Skip to main content

Aktsomhetsplikt Og Risikohåndtering

Man Reading From Device On Train
Man Reading From Device On Train

Aktsomhetsplikten

Aktsomhetsplikten er en bedrifts forpliktelse til å ivareta sikkerheten til de ansatte og andre personer. Når ansatte reiser på vegne av bedriften, må bedriften sørge for at korrekte prosedyrer og reisepolicyer er implementert og forstått. Les mer om aktsomhetsplikten i disse artiklene, og finn ut hvordan bedriften din kan endre reiseadministrasjonsprosessene for å implementere dette viktige aspektet i virksomheten.