Skip to main content

Forny forretningsreiseprogrammet ditt i 2021

Posted: 19 April 2021

2020 forandret måten verden gjør forretninger på. Forretningsreisebransjen forandret seg også. BTN Group og Egencia utførte en omfattende undersøkelse blant Travel Managers og stakeholdere på ledernivå, for å avdekke hvordan bedrifter ser på administrerte reiser i dag og i tiden fremover.

Hovedfunnet? Mye har endret seg.

63 % av de som svarte på undersøkelsen, sa at forretningsreiseprogrammet deres har forandret seg for alltid som følge av koronaviruspandemien. Og administrerte reiser spiller en stor rolle – respondenter med et administrert reiseprogram økte med 13 % fra 2019 til 2021.

Last ned hele rapporten for å lære mer om forretningsreisetrender som:

  • Hvor kraftig toppledelsens medvirkning har økt når det gjelder reiseprogrammer og reisepolicyer
  • Hvordan førsteprioriteten har endret seg, fra besparelser til sikkerhet
  • Hvordan forholdet til samarbeidspartnere og leverandører er i endring for å bedre møte dagens behov
  • Hvordan bærekraft og teknologi prioriteres
  • Hva bedrifter gjør for å holde reisende oppdatert

Last ned rapporten :