Skip to main content

Begrens effekten av COVID-19 med innovative forretningsreiseløsninger

Krisehåndtering: tre hovedprisinsipper for rask innovasjon

6 min
Posted: 24 September 2020
 innovative-business-travel-solutions-for-covid

Vil COVID-19 noen gang slutte å sjokkere oss? Én ting vi har lært av dagens situasjon, er at det er lurt å være forberedt på alle situasjoner som kan oppstå. Det var for eksempel forberedelser som gjorde det mulig for supermarkeder å håndtere utfordringene i forbindelse med forsyningskjedene under pandemien.

Hva kan bedrifter gjøre for å ivareta konkurransedyktigheten gjennom COVID-19-pandemien?  De tre prinsippene for rask innovasjon kan hjelpe bedrifter med å lykkes: sterkt kundefokus, fleksibel teknologisk infrastruktur samt innsyn i og tilgang til data.

 1. Kontinuerlig fokus på kundeopplevelsen

  Bedriftsledere som gjør det gjør det bra i dagens situasjon, har alle en svært kundeorientert tilnærming. Du kan se eksempler på vellykkede kundeorienterte tilnærminger innen hjemmeleveringstjenester og kontaktløse banktjenester.

  Helsesektoren, som ble svært hardt rammet av krisen, er et annet eksempel. De har holdt et kontinuerlig fokus på pasientenes opplevelse og sikkerhet. Uansett er det nødvendig for virksomheter å ta hensyn til tilbakemeldinger fra kunder – i sanntid og som del av en plan for rask utvikling av produkter og tjenester.
   
 2. Innovasjon med en fleksibel teknologisk infrastruktur

  En fleksibel teknologisk infrastruktur er meget viktig for rask innovasjon i krisetider. Som følge av COVID-19 har mange bedrifter satset på en digital overgang, men ikke alle har muligheten til å gjennomføre dette. Bedrifter står overfor store utfordringer som gjør det vanskelig å reagere raskt, f.eks. tredjepartsplattformer og eksterne løsninger.

  Bedrifter som kan utvikle og vedlikeholde sine egne teknologiske løsninger, har en stor fordel i dagens endrende landskap. I følge en rapport fra Frontier Economics har for eksempel teleoperatører endret datagrensene sine og utvidet tilgangen til trådløse nettverk for å tilrettelegge for økningen av hjemmekontorer.

  Dette kunne de gjøre fordi det var forholdsvis enkelt å endre den teknologiske infrastrukturen. Et annet eksempel er strømleverandører og deres bruk av fleksibel teknologi. Flere av dem opprettet systemer som gjorde det mulig for kundene å bruke selvbetjeningsgrensesnitt for å utsette betalinger eller sende inn serviceforespørsler for å unngå avbrudd i leveransen. Disse elementene har vist seg å være kritiske for bedrifter med behov for rask innovasjon.
   
 3. Innsyn i og tilgang til data

  Innsyn i data er helt nødvendig for å få til rask innovasjon. Virksomheter må ha tilgang til og kunne dra nytte av data til å ta grep så raskt som mulig. Etter hvert som flere teknologiske løsninger må samles under et globalt rammeverk, erfarer bedrifter at dataene de har tilgang til, er uoverensstemmende. Dette påvirker muligheten de har til å få god oversikt over dataene samt bruke dem til å ta grep.

  En rapport publisert av McKinsey & Company viser hvor viktig dataoversikt vil være i etterkant av COVID-19. De anbefaler kundene å fokusere på personvern, sørge for etterlevelse av personvernforordninger og støtte opp om myndigheters kontaktsporing, dersom det er nødvendig, for å bidra til å stanse spredningen av viruset. McKinsey sier dessuten at bedrifter bør forberede seg på endringer i transportsystemet, og at noen av dem kan bli varige.

Hvordan har Egencia implementert disse prinsippene for å hjelpe kundene sine?

Da koronakrisen inntraff, var Egencia raskt ute med å utvikle nye produkter i tillegg til våre allerede effektive verktøy og funksjoner for risikohåndtering. Lokalt implementerte funksjoner som hadde begynt å slå rot i visse regioner, ble umiddelbart innført på en global basis, noe som viser fleksibiliteten ved Egencias plattform.

 1. Fokus på kundeopplevelsen og de reisendes sikkerhet

  Da virusutbruddet kom, fokuserte Egencia på kundeopplevelsen og de reisendes sikkerhet ved å legge større vekt på varsler og oppdateringer, blant annet nye funksjoner og tips som hjelper forretningsreisende med å ta kontroll over sine egne reiser.

