Skip to main content

Hvorfor kvinner liker å arbeide for Expedia

Posted: 28 March 2017
Gender-equality-loading.jpg
Likestillingen har gått sakte i løpet av de fem tiårene som har passert siden verden fikk sin første kvinnelige statsleder, Sirivamo Bandaranaike, og den første kvinnelige topplederen på Fortune 500-listen, Katharine Graham fra Washington Post. UN Women kan fortelle at det i dag bare finnes ti kvinnelige statsoverhoder og ni regjeringssjefer i verden. En rapport fra Peterson Institute for International Economics som har analysert likestilling i nærmere 22 000 selskaper verden rundt, fant at litt over halvparten ikke hadde en eneste kvinnelig toppleder. Men det er positive tegn i tiden også.
Egencias morselskap Expedia-gruppen har lenge gått i bresjen for kjønnslikestiling. Dette er del av et større mangfoldsinitiativ.
I fjor sommer offentliggjorde Expedia informasjon om kjønnsbaserte lønnsforskjeller og hvor godt kvinner er representert i selskapet. Det kom fram at kvinner utgjør 52 % av arbeidsstokken og får betalt akkurat det samme som menn i tilsvarende roller. I tilegg var selskapet i juni 2016 ett av bare en håndfull private selskaper som signerte de amerikanske myndighetenes Equal Pay Pledge, som går ut på å redusere kjønnsforskjellene i arbeidslivet. Kvinner utgjør også 33 % av Expedias ledere på alle nivåer. Expedia anerkjenner allikevel at dette ikke er godt nok, og ønsker å oppnå kjønnsbalanse på alle nivåer. Et av de beste argumentene for likestilling på arbeidsplassen er at en mangfoldig bedrift representerer kundene sine bedre. En rekke undersøkelser har vist at det som regel er kvinner som tar beslutningene når det gjelder reising. I følge Global Business Travel Association er 40 % av alle forretningsreisende kvinner, og dette antallet øker stadig. Antallet kvinnelige Travel Managers stiger også. I de fem årene fram til 2015 var mellom 66 % og 72 % av alle Travel Managers som svarte på BTNs årlige Travel Manager-undersøkelse kvinner. Kvinners innflytelse i reiselivet stanser ikke her – i følge en rekke undersøkelser tar de også mellom 75 % og 95 % av beslutningene hva gjelder feriereisemål. Derfor er det viktig for selskaper som Egencia og Expedia å kunne tilby produkter og tjenester som imøtekommer kvinners behov, og en måte å gjøre dette på er å sørge for at selskapet har en mangfoldig arbeidsstokk som kan utvikle disse produktene.
Men selv om Egencia og dets morselskap er ledende innen likestilling, gir det ikke grunn til å hvile på laurbærene.
Melissa Hannigan, som er Global Director of Talent Acquisition hos Egencia, har dette å si om saken: «Ved å arbeide hardt for å oppnå kjønnsbalanse, får vi tilgang til et større utvalg talenter og kan skape mer innovative team. Og vi har statistikken på vår side når vi hevder dette», sier hun, og belyser samtidig selskapets datadrevne kultur. Et nøkkelelement som ofte påvirker ledere når de skal gjøre ansettelser er ubevisste, forutinntatte holdninger – noe som ofte springer ut fra vår bakgrunn, miljø og personlige opplevelser. Expedia og Egencia har inntatt en lederrolle hva gjelder å ta fatt i disse ubevisste holdningene i ansettelsesprosessen ved å teste ulike teknologiske løsninger og opplæringsmetoder. «En av disse testene har gått ut på å undersøke hvorvidt det å bruke CVer uten kandidatens navn utgjør en forskjell», sier Hannigan. «Det vi håper å se er at fjerning av kandidatens navn også vil utgjøre en forskjell hva gjelder rekruttererens ubevisste holdninger med tanke på kjønn. Ved å teste dette i utvalgte deler av selskapet kan vi bedømme hvilken effekt det har før vi introduserer det globalt», sier hun. I tillegg undersøker selskapet hvordan kjønnsnøytrale jobbannonser har en innvirkning på hvilke typer kandidater som søker. «Det vi har oppdaget er at mange jobbannonser ser ut til å ha blitt skrevet på en måte som i større grad tiltrekker seg mannlige søkere. Ord som manage tiltrekker seg flere mannlige kandidater, mens lead tiltrekker seg flere kvinner. Som med navnløse CVer har vi testet dette i utvalgte deler av selskapet, og de positive resultatene har gjort at dette nå har blitt introdusert globalt.»
Expedia er også involvert i flere eksterne initiativer, deriblant Grace Hopper Conference for kvinner i IT-bransjen og sommerkurs for praktikanter som Girls Who Code.
Mange av disse prosjektene er i startfasen, men resultatene så langt er oppløftende. Expedia og Egencia fortsetter å arbeide med likestilling og å utvikle støtteplattformer for å beholde kvinnelige ansatte og hjelpe dem med å utvikle karrieren sin, og ser fram til å se hvilke positive utslag dette vil ha for selskapet.
Pressemelding fra Expedia her... Rapport fra Peterson Institute for International Economics
English version - Why people, and women particularly, say Expedia is the best place to work