Skip to main content

Egencia Norway AS – vilkår for bruk

Egencia Norway AS – vilkår for bruk

Sist revidert 10. april 2024

Velkommen til nettstedet til Egencia Norway AS («nettstedet»). Dette nettstedet tilbys kun til bedrifter som abonnerer på Egencias tjenester (en «bedrift») og bedriftens autoriserte reisende («autoriserte reisende» eller «reisende»), slik at de skal kunne administrere sine forretningsreisebehov, inkludert innsamling av reiseinformasjon, fastsettelse av tilgjengelighet for reiserelaterte varer og tjenester, bestilling av legitime bestillinger for seg selv, eller i tilfellet av at bedriften har utpekte reisebestillere («reisebestillere»), på vegne av andre eller på annen måte utføre virksomhet med reiseleverandører, som bedriftens utpekte Travel Managers («Travel Managers») for å kunne se og få tilgang til rapporter, og av ingen andre årsaker.

«Vi», «oss», «vår» og «Egencia» henviser til Egencia Norway AS, et norsk aksjeselskap, samt deres underselskaper og partnerselskaper Travelscape, LLC (samlet kalt «Egencias selskaper»). «Egencia-partner» betyr alle partnere under samme varemerke og/eller tilknyttede nettsteder vi tilbyr linker, innhold eller tjenester gjennom. «Du» betyr en autorisert reisende, reisebestiller eller Travel Manager i en bedrift som besøker nettstedet, gjør en bestilling gjennom nettstedet og/eller gjør en bestilling gjennom Egencias agenter.

Dette nettstedet tilbys deg på den betingelse at du ubetinget og uten endringer godtar alle vilkårene, betingelsene og merknadene som er nevnt nedenfor (samlet kalt «vilkår for bruk» eller «avtale»). Les nøye gjennom disse vilkårene for bruk. De inneholder viktig informasjon om ansvarsbegrensninger. Du bør også lese gjennom våre personvernregler, som styrer bruken din av nettstedet, og som er inkludert som referanse i denne avtalen. Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet, bestille reiseprodukter eller -tjenester på nettstedet eller kontakte vår kundeservice, samtykker du i de gjeldende vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker i vilkårene for bruk, må du ikke bruke nettstedet eller gjøre bestillinger gjennom dette nettstedet eller vår kundeservice. Egencia kan når som helst endre disse vilkårene for bruk, og din fortsatte tilgang til eller bruk av dette nettstedet forutsetter ditt samtykke i de oppdaterte vilkårene for bruk.

Tilbake til toppen

BRUK AV NETTSTEDET

Som et vilkår for å kunne bruke dette nettstedet garanterer du at:

 1. du er minst 18 år gammel,
 2. du er en autorisert reisende, reisebestiller eller Travel Manager,
 3. du har juridisk myndighet til å inngå en juridisk bindende forpliktelse,
 4. du vil bruke dette nettstedet i samsvar med vilkårene for bruk,
 5. du vil bruke dette nettstedet kun til å gjøre legitime bestillinger for deg selv eller på vegne av parter innen din bedrift som du har juridisk godkjennelse til å fungere som reisebestiller for,
 6. hvis du er en reisebestiller, og du gjør bestillinger via dette nettstedet eller disse tjenestene, bekrefter du at du opptrer som en representant for de reisende som slik reise arrangeres for, og du vil informere de reisende som du bestiller reiser for om vilkårene for bruk som gjelder for bestillingene du gjør på deres vegne, inkludert alle regler og restriksjoner som gjelder dertil,
 7. all informasjonen du sender inn via dette nettstedet er korrekt, nøyaktig, gyldig og fullstendig,
 8. du vil beskytte Egencia-kontoopplysningene dine og holde oppsyn med og ha det totale ansvaret for all bruk av kontoen din som gjøres av andre enn deg selv, og
 9. du har godkjenning fra bedriften din til å bruke tjenestene som tilbys gjennom dette nettstedet, og dersom du gjør reisebestillinger på vegne av andre reisende i din bedrift (f.eks. som Travel Manager, assistent eller annen representant), garanterer og erklærer du at slike reisende godtar og er bundet av disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget forgodtbefinnende, å nekte enhver person adgang til nettstedet og tjenestene vi tilbyr, når som helst og av en hvilken som helst grunn, deriblant, men ikke begrenset til, brudd på noe av det som står i disse vilkårene for bruk. Din bedrift kan også, etter eget forgodtbefinnende, begrense tilgangen til nettstedet og/eller avslutte kontoen til enhver reisende, Travel Manager og reisebestiller.

Tilbake til toppen

FORBUDTE AKTIVITETER

Innholdet og informasjonen på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, pris og tilgjengelighet for reisetjenester), samt infrastrukturen som brukes til å levere slikt innhold og informasjon, eies av oss eller våre leverandører eller din bedrift, eller leverandørene som din bedrift kan ha inngått avtale med om reisetjenester. Du kan opprette et begrenset antall kopier av din reiserute (og dokumenter tilknyttet denne) for reiser eller tjenester som du har bestilt gjennom dette nettstedet. Du samtykker imidlertid til ikke å på noen annen måte endre, kopiere, distribuere, sende, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede verker fra, overføre eller selge eller videreselge noen type informasjon, opphavsrettslig beskyttet innhold, programvare, produkt eller tjeneste som du har fått tilgang til fra eller gjennom dette nettstedet. I tillegg samtykker du til ikke å:

