Skip to main content

Lokal reisepolicy – globalt reiseprogram

Lokal reisepolicy – globalt reiseprogram

6 min
Publisert: 15 September 2020
business-woman-viewing-map.jpg

Skrevet av Charlotte Griveaud, Senior Product Marketing Manager

Når du administrerer reiser for et internasjonalt selskap, er ingen arbeidsdager like. Se for deg at salgssjefen din, Hans, må bestille en togreise fra Düsseldorf til Berlin for avdelingen sin i forbindelse med et avdelingsmøte. En annen dag må Marianne, assistenten til administrerende direktør, bestille en reise for ledelsen fra Oslo til Trondheim for å besøke en leverandør. Hvordan bør du gå fram for å bestille disse reisene? Mest sannsynlig har Hans og Marianne ulike behov, som henger sammen med de lokale reisealternativene og de reisendes forventninger. Disse ulikhetene kan påvirke forretningsreiseprogrammets utforming og funksjoner.

Lokalt innhold – globalt reiseprogram

Uttrykket «Tenk globalt, handle lokalt» er også relevant i forbindelse med internasjonale forretningsreiser. De ansatte bor på steder med ulik reisekultur og kulturelle nyanser. De forventer en sømløs brukeropplevelse som er relevant for dem, uavhengig av om de skal reise til en by i nærheten eller til sted i en annen tidssone. Et reiseprogram som ivaretar lokale variasjoner og de reisendes forventninger, bidrar til positive forretningsreiseopplevelser. Dette er bra for bedriften din, ettersom det er større sannsynlighet for at folk følger reisepolicyen hvis de er fornøyd med opplegget.

Derfor er det viktig å ha lokalt innhold

Lokal tilpasning kan være med på å bidra til at reiseprogrammet møter de reisendes behov. To reiser kan virke like ved første øyekast, men de individuelle reisende kan ha veldig ulike oppfatninger av hvordan man på best mulig måte kommer seg fra A til B. I Hans’ tilfelle dreier det seg om en reise på 564 kilometer. Bør avdelingen ta fly dit, eller er det like greit å ta toget? Mariannes reisende skal også avlegge flere hundre kilometer (392 i luftlinje). Ettersom Mariannes reisende ikke ønsker å tilbringe natten i Trondheim, må hun bestille tur-retur-billetter for samme dag.

For Hans’ reisende kan det lønne seg å ta toget til Berlin. Turen tar fire og en halv time, men de ansatte kan jobbe på toget. Flyreisen tar kun en time, men det går med en del tid på å få alle til flyplassen, få dem på og av flyet og så til det endelige reisemålet. Til sammen tar det nesten like lang tid som togturen, men de vil ikke få muligheten til å jobbe noe særlig i løpet av reisen. Selv om toget koster mer, er det en positiv investering, ettersom de vil unngå produktivitetstap når hele teamet reiser sammen.

Marianne har valget mellom to flyselskaper som flyr mellom Oslo og Trondheim flere ganger om dagen. Regionale flyruter gir Mariannes reisende muligheten til å opprettholde produktiviteten, ettersom de får muligheten til å komme seg til møtet og hjem igjen uten å kaste bort en hel dag på reise.

Ditt globale forretningsreiseprogram bør kunne tilby gode løsninger for både Hans og Marianne. Når reisebestillere og reisende har tilgang til lokale reisealternativer, blir det enklere for deg å optimalisere reiseutgiftene samtidig som du skaper en bedre reiseopplevelse, som igjen fører til at flere følger policyen.

En plattform for alle reiseprogrammer overalt

Vi er klar over at «one size fits all» ikke gjelder for globale reiseprogram. Vi har brukt denne kunnskapen til å utvikle en forretningsreiseplattform som tilrettelegger for globale reiseprogram som tar høyde for lokale preferanser og normer. Dette gjelder blant annet for funksjoner, innhold og valutaer. Forskjellene er også kulturelle.

Reisevalg som virker trivielle kan oppleves ulikt i forskjellige kulturer. Det kan for eksempel være et feilgrep å implementere samme leiebilpolicy i alle regioner. I noen land kan man få inntrykk av at bedriften er sparsom eller at det går dårlig økonomisk dersom en leder eller salgsperson ankommer et møte i en økonomibil (i tråd med reisepolicyen).

