Skip to main content

Ny Egencia-undersøkelse om norske forretningsreisende

Ny Egencia-undersøkelse: Norske forretningsreisende tror ikke kunstig intelligens vil forbedre reiseopplevelsen

4 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
PR_NO_dec17.jpg

Norske forretningsreisende er skeptiske til at kunstig intelligens og fremtidsrettet teknologi vil forbedre reiseopplevelsen. Dette på tross av at Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Oslo, November 22, 2017 - Ifølge ferske tall fra Egencia sin fjerde utgave av undersøkelsen Egencia Business Travel and Technology Survey* oppgir kun 37 prosent av norske forretningsreisende å ha tiltro til at kunstig intelligens (AI) og utvidet virkelighet (AR) vil bidra til å gjøre reiseopplevelsen bedre og tryggere. Generelt er forretningsreisende i EMEA og APAC land mer skeptiske, og nordmenn, svensker og briter kommer ut som de største skeptikerne. Derimot viser amerikanerne seg som de mest positive, hvor over halvparten er overbevist om at teknologiske løsninger kan bidra til å forbedre den totale reiseopplevelsen. «Det er svært overraskende at nordmenn er blant de mest skeptiske til kunstig intelligens når andre undersøkelser[1] viser at vi er ledende på å ta i bruk digitale tjenester. Sammenlignet med andre land, er eksempelvis norske forretningsreisende i verdenstoppen på å bruke mobilen til å loggføre reiseregninger», sier Carl Moltzau, direktør for Account Management i Egencia Norge.

Menneskelig kontakt er fremdeles viktig

Kunstig intelligens har allerede tatt stor plass i det moderne samfunnet. Et eksempel er talestyrte tjenester, som Siri og Alexia, som er skreddersydde for å være til hjelp i hverdagen – og det spås at vi innen kort tid vil bruke kunstig intelligens til stadig flere daglige gjøremål. Undersøkelsen viser likevel at de aller færreste har troen på at fremtidens teknologi vil erstatte menneskelig kundeservice fullstendig. Blant nordmenn, svarte så mange som 7 av 10 at de ikke tror at AI vil overta menneskelig kontakt fullt ut. I år gjennomførte Inc Magazine en undersøkelse blant administrerende direktører i noen av Amerikas raskest voksende selskaper, der de blant annet spurte om hvilke bransjer de anså som mest forberedt på radikale endringer (disruptions)[2]. Nytt på årets topp-ti liste var reisebransjen. "Vi ser av Inc-rapporten at 61 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de for øyeblikket eller snart vil bruke AI som erstatning for menneskelig arbeidskraft. Selv om tallene ikke er spesifikke for forretningsreiser, er det likevel interessant å se at mens AI-substitusjon innføres på stadig flere områder, beholdes menneskelig kompetanse i forbindelse med reisemessige formål. For reisebyråer blir utfordringen fremover å levere den mest moderne teknologien, samtidig som man opprettholder en sterk menneskelig tilstedeværelse i en bransje hvor kundeservice og tilfredshet er nøkkelelementer, sier Moltzau. Moltzau tror at AI og AR teknologi vil påvirke flere aspekter ved forretningsreisen i nær fremtid. Eksempler er bestilling av selve reisen, endring av billett/bytte av sete og loggføring av reiseutgifter. I tillegg tror han at utnyttelse av store datamengder vil fortsette å gjøre det lettere å tilby skreddersydde reiseløsninger. “På bakgrunn av data om tidligere atferd og preferanser vil smarte systemer etter hvert velge bedre løsninger enn hva den reisende klarer på egenhånd», sier han. *Undersøkelsen er gjennomført av Northstar på vegne av Egencia. Utvalget utgjør 4521 forretningsreisende i alder 18 år eller eldre, fra Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, UK og USA (med n=500 spørreundersøkelser gjennomført i hvert land). Spørreundersøkelsene ble gjennomført på nett i april og mai, 2017. ###

Om Egencia

Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. Egencia setter den reisende i sentrum ved å kontinuerlig utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive. Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia-gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering.  Egencia tilbyr tjenester i 66 land. Vil du vite mer om Egencia, kan du besøke www.egencia.no, @egenciaNO og se Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

For ytterligere informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:

Carl Moltzau | Director of Account Management, Egencia Norway cmoltzau@egencia.com + 47 952 75 559 Nora Callander | Prosjektkoordinator, Gambit Hill+Knowlton nora.callander@hkstrategies.com + 47 986 56 639 [1] Rise, Kari Vartdal. (2017, 15. Juni). DN. Norge er verdens mest digitale land. DN. [2] By Inc. (2017). These CEOs Don't Like Face-to-Face Feedback All That Much. Here's What Worked Better. Inc Magazine.

Was this content helpful?
0