 1. bruke dette nettstedet eller noe av dets innhold for noe kommersielt formål,
 2. utføre noen spekulative, falske eller bedragerske bestillinger eller noen bestilling i påvente av etterspørsel,
 3. skaffe tilgang til, lete opp, finne, kontrollere, overvåke eller kopiere noe innhold eller noen type informasjon på dette nettstedet ved bruk av noen roboter, søkeroboter, skjermskrapingsverktøyer eller andre automatiske metoder eller manuelle måter for noe som helst formål, såfremt vi ikke har gitt en uttrykkelig, skriftlig tillatelse til dette,
 4. krenke begrensningene i noen Robots Exclusion Protocol på dette nettstedet eller unngå eller omgå andre måter som er blitt brukt for å forhindre eller begrense tilgang til dette nettstedet,
 5. utføre handlinger som belaster, eller etter vårt eget forgodtbefinnende anses for å kunne belaste, vår infrastruktur på en urimelig eller uforholdsmessig stor måte,
 6. kunngjøre eller sende ulovlig informasjon eller utføre ulovlige handlinger, inkludert, men ikke begrenset til, aktiviteter eller kunngjøringer som er ulovlige, ærekrenkende, fornærmende, uanstendige, eller rasistisk eller seksuelt krenkende,
 7. dyplenke til noen del av dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, kjøpsprosessen for en reisetjeneste) for noe som helst formål, uten en uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra oss, eller
 8. bruke «rammer», «speiling» eller på annen måte integrere noen del av dette nettstedet i et annet nettsted uten skriftlig tillatelse.

Hvis bestillingen eller kontoen din viser tegn på svindel, misbruk eller mistenkelig aktivitet, kan Egencia kansellere bestillinger tilknyttet ditt navn, e-postadresse eller konto, samt lukke alle tilknyttede Egencia-kontoer. Hvis du har utført en eller flere bedragerske aktiviteter, forbeholder Egencia seg retten til å ta nødvendige rettslige skritt, og du kan overfor Egencia bli holdt ansvarlig for økonomiske tap, deriblant rettslige utgifter og andre tap. Hvis du vil bestride riktigheten av at en bestilling er blitt kansellert, eller at en konto er blitt sperret eller avsluttet, må du ta kontakt med Egencia kundeservice.

Tilbake til toppen

LEVERANDØRENS REGLER OG BEGRENSNINGER

Ytterligere betingelser og vilkår gjelder for dine bestillinger og kjøp av reiserelaterte produkter og tjenester. Les nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene. Dersom du har kjøpt en flybillett, er det spesielt viktig at du leser de fullstendige vilkårene og betingelsene for transport som er utstedt av leverandøren, og som finnes på leverandørens nettsted. I tillegg kan enkelte billettpriser bestilles ved hjelp av New Distribution Capabilities («NDC») eller gjennom en bestemt GDS/aggregator der det kan være nødvendig å betjene bestillingen hos leverandøren. Du godtar å overholde vilkårene og betingelsene til leverandørene du har valgt å benytte deg av, inkludert, men ikke begrenset til, betaling av alle beløp ved forfall samt overholdelse av alle regler og restriksjoner angående tilgjengelighet og bruk av priser, produkter eller tjenester. For eksempel bekreftes en flybillettbestilling når alle bestillings- og kjøpstrinn er fullført, inkludert full betaling via en gyldig betalingsmåte, billetter er utstedt og bestillingen er bekreftet via e-post eller leverandørens nettsted. Flyselskaper og andre reiseleverandører kan endre prisene sine uten varsel. Egencia forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen din hvis vi ikke mottar full betaling for hele det utestående beløpet innen rimelig tid. 

Egencia kan tilby deg muligheten til å bestille og kombinere to enveisbilletter i stedet for å bestille en tur-returreise. Kombinerte enveisbilletter kan gi et bedre utvalg av flyvninger, er ofte rimeligere og kan kombineres hos samme flyselskap eller hos flere flyselskaper. Hver enkelt enveisbillett er, i motsetning til tur-returreiser, underlagt egne regler, restriksjoner og gebyrer. Hvis en av disse flyvningene blir berørt av en endring fra flyselskapets side (f.eks. kansellering eller tidsendring) som fører til at du må endre den andre flyvningen, vil du være ansvarlig for eventuelle gebyrer som påløper i forbindelse med endringene for den uberørte flyvningen. 

For enkelte lavprisselskaper har prisen for flyvningen blitt omregnet fra en annen valuta av praktiske hensyn, for å gi deg en estimert kjøpspris i din lokale valuta. Når du foretar bestillingen, kan dermed beløpet flyselskapet trekker fra kredittkortet, variere noe grunnet valutasvingninger. Kontoutskriften din kan også omfatte et gebyr fra kortutstederen for behandling av transaksjonen, samt eventuelle gjeldende skatter for internasjonale kjøp.

Visse lover forbyr farlige stoffer om bord på flyet i håndbagasjen eller bært på egen kropp. Et brudd på denne loven kan medføre opptil fem års fengsel samt bøter på opptil USD 250 000 eller mer. Farlige stoffer inkluderer eksplosiver, komprimert gass, brannfarlige væsker og faste stoffer, oksidasjonsmidler, giftstoffer, etsende stoffer og radioaktivt materiale. Eksempler: maling, lightervæske, tåregass, oksygenflasker og radiofarmaka. Det gis unntak for små mengder (opptil ca. 2 liter) med legemidler og toalettartikler i håndbagasjen samt visse røykeprodukter du bærer på egen person.

