Skip to main content

Fire tips for et bedre forretningsreiseprogram

3 min
Posted: 25 June 2018Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
Navigating-change-management.jpg
Implementerer du et helt nytt forretningsreiseprogram? Eller oppdaterer du de eksisterende reiseprogramtjenestene for å oppnå en mer strømlinjeformet prosess? Er du kanskje i ferd med å bytte forretningsreisebyrå? Vi kan hjelpe deg, uansett hvordan det eksisterende programmet er. Skal du lansere et vellykket forretningsreiseprogram for bedriften din, må du huske på at dette er som en balansekunst. Du må sørge for å møte bedriftens mål, samtidig som du må forsikre deg om at de ansatte er fornøyde. Kommunikasjon er nøkkelen. Når de ansatte forstår hvilke fordeler endringene vil gi dem, kan du føle deg sikker på at endringene vil bli godt mottatt. Det er en vinn-vinn-situasjon. Nedenfor kan du se våre fire tips for håndtering av nødvendige endringer i forretningsreiseprogrammet.
1. Spør alle om hva de synes om det eksisterende forretningsreiseprogrammet.
Vi vet at god kommunikasjon alltid er toveis. Administrerende direktør og toppledelsen vil ha andre prioriteringer og synspunkter enn dine travleste reisende. Det er viktig å holde kommunikasjonslinjene åpne, slik at du umiddelbart kan fokusere på eventuelle problemer som oppstår under implementeringen av endringer i forretningsreiseprogrammet. Du bør først spørre alle involverte om hva, hvis noe, de ville endre ved det eksisterende forretningsreiseprogrammet. Er det noe ved programmet som de ikke er fornøyde med? Hvilke policyer ønsker de å beholde? I tillegg til å hjelpe deg med å bestemme hvordan du skal formulere argumentasjonen for endringene du vil implementere, vil dette trinnet sikre at alle som blir berørt av endringene føler at de blir hørt.
2. Påvirk endringsentusiaster og ambassadører for forretningsreiseprogrammet.
Finn og gi støtte til dine ambassadører for programmet. Ved å anerkjenne denne interne gruppen og belønne positivitet rundt reiseadministrasjon lettes arbeidet med å oppnå intern tilslutning rundt en ny tilnærming til reisehåndtering. Bruk entusiasmen deres for nye reisepolicyer og prosedyrer og gi dem frie hender blant medarbeiderne for ytterligere å påvirke bedriften innad. Ta kontakt med og bruk samme strategi overfor de som reiser mest, lederassistenter og teknologiteam. Behandler du dem som ledersponsorer, vil disse personene fort bli ambassadører for forretningsreiseprogrammet. Sørg for at de er på din side og tilgjengelige til å snakke åpent og ærlig med andre i bedriften om reiseadministrasjon. Denne gruppen kan også bidra med å fremme fordelene med det nye reiseprogrammet mens det utvikles.
3. Finn ut hvem som motsetter seg endringer i forretningsreiseprogrammet.
Det vil alltid finnes personer som er motstandere av endring, uansett hvordan du fremlegger det nye og forbedrede forretningsreiseprogrammet. Dette har nok en gang å gjøre med viktigheten av å sørge for at alle føler at de faktisk blir hørt. Du kan kanskje ikke overbevise de som er motstandere av oppdateringer, nye policyer eller rapportering av prosesser umiddelbart, men ikke gi opp! Dette er fasen hvor ambassadørene for reiseadministrasjon vil være til hjelp. Oppfordre til kommunikasjon på tvers av team for å påse at alle har informasjonen de behøver for å kunne gjennomføre implementeringen av nødvendige endringer og fortsette prosessen.
4. Husk at forretningsreisebyrået er din beste forbundsfelle.
Uansett om du foretar mindre endringer i forretningsreiseprogrammet, eller du oppdaterer hele det eksisterende programmet, må du være klar over at dette er en prosess med mange lag som krever tid og innsats. Du kan ikke gjøre alt selv. Du bør benytte deg av den allerede tilgjengelige kompetansen du finner hos et profesjonelt forretningsreisebyrå. Spesialistene hos forretningsreisebyråer som Egencia er tilgjengelige for å hjelpe bedriften din med å styre unna potensielle fallgruver under implementeringen av et nytt forretningsreiseprogram. Et forretningsreisebyrå vil også spare deg både tid og penger ved å anbefale deg den beste fremgangsmåten samt gi deg og teamet ditt kontinuerlig støtte. Selv om endringer ofte er nødvendig, kan det være vanskelig å gjennomføre dem. De riktige endringene i reiseprogrammet kan imidlertid strømlinjeforme arbeidet, sørge for større policyetterlevelse, redusere bedriftens reisekostnader og forbedre reiseopplevelsen til dine forretningsreisende. Når du har funnet de riktige løsningene, er endringene vel verdt investeringene. Få praktiske råd om hvordan du implementerer endringer i ditt forretningsreiseprogram