Skip to main content

Intervju: Hvilke karrieremål har du for 2018?

4 min
Posted: 15 March 2018Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
Travel-manager-women.jpg
Mars er den måneden da vi skal minnes kvinnebevegelsens historie. Temaet for den internasjonale kvinnedagen i år var #PressforProgress. Vi har snakket med noen av kvinnene som sitter i ledelsen hos Egencia for å høre mer om hvilke mål de har for det kommende året. Vi har laget en liten undersøkelse bestående av fire spørsmål for å finne ut hva noen utvalgte Egencia Travel Managers tenker om saken. Vi har dekket følgende temaer: råd til unge arbeidstakere som er i starten av karrieren sin, vanlige utfordringer kvinner møter på arbeidsplassen og hvordan man kan bruke disse rådene og idéene for å sikre fremgang.

Spørsmål: Hvilke råd har du til unge arbeidstakere som er i starten av karrieren sin?

Svar: «Vær sterk og stødig. Gjør bestandig det som er best for deg, uavhengig av alle distraksjoner.» – Event, Meeting and Travel Planner. Vi fikk også lignende svar fra andre Travel Managers som stilte til intervju.
 • Bry deg om de små tingene. Etter hvert som karrieren din utvikler seg, vil de små tingene bli stadig viktigere. Det være seg samspill med kolleger, å strekke seg litt lenger eller benytte seg av enhver mulighet til å lære noe nytt.
 • Lær så mye som mulig av ledende kvinner i bransjen. Rosemary Maloney, som er Global Travel Senior Manager hos Tapestry, understreker at «networking handler om mer enn LinkedIn. Det dreier seg om kommunikasjon ansikt til ansikt og relasjonsbygging.»
 • Vær ivrig etter å ta på deg oppgaver og få så mange erfaringer  som mulig i løpet av karrieren. Dette vil hjelpe deg på veien til drømmejobben din.
 • Vær nysgjerrig. Det å være nysgjerrig er en viktig faktor i dette regnestykket. Stormy Smelcer fra First Horizon National Corporation mener at «nysgjerrighet kan åpne dører og endre tankemønstre, noe som vil hjelpe deg å videreutvikle karrieren din. Du vet aldri hvilke overførbare ferdigheter du kan lære fra andre, og som kan øke verdien på forslagene du kommer med.»

Spørsmål: Hva er den største utfordringen for kvinner i lederstillinger, og hva kan arbeidsgiveren din/bransjen gjøre for å hjelpe?

Svar: «Kvinner har vanskelig for å ta æren for prestasjoner. Det er greit å si ‘jeg’ i stedet for ‘vi’. Du kan ta æren for egne prestasjoner uten å føle at du skryter.» – Smelcer
 • Det må mer feiring og anerkjennelse til for å sette fokus på kvinnelige ledere i forretningsreisebransjen.
 • Å balansere familielivet og egne behov er utfordringer som kvinner møter oftere enn menn. Å opprettholde balansen er ikke enkelt.
 • I reisebransjen er det flere menn enn kvinner i lederstillinger. Dette er grunnen til at det er så viktig å synliggjøre og skape muligheter for kvinner i reisebransjen.
 • Bedrifter som er fleksible, for eksempel med hjemmekontor, utgjør en stor forskjell og gjør at kvinner kan holde tritt med arbeidsoppgaver både hjemme og på jobb.
 • Den største utfordringen for kvinner i lederstillinger er mangel på selvtillit. «En undersøkelse viser til det følgende eksemplet.  En jobb stiller fem kvalifikasjonskrav. En mann vil søke på jobben selv om han kun møter to av fem krav. En kvinne vil ikke søke med mindre hun møter alle de fem kravene.» – Maloney

Spørsmål: Hva er fremgang for deg i 2018, både innen reiseadministrasjon og din egen karriere?

Svar: «Fremgang i 2018 er å få en stol ved bordet og få en slutt på det hierarkiske tullet som noen ganger setter reise på sidelinjen i enkelte avdelinger eller hele selskaper. Personlig handler det om å få gode globale prosesser for risikostyring og møter, samtidig som vi øker den interne rapporteringen i et voksende selskap.» – Maloney Andre Travel Managers sa at de vil jobbe med fremgang på følgende måter:
 • Ved å fortsette å lære og sette seg mål for å styre karrieren fremover dette året.
 • Ved å fokusere på videreutvikling av løsninger for å forbedre reiseopplevelsen og administreringen av forretningsreiser.
 • Fremgang i reiseadministrasjonsbransjen handler om å tilby bedre løsninger for bedrifter og bedre opplevelser for de reisende.
 • Styre det vi kan kontrollere og fortsette å lete etter muligheter til å redusere kostnader og øke effektiviteten i reiseprogrammet.

Spørsmål: Hvordan skal du bidra til fremgang?

Svar: «Jeg skal være trofast mot merkevaren og fortsette å se etter muligheter for forbedring og vekst. Det er enkelt å miste motet av mengden arbeid som må gjøres og mangelen på tid til å gjøre det.  Jeg skal holde fokus på den verdien jeg kan bidra med og huke av for utførte arbeidsoppgaver i løpet av året.» – Smelcer
 • Oppmuntre teamet til å ta risikoer, anerkjenne talenter og bruke ressurser på en smartere måte.
 • Løfte kvinnelige ledere frem i lyset innad i bedriften.
 • Holde leverandører ansvarlige. Hvis man kontinuerlig evaluerer eksterne leverandører (gjennom f.eks. anbudsprosesser), vil man oppmuntre til konkurranse mellom leverandørene, noe som igjen vil ha en positiv innvirkning på reiseprogrammet.
Vi i Egencia har tro på at kjønnsbalanse fører til sterkere resultater. Vi vil ha tilgang til et større utvalg av talenter, få sterkere team og utvikle bedre løsninger for den balanserte kundebasen vår. Les mer om hva Egencia mener om mangfold på arbeidsplassen her. Helt til slutt ønsker vi å dele det beste svaret fikk under intervjuene: «Jeg inngår ikke kompromisser» – Egencia Travel Manager. Hvordan skal du jobbe for fremgang i år?