Enkelte hotelleverandører kan kreve at du fremviser et kredittkort eller et debetkort ved innsjekking, eller at du betaler et depositum kontant ved innsjekking for å dekke eventuelle tilleggsutgifter som kan påløpe under oppholdet. Slike depositum har ikke tilknytning til noen betaling som er mottatt av Egencia for din hotellbestilling. Egencia er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper grunnet omplassering. Du godtar at enkelte tredjepartsleverandører som tilbyr visse tjenester og/eller aktiviteter, kan be deg signere deres ansvarsfraskrivelse før du kan få tilgang til tjenesten og/eller aktiviteten de tilbyr. Du forstår at eventuelle brudd på en leverandørs regler og restriksjoner kan føre til kansellering av din(e) bestilling(er), at du blir nektet adgang til gjeldende reiseprodukt eller -tjeneste, at eventuelle beløp du har betalt for slik(e) bestilling(er) går tapt og/eller at vi debiterer kontoen din for kostnader som påløper oss som følge av et slikt brudd.

SORTERINGSREKKEFØLGE:

Når du skal bestille reisen din, støtter Egencia deg med å overholde bedriftens reisepolicy og foretrukne flyselskaper og andre reiseleverandører som Egencia kan automatisere. I den grad det ikke er i strid med det ovennevnte, inkluderer bedriftens preferanser det Egencia vurderer når reiseleverandører identifiseres og anbefalte reiseruter eller andre tjenester vises til reisende, forskjellige faktorer som tilgjengelighet, reisendes valg, foretrukne relasjoner som bedriften din og Egencia har med reiseleverandører og at Egencia iverksetter alle andre handlinger den finner hensiktsmessige som reisebyrået ditt.

Tilbake til toppen

PERSONVERNREGLER

Egencia respekterer ditt personvern. Klikk her for å lese gjennom personvernerklæringen vår, som også styrer din bruk av nettstedet, for å se hvordan vi ivaretar personvernet ditt: Egencias personvernerklæring

Tilbake til toppen

BEDRIFTENS REISEPOLICYER

Din bedrift kan gi Egencia sine gjeldende reisepolicyer («bedriftens reisepolicyer»). Vi vil bistå din bedrift med å anvende betingelsene og vilkårene i bedriftens reisepolicyer under utførelse av virksomhet med deg. Hvis du har spørsmål angående reglene og forskriftene i bedriftens reisepolicy, ber vi deg om å ta direkte kontakt med din bedrift for ytterligere informasjon.

Tilbake til toppen

FORHÅNDSBETALTE HOTELLBESTILLINGER

Du aksepterer at Egencia og selskapene i Egencia Group på forhånd fremforhandler visse rompriser med hotelleverandørene for å gjøre det enklere for deg å bestille. Du godtar også at Egencia og selskapene i Egencia Group leverer tjenester til deg for å muliggjøre slike bestillinger mot en godtgjørelse («tilretteleggingshonorar»). Romprisen som vises på nettstedet, er en kombinasjon av den på forhånd fremforhandlede romprisen for rom som reserveres for deg av Egencia og selskapene i Egencia Group, og tilretteleggingshonoraret som holdes tilbake av oss for å dekke kostnaden for tjenestene vi tilbyr. Du gir Egencia og selskapene i Egencia Group rett til å utføre bestillinger til den totale prisen på bestillingen, noe som inkluderer romprisen som vises på nettstedet, pluss skattegebyrer, servicegebyrer og eventuelle skatter og avgifter på våre tjenester. Du samtykker i at kredittkortet ditt belastes den totale bestillingsprisen av Egencia-selskapene. Ved å sende inn bestillingsforespørselen gir du Egencias selskaper, inkludert TPX, myndighet til å gjøre hotellbestillinger på dine vegne, inkludert inngåelse av betalingsordninger med hotelleverandører.

Du erkjenner at Expedia-selskapene og Egencia-selskapene ikke krever inn skatter som skal overføres til gjeldende skattemyndigheter, med unntak av det som er angitt nedenfor med hensyn til skatteforpliktelser på beløp som tilbakeholdes for tjenestene deres.  Skatteoppkrevingsgebyret som kreves for forhåndsbetalte hotelltransaksjoner er beregnede skatter (for eksempel salgsskatt, romskatt, særavgift, moms o.l.) som betales til hotelleverandøren for å dekke skattene på hotellrommets leiepris. Hotelleverandører fakturerer oss for visse kostnader, inkludert skattebeløp. Hotelleverandørene har ansvaret for å overføre de gjeldende skattene til de gjeldende skattemyndighetene. Ingen av Egencias selskaper fungerer som medleverandører hos leverandøren som vi bestiller eller reserverer reiser hos for våre kunder. Hvilke skatter/avgifter som må betales, og størrelsen på beløpene, varierer fra sted til sted. De faktiske skattebeløpene som Expedia-selskapene og Egencia-selskapene betaler til hotelleverandørene, kan avvike fra hotellenes skatteinnkrevingsbeløp, avhengig av satser, skatteplikt osv. som gjelder på tidspunktet for kundenes faktiske bruk av hotellet. Expedia-selskapene og Egencia-selskapene beholder servicegebyrer som ekstra kompensasjon for å betjene reisebestillingen din. Servicegebyrene for disse tjenestene varierer avhengig av antall og type hotellbestillinger.

