Skip to main content

Reiseadministrasjon: hvorfor visualisering av data er verdt flere millioner dollar

4 min
Publisert: 13 August 2018
Emner: Blogg
unleash_data_visualization_blog.jpg
Data brukes stadig oftere som et nyttig verktøy ved forhandlingsbordet. Forventningene har gått langt forbi fremstilling av hovedtall – vi snakker nå om detaljert korrelasjonsanalyse. Travel Managers og innkjøpere ser på data om totalt forbruk, etterlevelse av reisepolicy og foretrukne bestillingskanaler, tapte besparelser, forkjøpsperioder og online-andel på flere nivåer.
Denne stadig økende datastrømmen har skapt nye utfordringer:
  • Hvordan kan du gå fra å fokusere på datavolumet til en bredere forståelse?
  • Hvordan kan du identifisere nøkkeldataene som kan gi betydelige fordeler i reiseprogrammet?
  • Hvordan kan du kommunisere med ledelsen på en effektiv måte for å få deres oppslutning?

Teknologien for visualisering av data gir deg en god metode for hvordan du kan møte disse utfordringene.

Er du klar over at menneskets hjerne bearbeider bildeinformasjon langt raskere enn tekst?

Undersøkelser ved MIT viser at et bilde kan behandles og budskapet forstås på 13 millisekunder – langt raskere enn tekst. Dette kan bety en stor endring for de av oss som tilbringer flere timer daglig med å stirre på excel-ark. Her kommer et eksempel. Har du noen gang forsøkt å forklare hva slags musikk du liker å lytte til, og når? Har du i det hele tatt tenkt på det? Du kan bruke flere timer på å forsøke å forklare at du liker å lytte til klassisk musikk om morgenen, rock etter jobben og elektronisk musikk når du er ute og går. Eller du kan velge å lage en visuell fremstilling, som enkelt kan deles, av din «musikk-dna» for å skape et bilde av hva du lytter til. Det er det musikkplattformen Deezer gir brukerne sine.

Hvorfor skal det være annerledes på andre områder i livet, inkludert hvordan det går med bedriftens reiseprogram?

Reisebyråer har benyttet seg av denne teknologien i flere år for å forbedre sine resultater. Den gode nyheten er at denne teknologien nå er tilgjengelig for Travel Managers. Det er mulig å oppnå betydelige fordeler ved å benytte seg av datavisualisering innen reiseadministrasjon. Avanserte og visuelle analyseplattformer betyr at alle – travle Travel Managers, innkjøpsansvarlige, økonomisjefer og andre i ledende stillinger – kan spare tid ved å formidle den reelle betydningen av reisedata på en langt enklere måte. Travel Managers som har begrenset med tid vil snart kunne sette sin lit til presise prediktive analyser, ved bruk av data og analyser av tidligere adferd for å utarbeide prognoser for fremtiden. Uansett om du skal overtale en overordnet eller noen i toppledelsen, kan visualisering av data, underbygget av detaljerte data fra flere kilder, bidra til å vise hva denne store mengden av reisedata betyr.

Forbedret reiseadministrasjon gjennom visualisering av data og prediktive analyser

Prognostisering og optimalisering for fremtiden er hva dataanalyser til siste slutt handler om. Dette gjelder uansett om du er en sportsfan som prøver å forutse hvem som vinner verdensmesterskapet neste gang, eller du er ansatt i en bedrift og skal sette opp budsjettet for neste kvartal. Aktører i forsikrings- og pensjonsselskaper har alltid vært inneforstått med dette. De er spesialister på å behandle komplekse data fra utallige kilder for å utarbeide prognoser og beregne sannsynligheten for fremtidige hendelser, noe som gjør det mulig for dem å angi premiebeløp som gir selskapene deres en fortjeneste. Som reiseinnkjøper kan du gjøre det samme som en forsikringsstatistiker, uten å måtte investere flere år i en doktorgrad. Visualisering av data kan gi en tydelig hvordan det går med reiseprogrammet samt de totale eierkostnadene (TCO). På denne måten kan du avdekke skjulte mønstre, finne nye måter å oppnå besparelser på og få ideer til økt policyetterlevelse. Når du ser hvordan endringer i reiseprogrammet kan ha direkte påvirkning på resultatene, vil du kanskje spørre deg:
  • Hva om jeg reduserer forkjøpsperioden fra fjorten til syv dager?
  • Hva om online-andelen for hotellprogrammet var på 85 % i stedet for 80 %?
  • Hvordan vil dette påvirke det totale kostnadsbildet og de potensielle besparelsene?

Ved raskt å finne svarene på disse spørsmålene vil du kunne bedre bedriftens investeringsavkastning og kommunisere hvordan forretningsreiser skaper verdi og kan brukes som et strategisk verktøy for bedriften.

Det er på tide å fornye ordtaket «Et bilde er verdt mer enn tusen ord.» Dagens Travel Managers vil si: «Visualisering av data er verdt flere millioner dollar.»
Var dette innholdet nyttig?
0