Skip to main content

UIO vinner pris for god evne til å styre sine innkjøp

En av Egencias® største kunder, Universitetet i Oslo (UiO), vinner pris for god evne til å styre sine innkjøp!

2 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
UIO_web.jpg
I DIFIs «Anskaffelsespris» for god økonomisk styring legger juryen vekt på at virksomheten kan vise til at de styrer mot konkrete mål, som for eksempel prisbesparelser og økt kvalitet i tjenestene. På bildet fv: Jacob Magne Landsvik, Jan-Børge Tjäder og Carl Moltzau Egencia, som er leverandør til UiO på forretningsreisebyråtjenester samarbeider tett med UiO for å sørge for at innovative og teknologiske løsninger kombinert med potensialet for besparelser gir optimal styring av UiOs reisebudsjett. Jan-Børge Tjäder, avdelingsdirektør i «Avdeling for administrativ støtte» hos UiO, er tydelig på hva de har lykkes med:
Vi skal fortsette arbeidet med å digitalisere bruken av våre innkjøp ved å sette samme krav til våre leverandører som vi setter til oss selv. Disiplinert økonomisk styring, optimal service til våre brukere, samt oppfølging av den enkelte bruker er viktige suksesskriterier.
Innkjøpssjefen i UiO, Jacob Landsvik presiserer at Egencias teknologiske løsninger og fokus på reisekostnadsbesparende tiltak passer godt sammen med UiO sitt mål om å øke onlineandelen av fly- og hotellbestillinger.  Dette ivaretas ved å tilrettelegge slik at brukeren selv bestiller hele reisen via Egencias løsning. Dette gir UiO god oversikt, økt sikkerhet for den reisende, og ikke minst et målbart økonomisk reisevolum. Egencia bistår UiO sine ulike fakulteter med alle reiserelaterte tjenester for både fast ansatte og gjester. Tjenestene inkluderer service, drift og oppfølging av alle reisesystemer – med sikkerhetsløsninger og økonomistyring integrert. For UiO har det vært en langsiktig og målrettet innsats å få alle fakultetene til å booke gjennom en og samme bestillingsløsning. Styring av forhåndskjøp gjennom en strengere reisepolicy og rapportering ned på brukernivå har vært to viktige faktorer til suksess. Les hele kundehistorien her… Read the case study in English here...
Was this content helpful?
0