Du kan kansellere eller endre din forhåndsbetalte hotellbestilling, men du vil bli belastet med avbestillings- eller endringsgebyret som er angitt i reglene og restriksjonene for hotellbestillingen. Dette beløpet kan komme opp i et beløp som tilsvarer bestillingens fulle pris. Hvis du ikke avbestiller eller endrer bestillingen før utløpet av avbestillingsperioden som gjelder for hotellet du har bestilt, noe som varierer fra hotell til hotell (vanligvis 24 til 72 timer før ankomst), vil du bli belastet med et beløp tilsvarende gjeldende priser per natt, skatteoppkrevingsgebyr og servicehonorar. Dersom du ikke møter opp den første natten på bestillingen, og du planlegger å sjekke inn for de etterfølgende nettene på bestillingen, må du bekrefte endringene i bestillingen med oss senest samme dato som den første natten i bestillingen, og slik forhindre at bestillingen blir kansellert. Du samtykker i å betale eventuelle avbestillings- eller endringsgebyrer som tilkommer. Det kan i noen få tilfeller forekomme at enkelte hoteller ikke tillater at en bestilling endres eller kanselleres. Du finner nærmere informasjon om dette i reglene og restriksjonene for hotellbestillingen. Du samtykker i å overholde gjeldende vilkår for bruk i forbindelse med dine forhåndsbetalte hotellbestillinger.

I enkelte jurisdiksjoner er det pålagt å betale salgs-, bruks- og/eller oppholdsskatt på beløpene som vi belaster for tjenestene våre (tilretteleggings- og/eller servicehonorar). Ved hotellopphold i delstaten New York, men utenfor byen New York, kreves det for eksempel skatteoppkrevingsgebyr, som nevnt over, for å dekke skattene på leieprisen som hotellet får for rommet, men det kreves ingen oppholdsskatt på tjenestene våre. De faktiske skattebeløpene som betales til skattemyndighetene kan avvike fra skattebeløpene som belastes, avhengig av hvilke skattesatser, skattepliktige beløp osv. som gjelder på tidspunktet kunden faktisk bruker hotellet.

Tilbake til toppen

INFORMASJON OM ALTERNATIVENE BETAL NÅ OG BETAL SENERE

Enkelte hoteller gir deg muligheten til å velge mellom å betale online på bestillingstidspunktet eller på hotellet senere. Hvis du velger alternativet «Betal på nett nå», belaster Egencia-selskapene umiddelbart kredittkortet ditt for beløpet i amerikanske dollar. Hvis du velger «Betal senere på hotellet», vil hotellet belaste kredittkortet ditt i lokal valuta under oppholdet. Merk at skatter og avgifter varierer mellom de to alternativene. Skattesatsene og de gjeldende valutakursene kan bli endret i tidsrommet mellom bestilling og opphold. 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERANDØRER

Ytterligere vilkår for hotellbestillinger som foretas via Expedia-selskapene, finner du her

Tilbake til toppen

BANK- OG KREDITTKORTGEBYRER

Når det er vi som behandler betalingen din, blir den behandlet i USA. Hvis reiseleverandøren behandler betalingen, blir den behandlet i det landet som reiseleverandøren er basert i.

Enkelte banker og kredittkortselskaper tar et gebyr for å håndtere internasjonale og grensekryssende transaksjoner. Hvis du for eksempel bruker et kort som er utstedt i USA, til å gjøre en bestilling hos en leverandør som ikke er basert i USA, kan banken din kreve deg for et gebyr for internasjonale transaksjoner eller transaksjoner over landegrenser. Videre kan banken eller kortselskapet betrakte bestillinger av reiser til utlandet som internasjonale transaksjoner, siden vi kan overføre kortinformasjonen din til en internasjonal reiseleverandør for belastning. I tillegg kan enkelte banker og kredittkortselskaper kreve gebyrer for valutaveksling. Hvis du for eksempel gjør en bestilling i en annen valuta enn valutaen for kredittkortet ditt, kan kredittkortselskapet omregne beløpet for bestillingen til den lokale valutaen for kredittkortet ditt og belaste et vekslingsgebyr. Vekslingskursen og behandlingsgebyret for utenlandske transaksjoner bestemmes av banken samme dag som de behandler transaksjonen. Hvis du har spørsmål om disse avgiftene eller valutakursen som er brukt på din bestilling, ber vi deg ta kontakt med banken din.

Tilbake til toppen

INTERNASJONALE REISER

Du er selv ansvarlig for å påse at alle innreisekrav er oppfylt og også for at dine reisedokumenter, som pass og visum (transitt-, forretnings- og turistvisum med mer), er gyldige og oppfyller andre innreisekrav. Egencia sitter ikke med spesialkunnskap angående reisedokumenter eller innreisekrav til andre land. Vi oppfordrer alle reisende til å undersøke reiseforbud, advarsler, meldinger og råd fra kompetente myndigheter før bestilling av reiser til utenlandske reisemål.

Pass og visum: For informasjon om pass og visum ber vi deg om å kontakte gjeldende ambassade eller konsulat. Kravene til innreise i forskjellige land kan bli endret, og du bør derfor sjekke for oppdatert informasjon før du bestiller og reiser. Vi påtar oss ikke ansvaret hvis du blir nektet ombordstigning på et fly eller innreise til et land fordi du ikke har med deg korrekt og gyldig pass, visum eller andre reisedokumenter som kan kreves av flyselskaper, myndigheter eller land, inkludert land du kun er på gjennomreise i. Dette omfatter alle mellomlandinger som gjøres underveis, selv om du ikke forlater flyet eller flyplassen.

