Skip to main content

Hva Egencia gjør med tanke på bærekraft

Posted: 12 April 2021
Woman In Eco-friendly Office With Reusable Cup

Vi gjør bærekraft til en del av funksjonaliteten i bestilling av forretningsreiser

Egencia, sammen med moderselskapet Expedia Group, legger ned stor innsats i å være en pådriver for bærekraftige initiativer. Egencia leder entusiastisk an og gjør ikke bare som alle andre fordi det er forventet.

Vi har tatt en prat med Katherine Cheng, sjef for globalt og lokalt samfunnsansvar i Expedia Group, og Renaud Loizzo, direktør for produktadministrasjon hos Egencia, for å få vite hva Egencia gjør med tanke på bærekraft, og hvilke fordeler dette arbeidet gir innen forretningsreiseprogrammer.

Hva gjør Egencia for å hjelpe kundene med å nå målene sine når det gjelder bærekraft?

KC: Målet vårt i Expedia Group er å gi kunder, forbrukere og partnere tilgang til verktøyene og informasjonen de trenger for å gjøre de beste valgene når det gjelder reiser. Egencia har muligheten til å hjelpe bedrifter med å bli enda mer bærekraftige, siden vi kan gi påvirke reisendes atferd i stor skala basert på hva bedriftskundene våre ønsker å legge vekt på for sine ansatte. Dessuten kan vi formidle kontakt med betrodde partnere hvis de vil ta ting enda et skritt lenger.

RL: Med tanke på produkter er det spesielt to tiltak som kan bidra til økt bærekraft. Det første er å sørge for at vi kan gi Travel Managers nøyaktige data om karbonutslipp. Det har vi gjort gjennom karbonutslippsoversikten i Egencia Analytics Studio.

Det andre tiltaket er å bygge inn informasjon i bestillingsprosessen som bidrar til å endre de reisendes atferd. Med tanke på bærekraft er dette selve gullstandarden.

Dette har vi gjort ved å vise karbonfotavtrykket for hver enkelt flyvning ved bestilling, betaling og i bekreftelses-e-poster i tillegg til sammenligningsverdier som hvor mange boliger som kan varmes opp i et år med den aktuelle energimengden, eller hvor mange smarttelefoner som kan lades. Og dette er bare starten. Dette er spennende fordi tidligere handlet alt om å spare penger. Nå tenker ikke kundene våre bare på kostnader, men også på å ta hensyn til bærekraft .

Hva gjør Egencia, som selskap, for å lede an innenbærekraft?

KC: I hele Expedia Group forpliktet vi oss i 2017 å kompensere for hele karbonfotavtrykket vårt – avfall, vann, reiser – for ansatte over hele verden. Det er det grunnleggende. Det er et stort fremskritt, men det er også et minimum.

Som et reiseselskap har ordet bærekraft en bredere betydning enn kun det miljømessige, og det handler ikke bare om å donere penger. For oss handler det også om fellesskap og reisemålene der vi tilbyr tjenester. Vi har etablert fire grunnpilarer for bærekraft: miljø (nødhjelp, gjenoppbygging og forebygging i sammenheng med katastrofer), samfunnsmessig og økonomisk utvikling samt ansvarlig reisevirksomhet. Vi inngikk et samarbeid med UNESCO i form av en avtale som verden aldri har sett maken til, bygget på disse grunnpilarene for bærekraftig reisevirksomhet. Vi lanserte UNESCO Sustainable Travel Pledge i fjor og har nettopp kunngjort at Accor Hotels vil innlemme 96 % av sine hoteller i initiativet. Dette er et bransjeledende tiltak som vi håper vil rette søkelyset mot hva hoteller og andre turoperatører gjør for å være mer bærekraftige, samtidig som vi oppfordrer alle aktører av alle størrelser til å skrive under på erklæringen og la seg stille til ansvar.

I den sammenheng forsøker vi å lede an i arbeidet for økt bærekraft på en kreativ måte ved å sørge for å gjennomføre konkrete prosjekter som faktisk har en effekt. Vi vet at vi kan få til mye mer hvis vi samarbeider med andre organisasjoner, myndigheter og menneskene i lokalsamfunnene for å utforme initiativer på en organisk måte som virkelig betyr noe i hverdagen deres.

Etter orkanen som nylig rammet Karibia, så vi for eksempel at mangel på tilgang til utdanning og helsetjenester var to ting som tvang folk til å forlate øyene. Strømmangel førte til at skolene ble stengt, og mennesker omkom fordi medisiner ikke kunne holdes nedkjølt slik de burde. Derfor bygget vi solenergianlegg for skoler og helsesentre – seks skoler i Dominica og to på St. Johns – og opprettet et kjølesystem med kuldekjeder i Puerto Rico for sykehusene. Disse tiltakene handler om forebygging, slik at de ikke får de samme problemene neste gang en orkan slår til.