Det å forstå og imøtekomme de reisendes forventninger og behov, kan bidra til at de reisende blir mer produktive. Noen som reiser til London for første gang, kan bli overrasket over hvor små hotellrommene er. Vedkommende kan ha vanskeligheter med å få gjort noe arbeid på rommet, mens en ansatt som er basert i Storbritannia kanskje ikke har det samme problemet. Forretningsreiseløsningen din må kunne tilpasses ulike forventninger fordi disse påvirker de reisendes produktivitet og forretningsresultater.

Kundeservice på ulike språk, ulike valutaer og måleenheter

Det er viktig å sørge for at de reisende har tilgang til relevante bestillingsalternativer, men det er vel så viktig å sørge for at de har tilgang til god hjelp, både lokalt og globalt. Vi snakker de reisendes språk – bokstavelig talt.  Vi har kundeservicemedarbeidere i over 66 land som til sammen snakker flere enn 30 ulike språk. Verktøyene i appen vår er også flerspråklige.

For å gjøre det enklere å bestille, kan man se lokale valutaer i reiseportalen og i appen. Måleenhetene er også tilpasset lokale forhold. Det gir ikke mening for Marianne å se avstanden mellom Oslo og Trondheim i engelske miles, ettersom hun er vant til kilometer og mil.

Respekt for lokale forskjeller

Lokalt innhold er også viktig når man styrer et globalt reiseprogram som skal imøtekomme mange ulike forventninger. Sammenligningen mellom Hans og Marianne viser hvor viktig det er å ha togalternativer for reisende i Europa. Flyselskapet som Marianne ønsker å benytte seg av, er en del av den samme fortellingen. Vi tilbyr direkte kontakt med opptil flere flyselskaper rundt om i verden. Dette gir de reisende muligheten til å velge mellom flere selskaper, til og med de som ikke finnes i SABREs globale distribusjonssystem (GDS).

Vi tar på oss ansvaret med å holde det lokale innholdet oppdatert, sånn at du skal slippe å bekymre deg for det. I Storbritannia har vi sikret oss en rabatt med Premier Inn, en lokal lavpriskjede som mange kunder er avhengige av når de reiser på budsjett. For de reisende i Sverige har vi forenklet bestillingsprosessen for bakketransport med taxi- og bussalternativer. Våre kunder i Storbritannia og Frankrike kan få fart på leiebilopplevelsene sine ved å bruke reiseportalen til å bestille en leiebil som ikke trenger å hentes og leveres hos utleiebyrået, men der kunden selv ønsker.

Vi har laget et bestillingsverktøy for togreiser i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland og Sverige, slik at det skal bli lettere å navigere seg gjennom det fragmenterte tilbudet. På enkelte strekninger kan man ikke engang bestille billetter på nett. Vår globale togløsning gjør det lettere for de reisende å få informasjon om lokale reiseopplysninger, for eksempel dagsreisekort i Storbritannia.

Et globalt nettverk av leverandører som legger til rette for lokale reiser

I over 10 år har vi jobbet med å bygge oss opp et nettverk av partnere og leverandører, globalt og lokalt, som kan sørge for at alle reisebehov blir ivaretatt. Ved hjelp av nettverket vårt kan vi dekke over 30 000 byer i 200 land og tilby valgmuligheter som er relevante for kundene våre. Når det gjelder hoteller, har vi over 2 000 Market Managers som jobber for at du skal få tilgang til de beste prisene, uavhengig av om du bestiller rom hos en global hotellkjede eller et lokalt boutique-hotell.

Resultatene av lokalt innhold

Ettersom vi jobber med en rekke globale bedrifter, har vi selv erfart at lokal tilpasning fører til at flere retter seg etter reisepolicyen. Når dine forretningsreisende har tilgang til formålstjenlige, velkjente og økonomiske lokale reisealternativer, kommer de til å benytte seg av dem. Når man implementerer løsninger for lokale forskjeller, fører det til mer konsekvente bestillingsmønstre, uavhengig av hvor den reisende befinner seg.

Kontakt oss for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å implementere løsninger for lokale forskjeller i det globale reiseprogrammet ditt.

Var dette innholdet nyttig?
0

Er du på utkikk etter bedre løsninger for forretningsreiser? Kontakt oss.