Helse: Hvilke vaksinasjoner som anbefales før en reise, kan endres. Vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt med lege før du reiser. Det er ditt ansvar å påse at du oppfyller alle innreisekravene relatert til helse, sørger for riktig vaksinasjon i forbindelse med utenlandsreiser, følger anbefalt medisinering samt følger alle medisinske råd i forbindelse med reisen din.

Insektsutryddelse: Selv om dette ikke er vanlig, forbeholder de fleste land seg retten til å foreta insektutryddelse i et fly dersom det foreligger en antatt trussel mot folkehelse, landbruk eller miljø. Verdens helseorganisasjon og Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart har godkjent følgende prosedyrer for insektutryddelse: (1) Flykabinen sprayes med et aerosolbasert insektmiddel mens passasjerene er om bord, eller (2) flyets innvendige overflater behandles med et langtidsvirkende insektmiddel når det ikke er passasjerer om bord. Gå til https://www.transportation.gov/airconsumer/spray for mer informasjon

SELV OM EGENCIA TILBYR BESTILLING AV REISEPRODUKTER VED BESTEMTE REISEMÅL I UTLANDET, HVERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER EGENCIA AT REISE TIL DISSE STEDENE ER RISIKOFRITT ELLER KAN ANBEFALES, OG EGENCIA KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV REISER TIL SLIKE STEDER.

Tilbake til toppen

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen, programvaren, produktene og tjenestene som publiseres på dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller feil, inkludert feil tilknyttet priser. Egencias selskaper og Egencias partnere kan ikke garantere nøyaktigheten av, og fraskriver seg alt ansvar for eventuelle feil eller andre unøyaktigheter tilknyttet informasjonen om og beskrivelsen av hoteller, flyreiser, cruise, biler og andre reiserelaterte produkter og tjenester som kan vises på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, priser, bilder, oversikter over hotellfasiliteter, generelle produktbeskrivelser med mer). Egencia forbeholder seg også uttrykkelig retten til å korrigere eventuelle prisfeil på nettstedet sitt og/eller ventende reservasjoner som er lagt inn med feil pris. I et slikt tilfelle vil vi, dersom det er mulig, gi deg muligheten til å beholde din ventende reservasjon til korrekt pris eller kansellere reservasjonen uten kostnad.

Hotellrangeringer som vises på dette nettstedet er kun ment som en generell veiledning, og Egencias selskaper og Egencias partnere garanterer ikke at disse rangeringene er korrekte. Egencias selskaper, Egencias partnere og deres respektive leverandører garanterer ikke tilgjengeligheten for bestemte produkter eller tjenester. Egencias selskaper, Egencias partnere og deres respektive leverandører kan når som helst gjøre forbedringer og/eller endringer på nettstedet.

Egencias selskaper, Egencias partnere og deres respektive leverandører gir ingen erklæringer eller garantier av noe slag om egnetheten til informasjonen, programvaren, produktene og tjenestene på dette nettstedet for noe formål. Inkluderingen av produkter og tjenester på dette nettstedet innebærer ikke at Egencias selskaper eller Egencias partnere garanterer eller anbefaler slike produkter og tjenester. All slik informasjon, programvare, produkter og tjenester leveres «som det er», uten noen form for garantier. Egencias selskaper, Egencias partnere og deres respektive leverandører fraskriver seg alle garantier og betingelser om at dette nettstedet, nettstedets servere og e-post som sendes fra Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Egencias selskaper, Egencias partnere og deres respektive leverandører fraskriver seg herved alle garantier og betingelser tilknyttet denne informasjonen, programvare, produkter og tjenester, inkludert alle underforståtte garantier og betingelser om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, hjemmel og ukrenkelighet.

Operatørene, hotellene og andre leverandører som tilbyr reiser eller andre tjenester på dette nettstedet er uavhengige kontraktsparter og er verken representanter for eller ansatte i Egencias selskaper eller hos Egencias partnere. Egencias selskaper og Egencias partnere er ikke ansvarlige for noen handlinger, feil, utelatelser, fremstillinger, garantier, brudd eller noen form for uaktsomhet fra slike leverandører og heller ikke for noen personskade, død, skade på eiendom, eller erstatningskrav eller utgifter som har oppstått som følge av dette. Egencias selskaper og Egencias partnere er ikke ansvarlige for og gir ingen form for refusjon dersom det skulle forekomme forsinkelser, kanselleringer, overbooking, streik, force majeure eller andre forhold som er utenfor deres kontroll. De er heller ikke ansvarlige for eventuelle ekstrautgifter, utelatelser, forsinkelser, omdirigeringer eller handlinger som er utøvet av noen regjering eller myndighet.

Under ingen omstendigheter skal Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører være ansvarlige for noen direkte, indirekte, spesifikke eller andre følgeskader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med din tilgang til, visning av eller bruk av dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, din tillit til vurderinger som vises på dette nettstedet, datavirus, informasjon, programvare, linkede nettsteder, produkter og tjenester du har fått tilgang til gjennom dette nettstedet, eller som på annen måte oppstår som følge av din tilgang til, visning av eller bruk av dette nettstedet), uavhengig av om slike skader oppstår som følge av en teori om uaktsomhet, kontraktsmessig eller subjektivt ansvar, objektivt ansvar, lover om forbrukervern, eller på annen måte, selv om Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører har blitt informert om muligheten for denne type skade.

