Skip to main content

Policy vs. Policing. Ti måter å myndiggjøre og ta vare på de reisende

3 min
Posted: 27 April 2017Updated: 30 May 2022
Topics: Blogg
travel-policy.jpg
Vi har alle hørt at skillelinjen mellom arbeid og fritid forsvinner på flere måter. Men for forretningsreisende er ikke dette noe nytt. Uansett om de kun tar én reise i året eller om de nesten ikke har føttene plantet på bakken tar det mer tid og krefter å reise i jobben enn å bare komme seg frem og tilbake til kontoret. Og ofte betyr det at man må ofre noe av sin fritid. I følge den siste Egencia® Business Travel and Technology-undersøkelsen, sier et overveldende flertall av de forretningsreisende at å ofre noe av fritiden sin er verdt det. Av forretningsreisende i undersøkelsen sier 86% at personlige møter er det mest effektive og produktive. Og over to tredeler (67%) føler at de ikke ville lykkes på samme måte om de ikke reiste i jobben. Fra de forretningsreisendes ståsted betaler jobbreiser seg både for dem selv og for arbeidsgiveren. Bedrifter støtter behovet for forretningsreiser, men er som regel opptatt av utgiftene, og setter ofte opp strenge retningslinjer for å holde kostnadene nede. Mer enn halvparten (54%) av de reisende sier at kostnader er den viktigste faktoren ved reisebestilling for deres bedrift , og noen reisende ville foretrekke mer fleksibilitet og personlig tilpasning. Globalt sier kun 38% av de forretningsreisende at bedriftens reisepolicy tilfredsstiller behovene deres på en meget god måte, mens resten skulle ønske seg mer. Hvordan reagerer de reisende på en striks reisepolicy? Her ser vi noe interessant. Rundt om i verden sier 21% av de forretningsreisende at reiseforslagene deres ofte blir avslått - og dette gjelder spesielt for USA (31%) og India (29%), mens det mer sjeldent skjer blant de som jobber i Danmark (12 %) og Sverige (13 %). Til gjengjeld vil rundt halvparten av de forretningsreisende globalt bestille sitt favorittflyselskap (49 %) eller hotell (50 %), selv om det ikke er i henhold til reisepolicyen. I India og USA hvor bestillinger avslås oftest er tallene mye høyere, henholdsvis på 71 % og 69 % i USA, og 72 % for både hotell og flyselskap i India. I land der færrest reiseplaner avslås – i Norden – er de reisende blant de som følger retningslinjene mest: Sverige (kun 17 % vil fly med sitt favorittflyselskap om det ikke er i henhold til bedriftens reisepolicy), Finland (29 %), Danmark (40 %) og Norge (48 %). Forholdet mellom reisepolicy og etterlevelse er bare ett av forholdene vi utforsket i vår siste undersøkelse. Egencia spurte reisende om deres syn på bedriftens reiseprogram innenfor fire nøkkelområder: Valg: Har reisende nok muligheter og fleksibilitet i forhold til utvalget? Komfort: Føler de reisende at de blir tatt vare på underveis? Sikkerhet: Er retningslinjer rundt sikkerhet prioritert og kommunisert ut på en effektiv måte? Kommunikasjon: Blir de reisende nådd gjennom de kanalene de foretrekker? Tilbakemeldinger fra over 6000 Egencia-reisende i 12 land* hjalp oss å utvikle 10 tips for bedrifter for å styrke og ta vare på de reisende. Her er ett som er relatert til funnene over i området for etterlevelse av reisepolicy: Hvis halvparten av de reisende kommer til å bestille sine favoritter uansett reisepolicy kan det være på tide å endre innholdet i den. Ved å tilby flere valg og hele tiden kommunisere klart årsaken til hver retningslinje, kan man bli i stand til å øke både etterlevelsen og tilfredsstille de reisende. Les hele Egencias rapport eller infografikk for å se hva mer de reisende hadde å si! * Egencia-reisende besvarte undersøkelsen i Australia, Canada, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, India, Norge, Sverige, Storbritannia og USA.

Last ned rapporten