i 65 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke www.egencia.no, @egenciaNO og se Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 


For ytterligere informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:

Adm. direktør Anders Lindqvist, Egencia Norge tlf.: 480 18 902, e-post: alindqvist@egencia.com  

Was this content helpful?
0