Skip to main content

Reisekultur som et konkurransefortrinn: rapportsammendrag

1 min
Posted: 07 August 2019Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
HBR-Slideshare.jpg
Spennende ny forskning utført av Harvard Business Review Analytics Services i samarbeid med Egencia® viser at et velfungerende reiseprogram kan levere et reelt konkurransefortrinn dersom det er tilpasset bedriftens strategi. Rapporten Reisekultur – ditt konkurransefortrinn i et globalt marked viser at 58 % av alle næringslivslederne kan bekrefte at en sterk reisekultur, der bedriften, lederne og prosessene støtter opp under forretningsreise som en strategisk investering, fører til bedre resultater. Registrer deg for å få hele sammendraget.

Les mer: