Skip to main content

Slik setter du karrieremålene dine for 2019

6 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
how-to-set-your-prof-goals-IMAGE-.jpg
Bedriften din vokser raskt, men hvordan kan du legge til rette for egen karriereutvikling i et hektisk miljø som stadig er i utvikling? Når du jobber i et hektisk miljø, kan det ofte føles som om du blir dratt i flere forskjellige retninger på en gang. Dette kan gjøre det ekstra krevende å få tid til å sette egne karrieremål og se hvilke utviklingsmuligheter du har oppi det hele. Vi har samlet fire tips som kan hjelpe deg med å få oversikt over hva du ønsker å oppnå og legge en plan for å nå målene dine.
 1. Lag en «effyeah»-liste
Nicole Antoinette, programleder i podcasten Real Talk Radio, foreslår at man lager en liste over egne prestasjoner i løpet av året, en såkalt «eff yeah»-liste. Hun forklarer at det er «en liste over alle de kule tingene, både store og små, du har oppnådd i løpet av de siste 12 månedene, som gir deg lyst til å danse naken på kjøkkenet i ren stolthet.» Sett av tid til å reflektere over de prestasjonene du er mest stolt av fra 2018 og lag din egen liste. Når var det du følte at du viste deg fra din beste side? Du kan for eksempel tenke på:
 • de gangene du fikk vist de sterkeste sidene dine
 • ting du har oppnådd i jobben
 • vanskelige situasjoner du har måttet takle
 • tilbakemeldinger som har vært spesielt nyttige eller komplimenter og ros du har fått
 • situasjoner der du måtte sette grenser
Listen trenger ikke nødvendigvis å inneholde momenter som har vært viktige for andre mennesker eller ting du vil oppføre på CV-en din. Fokuser heller på de tingene som gjorde at du følte at du gjorde en god jobb. Det er en viktig forskjell mellom disse to. Jeg ser ofte at kundene mine ender opp i det jeg kaller en «strøm av bekreftelse». Når vi er veldig gode på noe, ønsker vi ofte å rykke opp på karrierestigen basert på det andre mennesker forventer av oss fremfor det vi selv syns er givende. Hvis du jobber i en bedrift i vekst, kan du bli spurt om å ta på deg mer ansvar eller kanskje du får høre at du har mulighet til å bli forfremmet. Slike tillitserklæringer og utvidede ansvarsområder kan være givende og motiverende, men du kan ende opp med å jobbe mot noen mål som ikke er dine egne. Når du gjør denne aktiviteten, bør du prøve å løsrive deg fra «strømmen av bekreftelse» og i stedet fokusere på hva som er mest meningsfylt for deg. Hvis du er utstyrt med en «eff yeah»-liste, blir det enklere for deg å handle når de virkelig spennende mulighetene dukker opp. Jeg syns at det å lage denne listen er morsom måte å avslutte året på.
 1. Sett deg mål som reflekterer det du faktisk vil oppnå, ikke det du tror du burde ha lyst til å oppnå.
Se om det dukker opp noen mønstre når du lager «eff yeah»-listen din. Kanskje er du mest fornøyd med de situasjonene der du har samhandlet med kollegene dine. Hvis din offisielle arbeidsbeskrivelse omfatter administrasjon og analyse av reisedata, føler du kanskje at du burde fokusere på å få enda bedre ferdigheter innen dette feltet. Umiddelbart gir det mening å ville fokusere på å bli bedre på de arbeidsoppgavene du har i din nåværende rolle. Prøv likevel å få fokus vekk fra hva du burde gjøre. La meg trekke frem et eksempel fra mitt liv. I «eff yeah»-listen min fra noen år tilbake oppdaget jeg at jeg hadde mange punkter som handlet om å snakke for forsamlinger. Det påfølgende året tok jeg på meg en rekke presentasjonsoppdrag, men i juni endret jeg forretningsmodellen min for å innlemme foredrag som en inntektskilde. Hvis jeg ikke hadde laget en «eff yeah»-liste til å begynne med, hadde jeg kanskje tenkt: «jeg burde få flere konsulentkunder». Dersom det hadde vært tilfellet, ville jeg endt opp med enda flere prosjekter som verken engasjerte eller motiverte meg. I stedet brukte jeg «eff yeah»-listen min til å finne ut hvordan jeg kunne kombinere disse fire tingene:
 • det folk betaler meg for å gjøre
 • det jeg ønsker å bruke tiden min på
 • det jeg er god på
 • det jeg liker å holde på med
Se gjennom «eff yeah»-listen din og finn de målene som passer for deg og som kan få deg til å danse rundt naken på kjøkkenet i 2019.
 1. Finn ut hvordan målene dine kan samsvare med bedriftens vekst.
Det at bedriften du jobber for er i vekst kan by på en rekke spennende karrieremuligheter for deg. Ettersom arbeidsmengden øker og forandrer seg, vil flere ansvarsområder dukke opp sammen med et behov for nye rollefordelinger. La oss gå tilbake til eksempelet vi så på tidligere. Selv om du har fokusert mye på data tidligere, betyr det ikke at du ikke kan begynne å fokusere mer på mennesker nå. Fordi det er så stor vekst i bedriften din, kan det bli enda større behov for at de ansatte reiser. Du kan bruke denne muligheten til å foreslå en ny rolle eller nye arbeidsoppgaver for deg selv, for eksempel fokusere mer på de reisendes tilfredshet og de ansattes medbestemmelsesrett gjennom forretningsreiseprogrammet deres. En lur forhandlingsstrategi er å forme forespørselen på en måte som gjør at den også møter den andre partens behov. Prøv å utforme målene dine for 2019 slik at de også kan komme bedriften og dens fremtidige vekst til gode.
 1. Omstilling
En av kundene i en målsettingsgruppe jeg arrangerte lagde sin «eff yeah»-liste i januar og bestemte seg for at hun hadde lyst på en ny jobb. Da vi møttes igjen i mars var hun allerede godt i gang. Hun hadde utvidet nettverket sitt og sendt inn massevis av søknader. I juni møttes vi igjen, og da fortalte hun: «Jeg møtte ikke målet mitt fordi jeg fant ut at jeg ikke hadde lyst lenger». Til tross for at hun hadde fått et jobbtilbud som hadde møtt mange av kravene hun hadde stilt i januar, hadde hun nå innsett at det var mye hun likte med den jobben hun hadde og den fleksibiliteten den ga henne. Hun tenkte langsiktig og ønsket ikke å nå målet sitt dersom det betydde at hun måtte gå på akkord med sin egen lykke. I et landskap som er i stadig forandring kan du fort finne andre sider ved jobben din som er meningsfulle, selv om de ikke er på «eff yeah»-listen. Poenget med denne øvelsen, og målsetninger i jobbsammenheng generelt, er å reflektere over hva som er mest meningsfullt for deg og deretter sette av mer tid til det. Om et år når du ser tilbake på de målene du satt deg for 2019, håper jeg du er fornøyd med det du oppnådde. Det kan enten bety at du når dem til punkt og prikke eller at du dropper dem helt for å finne det du virkelig ønsker å bruke tiden din på. Jeg ser på begge utfall som suksess. Dersom målene dine innebærer finstemming av bedriftens reiseprogram, bør du sjekke ut vårt nettseminar her.