Skip to main content

Varierende forventninger til teknologi for forretningsreiser rundt i verden

Varierende forventninger til teknologi for forretningsreiser rundt i verden

5 min
Publisert: 15 September 2020
ThinkstockPhotos-517938410-2.jpg

Forretningsreiser er nærmest uunngåelig. Ansatte og selskaper aksepterer dette og prøver derfor å bygge effektive policyer og brukervennlige løsninger. Forretningsreisendes forventninger varierer imidlertid fra sted til sted i verden, ofte påvirket av kulturell atferd og teknologisk ståsted. Dette er en utfordring for de som administrerer reiseprogram. Av de mange teknologiske nyvinningene som har kommet i de siste årene, kan ingenting måle seg med mobile enheter når det gjelder bruk og utbredelse.  Forskning fra Expedia Media Solutions som ble kunngjort i år, viser at reisende fra hele verden – 60 prosent eller mer i alle land – er tunge smarttelefonbrukere når de er ute og reiser. Så hvordan varierer holdningen til bruken av – og etterspørselen etter – teknologi innen forretningsreiser fra region til region? 

Nord-Amerika

Fra en travel managers synsvinkel er det stadig økende fokus på å finne balansen mellom reduserte kostnader og en bedre reiseopplevelse, ettersom reisende i dag forventer den samme avanserte teknologien og brukervennligheten som de er vant til hjemme. Over 75 prosent av forretningsreisende i USA ønsker bedre integrering mellom forskjellige enheter når de er på forretningsreise* – en utvikling som allerede har kommet langt innenfor forbrukerrettet teknologi. Forretningsreisende i USA er også overbevist om at ny teknologi vil gi en bedre reiseopplevelse, så det er en travel managers ansvar å undersøke, teste og ta i bruk den nyeste teknologien til fordel for både de ansatte og bedriften. Over halvparten (55 prosent) av forretningsreisende i USA tror at fremskritt innen kunstig intelligens (KI/AI) kan gi dem en bedre reiseopplevelse.* Men selv om forretningsreisende i USA har tro på at ny teknologi kan gi dem en bedre reiseopplevelse, foretrekker de likevel en kombinasjon av teknologi og menneskelige representanter når de har et problem som må løses. Canadiere reiser sjeldnere på forretningsreiser enn naboene i USA (nesten halvparten reiste på forretningsreise kun to ganger i fjor). Færre av dem ønsker integrering mellom ulike enheter (bare 35 prosent), og de har mindre tro på at kunstig intelligens vil gi dem en bedre reiseopplevelse (45 prosent). Forretningsreisende utenfor Nord-Amerika viser lavere tillit til teknologi for forretningsreiser, og er generelt ikke så optimistisk innstilt til bruken av den.  Forretningsreisende i EMEA- og APAC-landene er mer pessimistiske når det gjelder hva ny teknologi kan tilby dem enn deres kolleger i USA. Likevel er det etterspørsel etter bedre mobiltilgjengelighet på alle typer enheter. 68 prosent av forretningsreisende i Singapore og Sverige ønsker å administrere reisene sine på en mer effektiv måte på alle typer enheter, sammenlignet med 65 prosent i Norge, 64 prosent i Frankrike og Storbritannia og 62 prosent i Tyskland.

Europa

Bruken av mobile enheter innen reiseliv er utbredt i hele Europa, spesielt i Sør-Europa der tradisjonelle nettbaserte reiseløsninger brukte lengre tid på å vokse frem. I disse landene kan mobile løsninger som prosessering av naturlig språk og chatbots få raskere fremgang og aksept, siden dette er såkalte mobil-først-samfunn. Selv om respondentene fra Storbritannia reiser ofte på forretningsreise (nest høyest gjennomsnitt av reiser per år), er de ikke aktive på kontaktpunkter i tilknytning til reisen – dvs. alt fra å gjøre reiseendringer til å lese kommentarer eller å sende inn utgiftsrapporter – sammenlignet med de andre landene i undersøkelsen. Med et stort antall forskjellige leverandører (f.eks. uavhengige hoteller, tog og lavpris-flyselskaper) kombinert med fokus på den reisendes personvern, er det europeiske forretningsreiselivet innstilt på ta i bruk KI-teknikker så lenge de ikke er en trussel for personvernet og gjør det enklere å finne frem i de mange alternativene.  Med 37 prosent er Sverige og Norge de landene der folk er minst overbevist om at fremskritt innen KI vil gi dem bedre reiseopplevelser, fulgt av bare 41 prosent i Storbritannia og Tyskland.

Asia/Stillehavsområdet

Mobilbruken har hatt en eventyrlig vekst i hele Asia. Regionen har vært den største bidragsyteren til den globale økningen i antall abonnenter de siste årene, ifølge GSMA, og mobilen har også høyest prioritet for travel managers i APAC. Regionen har også noen av de høyeste tallene for bestilling på mobil, og tjenester som WeChat har en dominerende posisjon innen m-handel. Ettersom dette også er mobil-først-samfunn, vil prosessering av naturlig språk og chatbots sannsynligvis ha høy aksept i Asia, og teknologiske fremskritt vil slå an raskt hvis de kan forenkle reiseopplevelsen, ifølge Phocuswright.

For flere og flere reisende er mobilen et viktig verktøy, spesielt i Asia, så praktiske mobilapper med samme funksjoner som nettbaserte bestillingsverktøy, med brukervennlig tilgang og enkelt grensesnitt, er en nødvendighet for våre forretningsreisende

Dette  sa Vivian Chai, direktør for globale innkjøp i Lenovo. Et interessant moment er at respondenter i Asia/Stillehavsområdet, som er en typisk mobil-først-region, er skeptiske til teknologiske fremskritt både innen forretningsreiser og andre områder. Under halvparten tror at fremskritt innen KI vil gi dem bedre reiseopplevelser (bare 42 prosent i Australia og 47 prosent i Singapore). Australiere og singaporere var dessuten de som i minst grad trodde at KI vil bety slutten på menneskeheten slik vi kjenner den, med 40 prosent hver.* Ettersom økende mobilbruk tar over for stasjonære og bærbare datamaskiner innen alt fra bestilling til kundeservice, bør travel managers sørge for raskt å ta i bruk nye mobilteknologier og strategier som møter de reisendes behov, samtidig som de fremmer oppfølging av reisepolicy og risikohåndtering for de reisende. Og selv om vi ser regionale forskjeller når det gjelder folks innstilling til og bruk av teknologi, har forretningsreiser et så globalt preg i dag at løsningene også må kunne krysse grenser – slik at forretningsreisende får en sømløs opplevelse uansett hvor de befinner seg. Teknologiske nyvinninger kan spre seg raskere i enkelte regioner, men resten av verden vil fort ta igjen forspranget, og ta i bruk løsninger som fungerer for både bedrifter og reisende over hele verden. Interessert i flere interessante fakta om forretningsreisende rundt om i verden? Se hva våre respondenter fra Danmark, Sverige, TysklandFrankrike og Storbritannia savner mest når de er på forretningsreise. *4. utgave, Egencia Business Travel and Technology Survey

Var dette innholdet nyttig?
0

Er du på utkikk etter bedre løsninger for forretningsreiser? Kontakt oss.