Skip to main content

Bærekraftige forretningsreisetrender og CO2-rapporter

Grønne trender for forretningsreiser og CO2-workspace

4 min
Publisert: 15 September 2020
carbon-footprint-business-travel-reporting.jpg

Av Caleb MacIlvaine, Senior Product Marketing Manager

Det er en økende trend i bransjen at stadig flere forretningsreisende ønsker å være miljøvennlige. Vi ser stadig oftere at Travel Managers tar på seg ansvaret for å utarbeide miljøvennlige reisepolicyer og velger leverandører i henhold til bærekraftige praksiser..  Vi vil gi kundene våre de ressursene de trenger for å følge med på og forstå kabonavtrykket sitt. Nettopp derfor har vi lagt til et nytt workspace i Egencia Analytics Studio, som gjør at bedriftene kan se karbonutslippet sitt fra flyreiser og hotellopphold.

Det er nå mulig for Travel Managers å lage flerdimensjonale oversikter over reiserelaterte utslipp av klimagasser.De visuelle rapportene gir Travel Managers innsikten de trenger for å bidra til å oppnå de miljømessige målene til både virksomheten og de ansatte. Visualisering av komplekse data er langt mer omfattende enn det kan se ut til ved første øyekast.

Måling av karbonavtrykk

Karbonavtrykk er et mål på utslippet av karbondioksid som skyldes forbrenning av fossile brensler og relaterte prosesser, blant annet plastproduksjon. Travel Managers kan generere rapporter om det totale karbonutslippet for en bestemt flyreise eller det samlede utslippet for hele virksomheten. De kan også se statistikk om karbonutslipp knyttet til reisende, reisegrupper, billettutgifter, reiselengde og reisesegmenter eller generere rapporter som sammenligner karbonavtrykket mellom hoteller. Denne informasjonen kan brukes til å støtte virksomhetens miljøvennlige initiativer eller til å sørge for overholdelse av lokale lover og regler.

CO2 Hotel Business Travel

Figur 1: Denne figuren viser workspace for karbonutslipp for hoteller, som vist i Analytics Studio, som er rapporteringsgrensesnittet på plattformen vår.

Slik leverer Egencia statistikk om karbonavtrykk fra hoteller

Hvordan kan vi beregne karbonutslippet til virksomheten din basert på fly- og hotellbestillinger? Vi begynner med en formel som er utarbeidet av britiske Department of Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), og multipliserer reiselengden og antallet hotellovernattinger ved bruk av koeffisienter utviklet av DEFRA. Hvorfor bruker vi DEFRA?  Målinger fra DEFRA og tilknyttede organisasjoner blir av reguleringsmyndigheter ansett for å være normen for beregning av reiserelaterte karbonutslipp. Eksempel på utregning: Hvis du reiser én kilometer alene i en liten bil, vil hver kilometer tilsvare 0,1276 kilo med karbondioksid. En kjøretur på tusen kilometer resulterer da i et utslipp på 127 kilo med karbondioksid i atmosfæren. Utslippstallet blir da høyere hvis du kjører en stor bil, og lavere hvis flere kjører sammen.Karbonutslipp fra flyreiser beregnes på tilsvarende måte. Det kan imidlertid være vanskeligere å beregnet karbonutslippet fra hotellopphold ettersom man ikke kan ta utgangspunkt i en motor med en kjent forbrenningshastighet. Et hotellopphold består av flere elementer, og hvert av dem kan føre til utslipp av klimagasser. Disse omfatter blant annet oppvarming eller avkjøling av et hotellrom, bruk av heis, dusjing i varmt vann eller å spise på hotellrestauranten der elektrisitet eller naturgass brukes for å lage mat.På samme måte som i eksempelet med bilen vil et større hotellrom føre til et større utslipp av karbondioksid.

Derfor er utslipp av karbondioksid viktig

Virksomheter i EU er pliktige til å rapportere om karbonutslipp i forbindelse med forretningsreiser. Dette kravet inngår som en del av karbonavgiften som må betales, og som en del av EUs lovgivning for å redusere karbonutslippene. EUs mål er basert på Parisavtalen og går ut på at europeiske selskaper skal redusere klimagassutslippene med 43 prosent innen 2030. Dette er en del av det større europeiske kvotesystemet (European Emissions Trading System (EU ETS)) som skal hjelpe EU-medlemmer med å redusere karbonavtrykket på en kostnadseffektiv måte, og Analytics Studio gir virksomhetene statistikken de trenger til disse myndighetspålagte rapportene. Ved bruk av Analytics Studio kan Travel Managers utarbeide programmer som støtter forretningsreiser med lavere utslipp. Dette verktøyet kan gjøre det enklere for Travel Managers å måle og analysere statistikk om karbonutslipp og utarbeide et mer miljøvennlig program for flyreiser eller en policy som prioriterer grønne hoteller. Rapportene kan for eksempel fremheve de mest brukte flyrutene og karbonutslipp etter avstand og kabinklasse. Travel Managers kan dessuten finne ut hvem som er virksomhetens største karbonutslippere. Det er også mulig å implementere forskjellige policyalternativer i reiseprogrammet, slik at det blir enklere for de reisende å velge reiser som gir et mindre karbonavtrykk. Med Analytics Studio får Travel Managers informasjonen de trenger for å ta slike avgjørelser.

CO2 Air Top 10 Business Travel

Figur 2: Her vises de ti største kildene til karbonutslipp fra flyreiser etter avdeling, reisende og rute.

Denne informasjonen er nødvendig for å kunne utarbeide kreative metoder for å oppnå et miljøvennlig forretningsreiseprogram som også har en positiv innvirkning på virksomheten. Det kreves svært nøyaktig statistikk for å kunne ta avgjørelser basert på prinsipper om bærekraftige reiser og implementere miljøvennlige prosedyrer. Det er ikke effektivt å redusere karbonavtrykket ved å kreve at de ansatte flyr mindre. Én flyreise kan nemlig generere et større karbonutslipp enn ti andre reiser til sammen. Ved å ha tilgang til riktig statistikk i et forståelig format kan ledere se forretningsreiser og bærekraft på en måte som er relevant for virksomhetens situasjon og strategi. Det er en glede å lansere workspace for karbonutslipp for flyreiser og hoteller, men dette er bare begynnelsen på arbeidet vårt med å hjelpe kundene med å utarbeide bærekraftige strategier.

Var dette innholdet nyttig?
0

Vil du vite mer om hvordan Egencia Analytics Studio kan hjelpe deg med å måle det reisebaserte karbonavtrykket ditt? Kontakt oss i dag.