Skip to main content

Hvorfor har så få bedrifter en sterk reisekultur?

5 min
Posted: 08 September 2019Updated: 22 April 2022
business-traveller-in-face-to-face-meeting.jpg

I henhold til en undersøkelse gjennomført av Harvard Business Review Analytic Services i samarbeid med Egencia opplever mange virksomheter en konflikt når det gjelder forretningsreisekultur. 58 % av næringslivslederne sier at det er svært viktig med en sterk reisekultur for at bedriften skal oppnå gode resultater, men bare 31 % sier at bedriften har en slik kultur. Hvorfor er det sånn? Hvordan kan disse bedriftene få en sterk reisekultur?

Fordelene med en sterk reisekultur

I rapporten Travel culture: Your competitive advantage in a global market er det brukt data fra en undersøkelse der 587 næringslivsledere deltok, og rapporten tar for seg hva reisekultur er, og innvirkningen en slik kultur har på bedriftsresultatene.

Rapporten viser at det er store resultatforskjeller mellom bedrifter som har en sterk reisekultur, og bedrifter som ikke har det. Bedrifter med en sterk reisekultur opplever faktisk en dobbelt så rask økning innen:

  • kundelojalitet og -bevaring
  • markedsandel
  • ansattes tilfredshet

Et annet viktig funn er at bedrifter med en sterk reisekultur ser ut til å oppnå bedre resultater.

Hva er en sterk reisekultur?

Ifølge rapporten ser ledelsen i bedrifter med en sterk reisekultur på forretningsreiser som en form for strategisk investering, og dette støttes oppunder av bedriftens prosesser. Slike bedrifter ser på forretningsreiser som en investering – ikke bare en kostnad.

Dette er viktig for å få en sterk reisekultur:

  • tilstrekkelig finansiering av forretningsreiser
  • tilslutning fra ledelsen og støtte for forretningsreiser
  • brukervennlige reiseverktøy og annen teknologi
  • fleksible reisepolicyer
  • muligheten til å reise når og hvor som helst hvis det er nødvendig

Fordelene med en sterk reisekultur

En sterk reisekultur kan bidra til å forbedre både interne og eksterne forretningsprosedyrer og resultater.

67 % av næringslivslederne rapporterte at økt samarbeid var en intern fordel ved å ha en sterk reisekultur. 55 % sa at en sterk reisekultur resulterte i bedre ledelse av geografisk spredte avdelinger. 40 % syntes dessuten at det bidro til en samkjøring av bedriftskulturen globalt.

Mange bedrifter kjenner til fordelene med å ha en sterk reisekultur, så hvorfor er det da så få som har det? Det finnes ikke noe enkelt svar på akkurat det, men rapporten kan gi en viss innsikt. 72 % av bedriftene med en sterk reisekultur har tilstrekkelig finansiering av forretningsreiser. For de av bedriftene som ikke har en sterk reisekultur, har bare 30 % tilstrekkelig finansiering. Enkelte bedrifter investerer rett og slett ikke i forretningsreiser, selv om de vet at det er viktig.

Reisekultur og policyer

Det finnes andre store forskjeller mellom bedrifter som har en sterk reisekultur, og bedrifter som ikke har det. 61 % av bedriftene med en sterk reisekultur har tilslutning fra ledelsen og brukerstøtte for forretningsreiser, mens bare 27 % av bedriftene uten en sterk reisekultur har ledelsen med på laget.

57 % av bedriftene med en sterk reisekultur har en fleksibel reisepolicy. Det vil si policyer som gjør det mulig for de ansatte å reise når og hvor som helst for å støtte bedriften. Bare 26 % av bedriftene uten en sterk reisekultur har en slik policy.

Reisekultur vs. kostnadskutting

Undersøkelsen gikk ut på å finne ut om bedrifter håndterer forretningsreiser som en investering med verdi for bedriften i stedet for en kostnad som kan kuttes. 62 % av bedriftene med en sterk reisekultur svarte ja. Bare 19 % av bedriftene uten en sterk reisekultur behandler forretningsreiser som en strategisk investering og de ser på det som en kostnad som bør reduseres. Dette tyder på en intern kulturkonflikt. Alle fordelene ved en sterk reisekultur er svært gode argumenter for å investere i forretningsreiser. Tradisjonen og kulturen for kostnadskutting er imidlertid svært sterk i mange virksomheter, og selv om fordelene er tydelige, er det ofte reisebudsjettene som blir kuttet.

Rapporten viser at det å se på reiser som en kostnad som bør kuttes, er en kortsiktig tankegang. 51 % av bedriftene med en sterk reisekultur beholdt faktisk kontrollen over utgiftene eller reduserte kostnadene.

«Det er ikke mulig å lykkes ved å ha et overdrevet forbruk, men konstant kostnadskutting er heller ikke løsningen. Nøkkelen er å finne den riktige balansen, og for å oppnå optimal avkastning må virksomheter se etter en optimal måte å bruke reisebudsjettet på», sier Will Tate i Goldspring Consulting.

Viktigheten av en reiseadministrasjonsplattform

Med en reiseadministrasjonsplattform blir det enklere å bestille reiser og holde oversikt over bedriftens reiseprogram. En god plattform gir dessuten Travel Managers muligheten til å integrere bedriftens reisepolicy og dra nytte av omfattende rapporter. Ved å investere i en slik plattform tar bedriften det første steget på veien mot en sterk reisekultur.

Bedrifter som ikke investerer i en reiseplattform, forstår kanskje verdien av forretningsreiser, men får vanskeligheter med å utvikle en sterk reisekultur. Det kreves både systemer og data for å bygge opp en reisekultur som er verdifull for bedriften. Ifølge rapporten gir 61 % av bedriftene med en sterk reisekultur de ansatte tilgang til en rekke brukervennlige reiseverktøy og -teknologier.

Det er mulig å konkludere med at selv om bedrifter ønsker å innføre en sterk reisekultur, mangler de teknologien som kreves. Det er blant annet svært viktig å integrere alt av reise- og utgiftsapper og data. Halvparten av bedriftene med en sterk reisekultur gjør nettopp dette, mens 29 % av alle andre bedrifter ikke gjør det. Ved å få alt av reise- og utgiftsapper og data i samme system får Travel Managers raskt oversikt over innvirkningen reiseprogrammet har på bedriften. Dette bør igjen gi innsikt om hvor og hvordan bedriften drar nytte av forretningsreiser.

Konklusjon

Hvordan kan en bedrift som ser verdien av en sterk reisekultur, jobbe med å oppnå dette? Hvis en bedrift ser verdien av en sterk reisekultur, er det mye som kan gjøres.

Det første som er lurt å gjøre, er å ta en titt på reisepolicyen. Er policyen så fleksibel at de ansatte kan reise hvor og når som helst ved behov? Det er bevist at det er svært positivt å møte kunder og kollegaer ansikt til ansikt. Teknologi er også alfa omega. Det er viktig at Travel Managers og reisende har tilgang til nyttige verktøy, som gjør det enklere både å bestille, holde oversikt og gi tilbakemeldinger.

En sterk reisekultur er absolutt et mål det er mulig å nå, men det krever fokus og investeringer. Les rapporten for å finne ut hvor viktig forretningsreiser er for din bedrift.

Er du på utkikk etter bedre løsninger for forretningsreiser? Kontakt oss.