  Risikohåndtering før reisen ble innført globalt.  Dette omfattet blant annet implementering av selvbetjente policykontroller som godkjenning av reisemål med høy risiko, der det angis foretrukne leverandører og priser, reisemål utenfor reisepolicyen og krav om godkjenning dersom noen skulle reise til høyrisikosteder.   Det ble dessuten innført mer fleksible kontrolltiltak, som mulighet til å svarteliste flyselskaper og angi maksimalt antall ansatte som kan være på den samme flyvningen.

  Som følge av nye krav og forventninger fra de reisende har hotellbransjen dessuten innført nye eller tilpasset eksisterende standarder for renhold. Hoteller kan legge til informasjon om oppdaterte helse- og hygienetiltak i oppføringene sine, som vises på alle Expedia Groups nettsteder verden over. De som bestiller på Egencias nettsteder eller i mobilappen, kan enkelt se om et hotell har lagt ut informasjon om helse- og hygienetiltak, under bestillingsprosessen.
   
 2. Expedia Groups teknologi – en global og fleksibel teknologisk infrastruktur

  Egencia er en del av Expedia Groups globale teknologiske plattform og kunne raskt dra nytte av innovasjoner som allerede var tilgjengelig på de forbrukerrettede varemerkene i gruppen, som Expedia og Hotels.com.

  Når ansatte krever bedre reiseopplevelser og reiseansvarlige forventer mer data og økt etterlevelse, er ikke lenger bruken av flere bestillingsverktøy og reiseadministrasjonsløsninger en bærekraftig strategi.  Dette gjelder selv om de separate bestillingsverktøyene er tilgjengelige gjennom ett system.

  Løsningen for bedrifter både under COVID-19 og andre kriser er en global forretningsreiseplattform som gjør det mulig å optimalisere komplekse forretningsreiseprogrammer.  Egencias plattform forbinder alle reisepunkter og er tilgjengelig på alle enheter som brukes av reisende, Travel Managers, reisebestillere og andre interessenter i bedriften.  Plattformen samler inn reisedata og kan friste med avanserte rapporter og analyser.  Den helhetlige plattformen gir deg dessuten bedre oversikt over og tilgang til data samt policyetterlevelse i alle dine markeder.
   
 3. Innsyn i reisedata

  Egencia ga kundene sine bedre innsyn i forretningsreisedata og avanserte rapporter for å forenkle reiserisikohåndteringen og gjøre det enklere å komme seg gjennom krisen.

  Egencia Traveler Tracker har utvidede søkefunksjoner, slik at det er mulig å gjøre globale søk etter land, byer eller egne regioner som er tegnet inn på et kart. Vi har også gjort det mulig for kunder å se 30 dager tilbake i tid for å få oversikt over reiser til steder med høye forekomster av COVID-19. En annen ny funksjon er muligheten til å vise informasjon om bestillinger hos ett eller flere flyselskaper, inkludert rutesamarbeid, slik at bedrifter raskt kan evaluere effekten avbestillinger og driftsopphold har på de reisende. Travel Managers kan dermed føle seg trygge på at de raskt kan få oversikt over de reisendes bestillinger.

  Da COVID-19-pandemien spredte seg og forretningsreisende over hele verden ble nødt til å reise hjem, lanserte Egencia rapportsiden for COVID-19 i Egencia Analytics Studio. Denne samlingen av nye rapporter hjelper kundene våre med å håndtere de økonomiske effektene krisen har på bedriftene deres, ved å gi dem nedlastbare data for alle fly- og hotellbestillinger.

Det å forvente det uventede er en grunnleggende filosofi i Egencias fleksible og tilpasningsdyktige tilnærming til administrasjon av forretningsreiser. Men ikke alle bedrifter følger denne filosofien. Noe av det som skiller Egencia fra andre forretningsreisebyråer er evnen til raskt å utvikle nye digitale løsninger. 

Hvis du vil finne ut mer om hvordan Egencias reiseadministrasjonsplattform kan hjelpe bedriften din, kan du gå til https://www.egencia.no/nb/forretningsreiseadministrasjon-teknologi-covid19.

Was this content helpful?
0

Er du på utkikk etter bedre løsninger for forretningsreiser? Ta kontakt med teamet vårt.