RL: Vi gir også kundene muligheten til å kompensere for karbonutslippene fra forretningsreisene sine gjennom samarbeidspartnerne våre, som Atmosfair og Climate Neutral Group (CNG). Det er et annet nyttig bruksområde for karbonutslippsoversikten.

Hva med karbonkompensasjon som spesifikt tiltak? Kan du forklare hva det er, og hva Egencia mener om det?

KC: Karbonkompensasjon er når et selskap regner ut karbonpåvirkningen sin og investerer i prosjekter som bidrar til å fange like mye karbon, slik at man i sum får en «karbonnøytral» effekt. Det er der kompensasjonspartnerne våre kommer inn. De både starter og velger ut prosjekter, for eksempel knyttet til bevaring av regnskog og å hjelpe husholdninger i utviklingsland med å gå over til biogass eller soldrevne matkokere. Fordelen med disse prosjektene er at de ofte foregår i utviklingsland der folk ellers neppe ville kunne ta seg råd til slike endringer.

Men jeg understreker at vi ser på karbonkompensasjon som en metode for å motvirke konsekvenser som det ikke er så lett å kontrollere. Selskapets innsats for bærekraft går imidlertid mye dypere.

Expedia Groups nye hovedkontor i Seattle er for eksempel LEED-sertifisert, med fokus på energieffektivitet og luft- og vannkvalitet. Det ble utformet med innspill fra eksperter på dyreliv. Vi har et av de første hovedkontorene i USA som er sertifisert laksesikkert.

For noen få år siden opprettet dessuten noen av de ansatte i selskapet en organisasjon ved navn Sustainable and Green at Expedia Group (SAGE). Vi har nå over 470 medlemmer med 36 lokalavdelinger i 22 land. Disse medlemmene iverksetter initiativer blant de ansatte, som lokalavdelingen i Springfield som startet et samkjøringsprogram, og avdelingen i Amsterdam som laget en video om å sykle til jobben som ble delt med hele selskapet. Som selskap jobber vi stadig – på alle nivåer – for å bli grønnere.

RL: Når det gjelder karbonkompensasjon og karbonfjerning, så er det slik at jo mer detaljerte data vi har, desto bedre. For øyeblikket er karbonutslipp basert på statiske beregninger. Vi jobber imidlertid for å utarbeide mer dynamiske beregninger basert på flere variabler etter hvert som vi får bedre data. Vi driver nå med et pilotprosjekt for et nytt produkt som gir våre reisende muligheten til å se kostnadene ved karbonkompensasjon på nettsidene våre for kjøp av flybilletter. Det gir de reisende full oversikt over totalkostnadene til flyvningen. Det gir dessuten kundene våre muligheten til å informere de ansatte om hvilken innsats de legger ned i arbeidet med bærekraft, på en måte som gir inntrykk.

I tillegg vil det at stadig flere skriver under på UNESCO-erklæringen, og det at merking blir en viktig faktor, være til stor hjelp ikke bare for reisende, men også for å skape incentiver for at selskaper skal ta mer bærekraftige valg på eget initiativ.

Hvilke råd har dere til Travel Managers og reisende som vil ta mer bærekraftige valg?

RL: Å bygge bærekraftmål direkte inn i reisepolicyen er en måte å gjøre det på. Man kan for eksempel prioritere direkteflyvninger fremfor reiser med mellomlandinger.

Det finnes også andre måter å påvirke de reisendes valg på under bestillingsprosessen. Travel Managers kan bruke Analytics Studio til å finne korte flyruter som er populære – som fra Paris til Marseille eller New York til Washington, D.C. – og opprette en egendefinert melding som vises når en reisende vil bestille denne ruten. Det kan være noe sånt som «Denne ruten har togforbindelse. Klikk her for å bestille togbillett i stedet.»

Og for hoteller kan Travel Managers bruke funksjonen for egendefinert merking av hoteller til å vise et merke for hoteller som gjør en innsats for bærekraft.

KC: Når det gjelder bærekraft, har store selskaper og myndighetene en å plikt til å gjøre noe. Det gjelder imidlertid også forbrukere. Vi ønsker å gi Travel Managers verktøy, opplæring og informasjon som de kan formidle videre til de reisende, slik at de kan ta veloverveide avgjørelser som oppfyller deres krav til komfort og verdier. Vi vil sende en klar melding om at det finnes en måte å håndtere forretningsreiser på som tar mer hensyn til miljøet, og vi er her for å hjelpe dem med å gjøre det.

Se hva annet vi gjør for å hjelpe deg med å gjøre forretningsreisevirksomheten grønnere.

Er du på utkikk etter bedre løsninger for forretningsreiser? Kontakt oss.