Ikke under noen omstendigheter skal Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører være ansvarlige for noen direkte, indirekte, spesifikke eller andre følgeskader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med din tilgang til, visning av eller bruk av dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, din tillit til vurderinger som vises på dette nettstedet, datavirus, informasjon, programvare, linkede nettsteder, produkter og tjenester du har fått tilgang til gjennom dette nettstedet, eller som på annen måte oppstår som følge av din tilgang til, visning av eller bruk av dette nettstedet), uavhengig av om slike skader oppstår som følge av en teori om uaktsomhet, kontraktsmessig eller subjektivt ansvar, objektivt ansvar, lover om forbrukervern eller på annen måte, selv om Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører har blitt informert om muligheten for denne type skade.

Hvis, på tross for den ovennevnte begrensningen, Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører anses for å være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med noen av hendelsene som beskrives ovenfor, vil det samlede ansvaret til Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører aldri overskride det større beløp av (a) behandlingsgebyrene du betalte til Egencia i forbindelse med slike transaksjoner på dette nettstedet, eller (b) ett hundre amerikanske dollar (USD 100) eller tilsvarende i lokal valuta.

Ansvarsbegrensningen gjenspeiler fordelingen av risiko mellom partene. Begrensningene som er nevnt i denne delen av avtalen vil bestå og gjelde selv om en begrenset løsning som er nevnt i disse vilkårene for bruk anses ikke å oppfylle det grunnleggende formålet med løsningen. Ansvarsbegrensningene i disse vilkårene for bruk vil gjelde til fordel for Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører.

Tilbake til toppen

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å forsvare og holde skadesløs Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører og alle deres ledere, ansatte og representanter mot alle (i) krav, søksmål, begjæringer, skadeerstatninger og rettslige prosesser av noe slag som er varslet, fremsatt eller anlagt mot Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører og alle deres ledere, ansatte og representanter, og (ii) alle skadeerstatninger, tap, utgifter, erstatningsansvar eller kostnader av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige saksomkostninger og regnskapshonorar, vitnegodtgjørelse og rettsgebyrer) som Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller deres respektive leverandører og alle deres ledere, ansatte og representanter har pådratt seg i forbindelse med:

 1. ditt brudd på vilkårene for bruk eller dokumentene det henvises til heri,
 2. din overtredelse av en lovbestemmelse eller en rett som en tredjepart har, eller
 3. din bruk av dette nettstedet.

Tilbake til toppen

LINKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

Dette nettstedet kan inneholde hyperlinker til nettsteder som drives av andre parter enn Egencias selskaper og Egencias partnere. Slike linker er kun for din referanse. Vi kontrollerer ikke slike nettsteder og er ikke ansvarlige for innholdet eller personvernet eller noe annet tilknyttet slike nettsteder. Videre er det opp til deg å ta nødvendige forholdsregler for å sikre at alle linker du trykker på, og all programvare du laster ned (uavhengig av om det gjøres fra dette nettstedet eller på andre nettsteder), ikke inneholder virus, ormer, trojanske henster, defekter eller andre elementer av ødeleggende art. Vår inkludering av hyperlinker til slike nettsteder betyr ikke at vi godkjenner noe av innholdet på slike nettsteder eller på noen måte er tilknyttet operatørene deres.

Tilbake til toppen

TILGJENGELIGHETEN AV PROGRAMVARE PÅ DETTE NETTSTEDET

All programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet («programvare») eller via din mobilapplikasjonsbutikk, inkludert Egencias mobilapp («mobilapplikasjonen»), er arbeid som Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller våre respektive leverandører har opphavsrett til. Din bruk av slik programvare er underlagt betingelsene i lisensavtalen for brukeren, såfremt en slik avtale eksisterer, og denne ledsages av eller er inkludert i programvaren («lisensavtale»). Du kan ikke installere eller bruke noen programvare som ledsages av eller er inkludert i en lisensavtale, såfremt du ikke først godtar betingelsene i lisensavtalen. For all programvare som er blitt gjort tilgjengelig for nedlasting på dette nettstedet, og som ikke er ledsaget av en lisensavtale, gir vi deg, brukeren, med dette en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å laste ned, installere og bruke programvaren og/eller mobilapplikasjonen for å se og på andre måter bruke dette nettstedet og/eller få tilgang til innholdet og informasjonen som er tilgjengelig i mobilapplikasjonen (inkludert, men ikke begrenset til, pris og tilgjengelighet for reisetjenester) i overensstemmelse med disse betingelsene og vilkårene, og ikke for noe annet formål.

Vær oppmerksom på at all programvare, inkludert, men ikke begrenset til, alle HTML-koder og Active X-kontroller på dette nettstedet, eies av Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller våre respektive leverandører og er beskyttet av lovbestemmelser tilknyttet opphavsrett og internasjonale traktatbestemmelser. Det er strengt forbudt å reprodusere noen del av noen programvare og/eller distribuere noen del av noen programvare til noen andre, og slike handlinger kan få alvorlige private og strafferettslige konsekvenser. Overtredelser vil bli anmeldt i størst mulig grad.

