Skip to main content

VIDEO: Attendo - Egenciakunde med 20 000 fornøyde og trygge reisende innenfor reisepolicy

Posted: 27 July 2017
Topics: Blogg
2017-Q3-CS-Attendo-case-study-590-330.jpg
&videoFoam=true&videoWidth=640  

Niklas Nordström, strategisk innkjøper i Attendo, forteller om hvordan han har lykkes med å få 20 000 fornøyde og trygge reisende som bestiller innenfor bedriftens reisepolicy.