Skip to main content

Respekter maktoverføringen. Gi reisende som bestiller på egenhånd stemmerett til å påvirke sine opplevelser.

4 min
Posted: 17 July 2017Updated: 17 July 2017
Topics: Blogg
E280ABnimbleinnovationsimage1-option-3.jpg
Av Ryan Riley, Senior Product Marketing Manager for Egencia, et ledende forretningsreisebyrå som er en del av Expedia-gruppen. Han kommer opprinnelig fra USA, men er nå basert i Paris, Frankrike. Merker du det? Reisebransjen er ved et vendepunkt. De reisende har fått nok etter flere år med reduserte kostnader og fasiliteter, i tillegg til stadig økende sikkerhetsbekymringer. De vil at reisebransjen skal respektere tiden, komforten og sikkerheten deres. Og i tillegg til det, forventer de å få den samme opplevelsen på alle enheter. Her har ikke forretningsreisebransjen utmerket seg de siste årene. Resultatet er at de som bestiller på egenhånd velger å gå utenom angitte retningslinjer og  bedriftens bestillingsverktøy. Når de forretningsreisende snur ryggen til, vil vi alle tape. Beslutningstakerne for reiser i bedriften, og forretningsreisebyråene. Mangel på etterlevelse fører til tap av data, tap av besparelser og tap av kjøpekraft. I tillegg blir det også svært vanskelig å kunne spore hvor de reisende befinner seg og hjelpe dem hvis det skulle oppstå nødsituasjoner. Hva er løsningen? Gjøre slutt på den nåværende tilstanden. Det er på tide å bringe tilbake det menneskelige aspektet innen forretningsreiser gjennom retningslinjer, produkter og tjenester for de som bestiller reiser. En bedre opplevelse gir økt tilfredshet. Økt tilfredshet fører til bedre etterlevelse. Bedre etterlevelse fører til bedre programstyring. Det er ikke lett å vinne tilbake tilliten til de forretningsreisende og de som bestiller reiser på egenhånd. Hvis du ikke inkluderer dem i samtalen, har du allerede tapt. For å gjøre dette må du sette de reisende og reisebestillerne først, ved å utforme produkter som virkelig oppfyller behovene deres. Dette kan gjøres ved bruk av vitenskapelige metoder samt utprøving og læring. Hackathon-konseptet er beskrivende for dette. Ved å samle folk fra ulike team i samme rom en hel dag til en ideutveksling, kan en bedrift foreta endringer og skape raske, virkningsfulle fordeler for kundene. For oss har dette ført til en integrering av Routehappy API-et i appen vår, som du kan ha på håndleddet i form av en smartklokke. Samt vår siste utvikling, Expense Suite (reiseregnigssystemer). Forretningsreisebyråene er nødt til å følge utviklingen i reisebransjen, som vist av vårt morselskap Expedia Inc., og legge utviklingen av produktet i kundenes hender. Før lansering av en funksjon er det viktig å vise brukerne de ulike versjonene, slik at de kan stemme på vinneren med sine klikk. Dette gjør vi hos Egencia. På denne måten lar vi den beste opplevelsen vinne, slik at kundene får en mer brukervennlig, og langt mer tilfredsstillende opplevelse. Vi tror at denne kundeorienterte og datastyre tilnærmingsmetoden gjør det mulig for oss å reagere raskt på kundenes tilbakemeldinger, slik at vi kan være i forkant av utviklingen. Her er noen få eksempler på hva kundene våre stemte på i år:

Egencia-appen

1. Tidligere reiser 
Nå kan brukerne se og gjenta tidligere reiser som er gjort i Egencia-appen, noe som sparer både tid og frustrasjon.
2. Gruppereiser
Reisende som skal på konferanser eller møter med andre kollegaer, kan nå invitere andre til å dele reiseruter, inkludert valgte transportmiddel og hotell.
3. US Rail
Snart kan reisende i USA bestille togreiser innenlands direkte i appen vår.
4. Reisebestillermodus
For første gang har vi åpnet appen vår for flere enn de som reiser. Nå kan reisebestillere se reisene til personene de har ansvar for.

Sikkerhet for reisende - risikostyring

Globale reisenyheter
Vi brukte mesteparten av fjoråret på å diskutere dette viktige temaet med kundene våre. Reisende ønsker å føle seg trygge og reiseansvarlige ønsker mer sanntidsinformasjon for å kunne ta bedre hånd om de ansatte som reiser. Derfor vil vi snart utgi en side med globale reisenyheter som oppdateres hvert 15. minutt. Denne siden vil inneholde de siste sikkerhetsoppdateringene, slik av våre kunder har oversikten over hva som skjer i verden.

Rapportering

Oversikt over etterlevelse av reisepolicy

Bedre opplevelser vil føre til forbedret etterlevelse, men uten et godt rapporteringsverktøy er det vanskelig for Travel Managers å se virkningen.  På grunn av dette har vi med Egencia Travel Intelligence Suite utviklet en serie av dynamiske, visuelle verktøy for å gi et «øyeblikksbilde» av bedriftens aktiviteter, for raske og effektive beslutninger samt nøkkelinnsikt og lett tilgjengelige data. Dette sparer Travel Managers for tid og gir ekstra kunnskap. Vi tilgjengeliggjør også data internt for våre Account Managers, for å bistå dem i prosessen med å bygge sterke og verdifulle partnerskap med kundene. Vi har derfor gitt dem en ny oversikt over etterlevelse av reisepolicy, slik at de kan hjelpe kundene med å spare mer ved å forstå hoveddrivkraften bak etterlevelse av reisepolicy – samt hva som kan gjøres bedre.

Reiseregning og utlegg

Utgifter er fremdeles et viktig punkt for forretningsreisende. Forretningsreisende sier at utfylling av reiseregninger burde ta 23 % kortere tid enn det gjør i dag, og 41 % fyller fremdeles ut reiseregninger manuelt på papir.  * For å hjelpe de reisende med å redusere tiden de bruker på utfylling av reiseregninger har vi introdusert en ett-klikks system for denne registreringen.  Egencia Expense Suite er offisielt lansert i samarbeid med 29 bedrifter som har deltatt i Open Connect Platform. Tross alt var vi det første forretningsreisebyrået som utviklet sin egen teknologiplattform, og dette gir oss mulighet til å bestemme farten på den teknologiske revolusjonen innen forretningsreiser.   *Fjerde utgave, Egencia Business Travel and Technology Survey 2017