UTEN Å BEGRENSE NOE AV DET SOM ER NEVNT OVER, ER DET STRENGT FORBUDT Å KOPIERE ELLER REPRODUSERE NOEN DEL AV NOEN PROGRAMVARE TIL NOEN ANNEN SERVER ELLER NOE ANNET STED FOR Å REPRODUSERE DEN ELLER DISTRIBUERE DEN TIL ANDRE DER. HVIS PROGRAMVAREN ER GARANTERT, ER DEN DET KUN I OVERENSSTEMMELSE MED BETINGELSENE I LISENSAVTALEN.

Din mobilenhet må være tilkoblet internett for at mobilapplikasjonen skal kunne fungere korrekt. Du er ansvarlig for å sørge for at din mobilenhet har internettilkobling, og du er ansvarlig for alle beløp din tjenesteleverandør belaster deg som følge av sending og mottak av data via mobilapplikasjonen (inkludert, men ikke begrenset til, roamingavgifter). Som beskrevet i våre personvernregler, vil mobilapplikasjonen automatisk overføre en liten datamengde som en del av applikasjonens normale drift. Slike data kan inkludere, men er ikke begrenset til, informasjon om hvordan du bruker mobilapplikasjonen, hva slags innhold du ser på, samt tekniske feil eller problemer som kan oppstå under bruk av applikasjonen. Ved å bruke mobilappen erkjenner og samtykker du til og godtar den automatiske innsamlingen av disse opplysningene.

Tilbake til toppen

VALUTAKALKULATOR

Hvis en valutakalkulator er tilgjengelig på nettstedet, gjelder følgende betingelser og vilkår: Valutakursene er basert på flere offentlig tilgjengelige kilder og er kun ment som en veiledning. Det kan ikke garanteres at de oppgitte kursene er oppdaterte og riktige, og de faktiske kursene kan variere. Valutakursene oppdateres ikke hver dag. Du kan sjekke datoen for når valutakursen sist ble oppdatert på valutakalkulatoren. Informasjonen som gis gjennom denne applikasjonen antas å være korrekt, men Egencias selskaper, Egencias partnere og/eller våre respektive leverandører kan ikke garantere informasjonens nøyaktighet.

Hvis du bruker denne informasjonen til et økonomisk formål, anbefaler vi at du rådfører deg med en kvalifisert fagperson for å bekrefte nøyaktigheten av valutakursene. Vi gir ikke tillatelse til bruk av denne informasjonen til noe annet formål enn for ditt personlige bruk, og det er strengt forbudt å videreselge, distribuere og bruke denne informasjonen til kommersielle formål.

Tilbake til toppen

OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Alt innholdet på dette nettstedet er © 2023 Egencia LLC. Med enerett. Egencia, Dataminder og Egencia-logoen med et fugleikon er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Egencias selskaper i USA og/eller andre land. Andre logoer og produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerkene til sine respektive eiere. Egencia er ikke ansvarlig for innhold på nettsteder som drives av andre enn Egencia.

Hvis du kjenner til krenkelser av vårt varemerke, ber vi deg kontakte oss på adressen under.

Tilbake til toppen

AVSLUTNING AV KONTO:

I overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (heretter «DMCA») og andre gjeldende lover, anvender Egencia en praksis som går ut på at de i passende tilfeller, og etter eget forgodtbefinnende, kan avslutte abonnementer og kontoer tilhørende personer som gjentatte ganger krenker opphavsretten. Egencia kan også, etter eget forgodtbefinnende, begrense tilgangen til nettstedet og/eller avslutte kontoen til enhver bruker som krenker opphavsretten til andre personer, uavhengig av om det forekommer flere enn ett brudd. Dersom du er av den oppfatning at en kontoinnehaver eller abonnent har krenket opphavsretten flere ganger, må du oppgi tilstrekkelig informasjon i meddelelsen du sender oss, slik at vi kan bekrefte at vedkommende faktisk har krenket opphavsretten flere ganger.

Tilbake til toppen

VARSEL OM KRENKENDE INNHOLD

Er du av den oppfatning at innhold som vi har på vårt nettsted, krenker din opphavsrett, kan du eller din representant sende oss et skriftlig varsel som inkluderer informasjonen nevnt nedenfor. Vær oppmerksom på at vi ikke vil behandle klagen din hvis den ikke er riktig fylt ut eller er ufullstendig. Alle eventuelle feilaktige fremstillinger i ditt varsel om angivelig krenkende innhold eller aktivitet kan gjøre deg erstatningsansvarlig for skader.

 1. Det må gå klart frem i varselet hvilket opphavsrettslig innhold du mener har blitt krenket.
 2. Det må også gå klart frem i varselet hvilket innhold på nettstedet du mener krenker opphavsretten din, som å legge ved en link til det krenkende innholdet.
 3. Du må oppgi adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 4. En erklæring om at du «i god tro er av den oppfatning at innholdet som hevdes å være et brudd på opphavsretten, ikke er godkjent brukt av opphavsrettens eier eller vedkommendes representant eller av loven» må være inkludert i varselet.
 5. En erklæring om at «informasjonen i varselet er korrekt, og vel vitende om at en falsk erklæring kan få strafferettslige følger, erklærer den klagende part at vedkommende har fullmakt til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som hevdes å være krenket» må også være inkludert i varselet.
 6. Varselet må være underskrevet av personen som har fullmakt til å handle på vegne av den eksklusive retten som angivelig er krenket.

Du kan sende oss varselet ved å bruke kontaktopplysningene under.

