Skip to main content

Nordmenn i verdenstoppen på bruk av mobile reiseregningssystemer

4 min
Publisert: 15 September 2020
Emner: Blogg
EmergingTechPressRelease.jpg

Nordmenn ligger helt på topp i å ta i bruk digitale reiseregningssystemer. Nå bruker én av tre mobilen til å loggføre egne reiseutlegg. Det viser nye tall fra 4. utgave av *Egencia Business Travel and Technology Survey1. Globalt er fremdeles reiseregninger via papirskjemaer den mest brukte metoden. Mens 41 prosent benytter papirskjemaer for loggføring av reiseregninger, velger kun 34 prosent å bruke en online-løsning1. I USA, Storbritannia og Norge er det derimot online reiseregningssystemer som troner øverst på listen, og blant landene i undersøkelsen ligger nordmenn lengst frem i bruk av mobile reiseregningssystemer. – Vi ser at forretningsreisende ønsker å administrere en stadig større del av reisen gjennom mobile løsninger. Sammenlignet med andre land, ligger Norge langt fremme og det vil vi også fortsette med. Kundene våre stiller høye krav til at reisen skal være så effektiv og produktiv som mulig, og intuitive og automatiserte reiseregningssystemer er absolutt en del av det, sier Anders Lindqvist, adm. direktør i Egencia Norge.

180 millioner nedlastninger

I 2016 investerte Expedia-gruppen 1,2 milliarder dollar i ny teknologi som skulle bidra til mer tilpassede reiseløsninger. I årene fremover vil særlig mobile plattformer stå som et høyt prioritert forretningsområde. Ved utgangen av 2016 ble Expedia-appene lastet ned 180 millioner ganger; en økning på over 35 prosent siden slutten av 2015, og så mye som en tredjedel av all transaksjon ble gjort gjennom en smarttelefon. Egencia Norge opplever samme tendens, der stadig flere benytter seg av mobile applikasjoner for å administrere reisen. – Smarttelefonen er ikke bare en utvidelse av datamaskinen, men en ny komponent av forretningsreiseopplevelsen som står for seg selv. På lik linje med de globale tallene fra Expedia, ser også Egencia Norge at bruken av mobile plattformer har hatt en drastisk økning de siste årene. I 2015 oppga så mange som 3 av 4 reisende at de benytter sin smarttelefon i forbindelse med planlegging og gjennomføring av forretningsreisen2. Fremover forventer vi å se en ytterligere økning, dels fordi yngre generasjoner er bedre vant med å bruke digitale enheter. I tillegg er verdiskapende tjenester og fortrinnsrettigheter også viktige drivere. Mange av våre hotell suppliers legger eksempelvis ut ekstra gode tilbud på app, sier Lindqvist.

1 av 3 bruker mobilen

Egencia Business Travel and Technology Survey viser at dagens forretningsreisende i gjennomsnitt bruker 22 minutter på reiseregningsrapportering for en tre-dagers tur – mens 17 minutter er hva de anser som rimelig tid1. Videre avdekker undersøkelsen at det å finne og samle reisekvitteringer er det forretningsreisende ser minst frem til ved rapporteringen. – Teknologiske fremskritt har gjort at flere forretningsreisende velger å bestille hotell og fly gjennom mobile apper. Det er likevel en langt lavere andel som benytter digitale løsninger for behandling av reiseregningen. Globalt er det kun 19 prosent som benytter seg av mobile apper for å håndtere reiseregninger. Til sammenligning bruker en tredjedel av nordmenn smarttelefonen for å loggføre reiseutgifter. Selv om Norge ligger lengre frem enn andre land i undersøkelsen, ser vi fortsatt et stort potensiale i å konvertere flere kunder over på mobile løsninger som skal effektivisere prosessen og gjøre forretningsreisende mer tilfreds, sier Lindqvist. For å gjøre reiseregningsprosessen enklere og mer effektiv, har Egencia introdusert en ny reiseregningsløsning der brukerne får alt de trenger på ett sted – reisebestilling, kredittkorttransaksjoner, reiseregning og utleggsrefusjon. I tillegg oppfordrer Lindqvist brukerne til å gå over til et system der utgiftene på bedriftskredittkortet automatisk blir loggført. – Automatisert loggføring vil spare reisende mye tid, og gjør det også mye enklere for Travel Managers når de skal avstemme bedriftens kostnader, sier Lindqvist. Ifølge *undersøkelsen oppgir 72 prosent av de forretningsreisende at de med stor sannsynlighet vil ta i bruk en slik løsning. I dag bruker likevel en tredjedel private kort på mange utlegg, istedenfor å belaste alt på kortet fra bedriftens kredittkortleverandør. Les mer om hvordan dagens forretningsreisende rapporterer sine reiseutgifter på Egencias blogg.

Kilder

  1. Undersøkelsen er gjennomført av Northstar på vegne av Egencia. Utvalget utgjør 4521 forretningsreisende i alder 18 år eller eldre, fra Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, UK og USA (med n=500 spørreundersøkelser gjennomført i hvert land). Spørreundersøkelsene ble gjennomført på nett i april og mai, 2017
  2. Undersøkelsen er en kundeundersøkelse gjennomført på vegne av Egencia Norge. Utvalget utgjør 3500 forretningsreisende i alder 18 år eller eldre. Spørreundersøkelsen ble gjennomført på nett i august 2015.

Om Egencia

Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum ved å kontinuerlig utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia-gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering.  Egencia tilbyr tjenester i 66 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke oss på  www.egencia.noLinkedIn @egenciaNO, og se Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 


Kontaktinformasjon

Anders Lindqvist | Adm. direktør, Egencia Norge | alindqvist@egencia.com | 0047 480 18 902 Johanne Njølstad | Assisterende Rådgiver, Gambit Hill+Knowlton | Johanne.njolstad@hkstrategies.com | 0047 481 026 29  

Var dette innholdet nyttig?
0