Skip to main content

Innkjøpsløsninger for bedrifter, guide til forhandlinger

Guide til leverandørforhandlinger for innkjøpsansvarlige

1 min
Posted: 19 August 2021
Procurement-professionals-supplier-negotiation-guide

Etter pandemien består din rolle som innkjøpsansvarlig av mye mer enn bare utgiftshåndtering. Det er mange nye variabler som spiller inn, inkludert risikostyring, ivaretagelse av de ansattes velferd og innovasjon.

Forretningsreiseprogrammet ditt berører hver enkelt av dem.

I en nylig undersøkelse fra WBR Insights og Egencia har vi innhentet informasjon fra reiseleverandøreksperter og lært av innkjøpsansvarlige, slik at vi har kunnet sette sammen en guide til leverandørforhandlinger og gi deg en strategisk fordel i dine reiseleverandørforhandlinger etter at pandemien er over.

Last ned innkjøpsguiden for å lære

  • hvilke utfordringer du vil møte og hvordan du forbereder deg på dem
  • hvordan det nye reiselandskapet ser ut, spesielt med tanke på hotell- og flyforhandlinger
  • hvordan du bør forberede deg til forhandlinger
  • hvilke analyser du trenger for å få de beste tilbudene
  • hva forretningsreisebyrået ditt bør gjøre for deg

Hvis du ønsker å oppdatere deg på hva som er nytt i reiseforhandlinger, lage en smart plan for fremtiden og få oversikt over hva som er de viktigste verktøyene for forretningsreiser i dag, kan du laste ned guiden nå.

Was this content helpful?
0

Last ned