Vi vil gjennomgå og behandle alle varsler som overholder kravene ovenfor. Dersom vi fjerner eller deaktiverer tilgangen etter å ha gjennomgått et slikt varsel, kan vi varsle eieren eller administratoren av det berørte nettstedet eller innholdet, slik at vedkommende får mulighet til å legge frem sitt syn på saken.

Vi anbefaler deg å oppsøke juridisk bistand før du registrerer et varsel. Alle eventuelle feilaktige fremstillinger i ditt varsel om angivelig krenkende innhold eller aktivitet kan medføre erstatningsansvar for skader (inkludert kostnader og advokatgebyrer).

Tilbake til toppen

KLAGE:

Hvis noe innhold som du har publisert, er blitt fjernet, kan du sende inn en klage via faks eller post. Du må inkludere informasjonen nevnt nedenfor. Det kan lønne seg å forhøre seg med en juridisk ekspert på forhånd. Følgende informasjon må være lagt ved:

 1. Identifikasjon av innholdet som er fjernet eller deaktivert, samt informasjon om hvor på Egencias nettsted innholdet befant seg. Oppgi nettadressen, hvis dette er mulig.
 2. Du må oppgi navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse i klagen.
 3. Du må inkludere en erklæring hvor du gir ditt samtykke til at Federal District Court i delstaten som du er bosatt i, vil ha jurisdiksjon i denne saken hvis du er bosatt i USA, eller at domstolene som har jurisdiksjon i et område hvor Egencia LLC befinner seg, vil ha jurisdiksjon i denne saken hvis du er bosatt utenfor USA. I denne erklæringen må det også fremgå at du vil akseptere et varsel om rettslig forfølgelse fra parten som rapporterte innholdet ditt, eller denne partens representant.
 4. Følgende erklæring: «Jeg erklærer, vel vitende om at en falsk erklæring kan få strafferettslige følger, at jeg i god tro mener at innholdet som identifiseres ovenfor, ble fjernet eller deaktivert som følge av en feil eller en forveksling.»
 5. Din signatur

Send den skriftlige kommunikasjonen til kontaktopplysningene under.

Tilbake til toppen

MERKNADER OM PATENTER

Ett eller flere patenter som eies av Egencias selskaper kan gjelde for dette nettstedet, og for funksjonene og tjenestene du har tilgang til gjennom nettstedet. Deler av dette nettstedet drives under lisens underlagt ett eller flere patenter. Andre patenter er under behandling.

Tilbake til toppen

VILKÅR FOR BRUK AV KART

Din bruk av kart på dette nettstedet er underlagt Microsofts vilkår for bruk og Microsofts personvernerklæring samt Googles vilkår for bruk og Googles personvernerklæring. Microsoft og Google forbeholder seg retten til når som helst, og etter eget skjønn, å gjøre endringer i sine vilkår for bruk og personvernerklæringer.

Tilbake til toppen

GENERELT

Dette nettstedet drives av en fransk enhet, og denne avtalen er underlagt lovgivningen i England. Du samtykker herved til den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i London, Storbritannia, i alle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet. Bruk av dette nettstedet er ikke tillatt i områder hvis gjeldende domstoler ikke anerkjenner alle betingelsene i denne avtalen, deriblant, men ikke begrenset til, denne delen.

Du samtykker i at denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet ikke utgjør et ansettelsesforhold eller noe fellesforetak eller at det inngås noe samarbeid mellom deg og Egencias selskaper.

Vår oppfyllelse av betingelsene i disse vilkårene for bruk er underlagt gjeldende lover og rettslige prosesser, og intet i vilkårene for bruk begrenser vår rett til straffeforfølgelse eller til andre rettslige eller myndighetsrettede forespørsler eller krav tilknyttet din bruk av dette nettstedet eller informasjon som er oppgitt til eller samlet inn av oss i forbindelse med noen slik bruk. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov godtar du å ugjenkallelig fraskrive deg alle rettigheter til å fremme eventuelle krav eller søksmål tilknyttet din tilgang til og bruk av dette nettstedet senere enn to (2) år fra den datoen et slikt krav eller søksmål baseres på.

Hvis noen del av avtalen viser seg å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, vil gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene ikke på noen måte bli berørt eller svekket.

Denne avtalen, og alle andre betingelser og vilkår som det er referert til i denne avtalen, utgjør hele avtalen mellom deg og Egencia i tilknytning til dette nettstedet, våre tjenester og dine handlinger i tilknytning til og ditt forhold til oss, og den erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og alle tidligere eller samtidige forslag og tilbud mellom deg og oss i forbindelse med dette nettstedet (unntatt avtalen mellom din bedrift og Egencia). En trykt versjon av denne avtalen og eventuelle varsler gitt i elektronisk form, skal være tillatt i rettslige eller administrative prosesser i samme utstrekning og med de samme vilkårene som andre forretningsdokumenter og virksomhetsregistre som opprinnelig er generert og vedlikeholdt i trykt form.

Fabrikkerte navn på selskaper, produkter, mennesker, karakterer og/eller data som er nevnt på dette nettstedet er ikke ment å skulle representere noe virkelig individ, selskap eller produkt eller noen virkelig hendelse.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er innvilget, er forbeholdt.

Tilbake til toppen

HJELP FRA KUNDESERVICE

Gå til Egencias ressursbank for raskt å få svar på spørsmålene dine. Du kan også skrive til oss:

Egencia Norway AS
Attn: Legal Dept 
Cort Adelers gate 30
Oslo, 0254
Norge

©2023 Egencia LLC. Med enerett.