Skip to main content

Tilpasning Til En Ny Verden: Forretningsstrategier Og Forretningsreiseadministrasjon Etter COVID-19

Moderniser forretningsreiseprogrammet ditt – e-bok

2 min
Publisert: 08 October 2020
Travel program post-Covid: e-book

Hjemmekontor for de ansatte er bare en korttidsløsning når bedriften din er avhengig av møter ansikt-til-ansikt. Derfor er det nå anerkjent og godt dokumentert at forretningsreiser har stor strategisk verdi. Mange bedrifter holdes likevel tilbake av gamle forretningsreiseprogrammer som ikke har blitt fullt modernisert for å holde tritt med nye forretningsmodeller. Noen mener at det nå er det rette tidspunktet for å bytte til et digitalt  forretningsreiseprogram. Finnes det ledere i bedriften din som fortsatt ikke er overbevist om verdien av en digital overgang?

 Den globale økonomien vil fortsatt være preget av usikkerhet i en god stund fremover, med nok av forstyrrende og uforutsigbare handelsforhold. Dette gjør det viktigere enn noensinne å gjennomføre den digitale overgangen.

Mange bedrifter anerkjenner nå for første gang at dette er det rette tidspunktet for å ytterligere fremskynde overgangen til en digital løsning og omforme forretningsreiseprogrammet sitt, slik at COVID-19-krisen og fremtidige utfordringer kan takles på en mer effektiv måte.

Vi vet at administrasjonen av forretningsreiseprogram nesten utelukkende har vært  Travel Managerens ansvar, men nå er imidlertid et funksjonelt samarbeid mellom toppledelsen og interessenter som jobber med juridiske spørsmål, sikkerhet, etterlevelse, personale, datasikkerhet og annet, nødvendig for å håndtere risikoen og fordelene tilknyttet forretningsreiser.

Denne e-boken tilbyr et felles rammeverk. Vi begynner med å ta for oss toppledelsens perspektiv. Deretter ser vi nærmere på nye muligheter knyttet til selve programmet og verktøyet fra et bakkeperspektiv, slik en Travel Manager ville gjøre.

  • Risikohåndtering / ansattes velferd  
  • Avkastning / gjenoppbygging etter en finanskrise 
  • Forutsigbarhet

Ingen av disse fokusområdene er nødvendigvis nye. Realiteten i denne nye normalen er at de spiller en større rolle for sjefer, ledelse og forretningsreisende.

Hvordan vil toppledelsen forstå det økte fokuset på reisende og kundeopplevelsen? Hvordan vil de lede bedriften fremover i denne nye hverdagen? Hva vil toppledelsens prioriteringer være for å hanskes med effekten av COVID-19 og andre kriser?

Var dette innholdet nyttig?
0

Last ned e-boken