Skip to main content

Hva er fremtidens innkjøpsløsninger?

Hva er fremtidens innkjøpsløsninger?

2 min
Publisert: 20 April 2021
Strategic Sourcing And The Procurement Process

Innkjøpsprosessen har endret seg når det gjelder sourcing og priser

Innkjøpsavdelingens rolle har forandret seg, og den omfatter nå også risikostyring, kvalitetssikring, innovasjon og strategisk utvikling. Det er ikke lenger bare snakk om en kjøpsprosess − innkjøp har blitt en strategisk sourcing-innsats som innebærer å vurdere leverandørenes programvare for innkjøp og kontraktsadministrasjon.

Innkjøpsavdelingene må se på funksjonalitet i tillegg til selve innkjøpsprosessen. Verktøyene og teknologien som innkjøpsspesialistene er nødt til å velge og bruke, spiller en større rolle enn tidligere. Dette skyldes behovet for å identifisere en hel rekke ulike funksjoner, i tillegg til prosesser og levetid.

Ifølge en nylig undersøkelse utført av WBR Insights, bruker de fleste innkjøpssjefer mindre enn 50 % av budsjettet til å investere i fremtidens teknologiløsninger, som kunstig intelligens (AI), maskinlæring, robot-basert prosessautomatisering (RPA), kognitive innkjøpsverktøy og mer.

60 % av toppledelsen uttrykker at kostnadsbesparelser er svært viktig for dem − det er en økning fra 39 % i fjor. Og 80 % av innkjøpssjefer sier at 26−50 % av deres nåværende innkjøpsprosesser er automatiserte. Dette er et forholdsvis lavt tall hvis man ønsker å effektivisere prosesser og funksjonalitet.

Med alle disse endringene, hvordan vil innkjøp se ut i fremtiden?

For å få svar utførte WBR Insights sin CPO Study, som de sendte ut til 30 innkjøpssjefer. En tredjedel av disse forvalter over 10 milliarder USD totalt.

Last ned hele rapporten for å lese mer om

  • hva slags teknologi innkjøpsavdelinger investerer i
  • hvilke sider ved innkjøp bedriftsledere ønsker å forbedre mest
  • hvordan selskaper kan redusere risikoen for problemer med sourcing
  • hvilken rolle hurtighet spiller i fremtidens sourcingstrategier
  • hvordan du kan motivere toppledelsen til å støtte sourcingstrategien
  • hvordan hurtighet og teknologiinitiativer kan hjelpe deg å finne de rette innkjøpsløsningene

Hvis du lurer på hvordan du kan beskytte leveransekjeden din mot avbrudd og forberede deg på fremtiden, kan du laste ned rapporten nå.

Var dette innholdet nyttig?
0

Last ned rapporten: