Skip to main content

Slik får de raskest voksende bedriftene mer ut av data

3 min
Posted: 18 April 2019Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
data-blog.jpg

Planlegger du en reise? Hvilken rute du skal ta? Du gjør antageligvis litt research før du tar en avgjørelse. Kanskje sammenligner du med forrige reise og hvordan du kom deg dit, spør venner om deres opplevelse og tar høyde for hindre som veiarbeid eller store arrangementer. Dette er dataanalyse i praksis som hjelper deg å komme frem til reisemålet.  

Det er også en viktig del av reiseadministrasjonen. 

Forretningsreisebyråer sørger for at bedrifter har de relevante tallene lett tilgjengelig: antall tidligere reiser, gjennomsnittsprisen betalt og de mest populære byene. 

Travel Managers kan nå få tall for alt bedriften deres har foretatt seg tidligere. Og de kan nå bruke disse oppdaterte tallene for å støtte fremtidige beslutninger. Dette gir forretningsreiseplanleggere god mulighet til å bruke forutsigende data og benytte seg av eksterne kilder til å ta beslutninger om reisepolicy. 

Dette er tanken som ligger bak datastyrte selskaper, og det er blitt vanlig arbeidsprosedyre for mange bedrifter, spesielt rasktvoksende bedrifter.  

Accentures nylige rapport om datastyrte selskaper beskriver bedrifter som «maksimerer verdien av data og behandler den som en egen ressurs. Det innebærer å bruke data som grunnlag for viktig beslutningstaking gjennom analyser av høy kvalitet.»   

Avdelinger pleide å arbeide atskilt når det gjaldt informasjon. De holdt styr på tallene sine på sin måte, for sine formål, og samkjørte bare de viktigste tallene. Å være datastyrt «betyr å utvikle et fastsatt tankemønster der hele bedriften kontinuerlig bruker analyser for å ta faktabaserte forretningsbeslutninger. Målet er å nå et stadium der bruken av data og analyser blant ledere og ansatte blir en naturlig del av deres daglige arbeidsrutiner.» 

I dag kan Travel Managers bruke verktøy som kombinerer bedriftsspesifikk data med det som sannsynligvis vil skje på bedriftens marked, enten det er sektoren eller de regionene i verden hvor bedriften gjør forretninger. 

Verktøy som er knyttet opp mot datavisualisering hjelper dataanalyser og kan tilpasses for å gi anbefalinger på en lettforståelig måte for toppledelsen, andre interne aktører og reisende. 

Et datastyrt selskap lar forretningsreiseplanleggeren få tilgang til en masse nyttig data fra andre avdelinger. 

En stor del av strategien rundt reiseplanlegging er for eksempel basert på tidligere atferd. Hvis Hongkong, Frankfurt og Melbourne var bedriftens mest besøkte reisemål i fjor, vil det være naturlig for Travel Manager  å ta med disse i beregningen av neste års reiser. Men tilgang til markedsføringsteamets data kan avsløre at de planlegger en kampanje med fokus på Sørøst-Asia, mens salgsteamets data kanskje viser at dette vil kombineres med fokus på potensielle muligheter i Singapore og Kuala Lumpur. Alt dette kan føre til at etterspørselen etter reiser på disse rutene plutselig skyter i været. 

Andre avdelinger kan også hente mye nyttig informasjon fra reisedata. 

For eksempel kan det hende personalavdelingen vil se på hvor mange timer de ansatte jobber per uke. Tidligere regnet de kanskje arbeidstid som dager som ikke ble tatt ut som ferie eller sykedager. Men er en reisedag – en dag der du må rekke et fly fra Gardermoen til Stockholm kl. 07.00 for så å tilbringe dagen i møter fra kl. 09.00 til 17.00 før du tar flyet hjem igjen kl. 19.30 – det samme som en dag på kontoret? Dette er et tilfelle der forretningsreise-data kan være veldig nyttig for personalavdelingen når det gjelder policyer for reisendes helse og velvære. 

Det er en vinn-vinn-situasjon: Reiser har nytte av intern data, og andre avdelinger har nytte av reisedata. 

Et godt forretningsreisesamarbeid kan hjelpe rasktvoksende bedrifter å oppnå mye mer enn bare å få reisende fra a til b. 

Vil du vite mer om betydningen av reisedata i rasktvoksende bedrifter? Last ned artikkelen vår i dag.