Skip to main content

Hva konsolidering av flyselskaper betyr for reiseprogrammet ditt

2 min
Posted: 02 May 2017Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
airplanes-on-tarmac.jpg
Hva konsolidering av flyselskaper betyr for reiseprogrammet ditt
Av Max Weyde og Natalia Navarro I den kommersielle flybransjen har det alltid vært intens konkurranse. De første flyselskapene kjempet om å vinne offentlige kontrakter om postlevering. Da passasjertrafikken økte, konkurrerte flyselskapene om å tilby mest komfort og, etter deregulering, de laveste prisene. Konkurransesituasjonen har formet flybransjen til hva den er i dag, og konkurranse er viktig for et godt reiseprogram for flyreiser. I løpet av de siste 15 årene har en konsolideringsbølge ført til endringer i måten flyselskapene konkurrerer på. Dette har også begrenset valgmulighetene for reisende og innflytelsesevnen til innkjøpere, spesielt på spesifikke flyruter. Travel Managers vil kanskje spørre seg om de fremdeles kan oppnå gode rabatter for flydelen av reiseprogrammene sine. Vi mener at du fremdeles kan ta styringen, forutsatt at du er bevisst på målene og har god kjennskap til dataene dine. Egencia har laget en markedsrapport for å hjelpe deg med å lære mer om markedsdynamikken bak konsolidering av flyselskaper verden rundt. Det vi har funnet ut, er at flyselskaper fremdeles er villige til å sette seg ned ved forhandlingsbordet, men at det er viktige enn noensinne at Travel Managers går inn i slike diskusjoner med åpne øyne. Hvor kostnadseffektiv flydelen av et reiseprogram er, avhenger av mange faktorer – ikke bare kontrakter. Derfor har reisepolicyer med fokus på lave priser blitt mer og mer populære. Før du forhandler er det fire trinn som alle Travel Managers og hvert eneste reiseprogram kan dra fordel av:
  • Sett opp klare mål for hva du vil oppnå i reiseprogrammet når det gjelder flyreiser.
  • Vurder behovene til de reisende opp mot kontraktene dere har med flyselskapene.
  • Kontroller hvor fornøyde de reisende er med de foretrukne leverandørene.
  • Analyser bedriftens reisedata for en styrket posisjon i fremtidige forhandlinger med flyselskapene.
Egencia Consulting Services har ytterligere ressurser som kan hjelpe deg med å håndtere de mer bevegelige delene av prosessen med å finne nye flyavtaler. Vi gir et fullstendig tjenestetilbud som dekker hele prosessen fra en gjennomgang av reiseprogrammet via anbudsforespørsler til implementering. Dersom du ønsker å komme i kontakt med Egencia Consulting eller behøver mer informasjon, kan du sende e-post til consulting@egencia.com eller gå til www.egencia.com. English version - What airline consolidation means for your corporate travel programme